Willex s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17328/N
Dátum vzniku
23.11.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 28.1.2014)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 28.1.2014)
 • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 23.11.2005)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 23.11.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 23.11.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 23.11.2005)
 • podnikateľské poradenstvo (od 23.11.2005)
 • poskytovanie administratívnych a sekretárskych služieb, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 23.11.2005)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 23.11.2005)
 • usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 23.11.2005)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 23.11.2005)
 • personálne poradenstvo (od 23.11.2005)
 • počítačová grafika a grafický dizajn (od 23.11.2005)
 • automatizované spracovanie dát (od 23.11.2005)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od 23.11.2005)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov (od 23.11.2005)
 • výroba a predaj pečiatok (od 23.11.2005)
 • výroba a montáž reklamných nápisov z fólie a polystyrénu (od 23.11.2005)
 • výroba svetelnej reklamy (od 23.11.2005)
 • baliace služby - balenie tovaru (od 23.11.2005)
 • výroba a montáž nábytku (od 23.11.2005)
 • prenájom, požičiavanie nábytku, potrieb pre domácnosť a športových potrieb (od 23.11.2005)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (od 23.11.2005)
 • vydavateľská činnosť (od 23.11.2005)
 • zobraziť ukončené
 • výroba a montáž ozdobných prvkov zo sadrokartónu a polystyrénu (od 23.11.2005 do 27.1.2014)
 • výroba ozdobných prvkov z cementu, sadry a betónu (od 23.11.2005 do 27.1.2014)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Bc. Gabriela Urbáneková
  Ul. roľníckej školy 10
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.11.2005
 • Viliam Szabó
  Ul. roľníckej školy 10
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.11.2005
Uložené listiny
 • SZ
 • Spoločenská zmluva- úplné znenie
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Podpisové vzory Bc.Gabriely Urbánekovej a Viliama Szabu
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za r. 2011, zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Účtovná závierka za r.2009,zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2006, zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za r. 2007, zápisnica
 • Zápisnica z VH
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Prezenčná listina.zep
 • Zápisnica z VH.zep
 • Rozhodnutie o premene
 • ŽL
 • Potvrdenie o ukonceni podnikania
 • Osvedčenie o živnostenskom opávnení
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
25.11.2022
Domény