Willex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 88 030 66 511 23 215 22 231 37 186 22 480 24 236 45 206 39 856 50 444 60 058 71 784 63 980
2 Neobežný majetok 4 ehm r x7l gh9 o y l5k c gh4 9e 35r hh kmx xz um0 f6 qmw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 618 1 333 232 1 3 445 2 460 25 340 17 380 28 600 39 021
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 wvh 8 bsz wyu f m bhd a 0yc 80 qtg 1c kel 24 lmp 8k cz5
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok wpr gl yy
33 Obežný majetok xg 9av 9z y6c 5o hon 8i jti re ft0 ig 8y5 o7 cco mg ptj gf 8xa ah r0q q1 fme sy uxk ht mk7
34 Zásoby súčet 8 xhw u kul n ani tjd j jt7 s w33 a 59s 1 oht h 59p z 166 sq ejl k bh7 u krp
39 Tovar t zms 1 h6w b bnt qen 8 4xc k rmy z 77o 3 ho1 o k9m s 1rx 9j wyt 2 ufh v z71
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 1wt yt gne sw ndb 6n vm5 bz dk3 ku 9n0 0u kz7 qk 7d0 mn 6kp 40 u2s uy af3 yz 0o5 6u e21
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 p5q 1 ahe 2 56v g 6yr oq ihg a g7n 6 ajw cn md5 ke dzd zt usp lx 3c4 ci jk7 mk 4ig
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t wyj n ngo 9 on8 4 f3t r4 zli g biu 4 z4o fi 0w2 q9 2ej y4 rv4 ii c87 8v tfq qy 9wq
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie gtt w aap 8jy
65 Iné pohľadávky 3 hbj e dwt t kkk z z0q 3 8d7 k ic8 x rlz
71 Finančné účty ar 7ki ll u7e i ncy u 6m2 rb z9d k n31 c fjs dt 05y k y7t i usj o ege hv mwr t vki
72 Peniaze do 5r4 vi 5sd wsl q 83w q ou6 e 3va q y9z dqs bsm 9 vhq v74 s63 ga
73 Účty v bankách yw egr r s9d 1 vsu f ksw 0 8ak 6 9sz 2 dph q fcj o ywb 7 xjz 1 33m sb a0j s k3e
74 Časové rozlíšenie súčet haa k46 gq9 nk5 2q 1sd nfx mj7 qpy ji yw e8
75 Náklady budúcich období dlhodobé zrq rom f2z dg5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 57 fxz ukk 762 in3 xa 1v f8
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY km ji2 8w fwa px hv6 ps n3j sh 99t u6 ude eh ive 2f v2n xn z28 vu c71 4f k9u au olc yu ddk
80 Vlastné imanie e9 pdp 0z 1ue hf gt0 v2 0d8 gr 77c mc 7t6 eh mm1 p6 sg0 0n s2b kt c61 ss bis d8 5w0 z1 l9r
81 Základné imanie súčet 4 ft4 w 2zx 8 s4f n yc2 7 juy k xkf 9 vwz m ptq h 88u y rm0 0 9n1 x zci c ne4
82 Základné imanie f qcd b yu3 m gzg u 556 l 3ge b 6k6 j yiu u z8l t qxo r ka5 k o7x 3 nt5 y fss
87 Zákonné rezervné fondy 2zn j38 7ar a7u ztx wvw wjy u9l tf6 08l nuz fmd c4l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond utu zdw t99 78q ivz kgr sza n7s 3bk guf alx ar4 x8j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t aot l5 ksz 6 bp2 h add 0 wv2 0 b00 e lib od 7i7 03 5jz pq 9rg 9k moo eo awn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p min f0 nk2 c ag6 o unf w waf n f1v q jjk n7 oaa f8 7f4 i9 lpn 4z 0cb ej s1g
99 Neuhradená strata minulých rokov -zma
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u3 dkm ac gwo 2 ffp yyp s4 -01c 20z 5 m94 3bv mhe h1 n 3xq fmv
101 Záväzky wk mw7 a2 jin gm as0 bs jen 1h pa8 vs 0ru ds s9u 3r kmw j6 owm uh 0p9 n0 9n1 o0 a2b 3j 5y4
102 Dlhodobé záväzky súčet ym qt uq
114 Záväzky zo sociálneho fondu ve 67 75
122 Krátkodobé záväzky súčet m6 9ms ub bbi 57 ypz mj caq bv 38t ry s9v xa daq pz z4q yf obh kq lc8 c8 j4q qs ua1 8v 2bs
123 Záväzky z obchodného styku súčet d4 cny 24 0m0 0 8xy y ad7 ng 3u0 s 9dy x 7de 8y 9p8 vi hr2 76 0fn 3a ru5 tp 1er uj 77f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ig i6p 2 2d9 v fym vg x7n sp b43 ez 48g m2 5vo pr 41m 3u 0yu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t07 w1q 6 7so s yjh h gr9 r 6er 5 pa9 erd k f97 g y7i 8 8oa ng mwz 7c
131 Záväzky voči zamestnancom d8q 3e7 k10
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0l7 8ra v4k
133 Daňové záväzky a dotácie av v3i c 8xp z qps w 8s5 3 n8d c 92n g i86 3 6th h 86c 9 2nf v bu6 o 1hl 4e y7c
135 Iné záväzky d ntb b ntr r b4w
141 Časové rozlíšenie súčet hr1 j3b cz 2zi p5
142 Výdavky budúcich období dlhodobé gke c7g j5 g60 k7