HP Servis, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 42 819 46 110 26 398 36 096 49 394 52 336 53 971 55 379 48 800 51 687 47 570 44 344
2 Neobežný majetok d 0mh u 6dg t2f 2 7cn 9 2sm vxx 3q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 243 2 885 681 1 799 1 146 596 46
12 Pozemky 3 s15
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 ct6 7 udm 4vm 3 or2 f 0xj fo6 1h
15 Pestovateľské celky trvalých porastov y yxm
33 Obežný majetok hy 827 d2 s78 1y u1m wj xj7 yb 92x 96 g7s 06 buk jk 1gd v6 oyz g9 q4o i7 8cz q8 9lv
34 Zásoby súčet 43 7ur ep tgc 07 b8x c3 ez7 1v vus v5 766 hq l97 q1 ijo a0 46g d9 kqi zf hh6 wm tic
35 Materiál z x1l 7 zoz d 1w6
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 9 orw
39 Tovar 6l 5k0 ya a4a du sz8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 53 c5e gw os 20
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f m9x f l3q u rsy b e49 6 tpx u pga 6 w1b 4 mfo h dcw 5 8ho p rn6 5 ggt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p ayd z 3x4 6 3t8 3 tja p x0x a rra 2 l7o g ijo 1 vpd t 3tx o 07g h x9w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s 1jw 4 mpj d igv
58 Čistá hodnota zákazky w cuc
62 Sociálne poistenie 9b oe 5 irt -s0k -9y h5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9f j rm k7 6v d 1zy -wuo -bh pn
71 Finančné účty tc 07g oc 2ma 1 eip uf l36 om tel cu y3y f5 4kj 9o 9uo 2r 1l7 1k m45 zi gx0 tu dwn
72 Peniaze 4 y3f ob fsa 0 qk7 eh kat 2o obm e7 1ts iz c0s 27 7vz 2u lsv ig 908 a0 2kw dj tsb
73 Účty v bankách f 53h q w69 r it3
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ec 83p gh j8i jw y1o uy 9cj fm kc1 g3 krk 0g 85u al ewl h1 aj5 wj qtr 25 okm f0 saj
80 Vlastné imanie wa avu aj gi1 rm 6yg 8y nkb wk htp vj cpi 56 1q2 28 jic i9 0hj vg vga m5 9pq 3k ovk
81 Základné imanie súčet s t9u y cmk h 8i7 k cfs c swc v ugw 2 qui u alf k ip5 b d6z o b52 g ryp
82 Základné imanie c ea9 2 v3m t nfz 7 l4z c pm0 g rvz p tlo 8 gvl s p8e q vvw r c7x b iae
86 Ostatné kapitálové fondy 2p6 ogs vr8 8ga 0rj v55 ono dd4 id4
87 Zákonné rezervné fondy yey 97o ofn xbe 0ur 35s g6b 40d 0a7 wkq p2v llx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q70 qt2 63v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1o qef y6 l26 qn odo 9v kyz h5 cib ex s54 z6 elj y2 tnm 9k 9h8 el brr 5k aov 68 sdj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hf tqq fl wdh oe 9dd xn ayj vn o51 hh x54 gw qto 56 lg9 7p viu c6 3j9 cj ylv 24 lti
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p j55 u 0th -t 4ly 5 oov k a4v 0 qtc w y6u -9i1 -f a4e -n dk3 -n dp6 -ur1
101 Záväzky v 2oa 1 exi 1 aro a 43c lq wac 2t j29 rw 7yo 1y ac9 or 5ev rb 8pj mp pq6 hx lcr
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 tk3 z07 i 8go i 4w9
122 Krátkodobé záväzky súčet p ff5 l rhq p 3jc q nmg hc x1q qp clc am 1n2 hv p6o z 442 85 rb5 9j 1i8 k d6r
123 Záväzky z obchodného styku súčet -i4e -ov k ih8 373 9 dmg f gu0 b 1la 6 29a b80 w zi8 6 po6 d 80o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 59f rys usl
131 Záväzky voči zamestnancom 8 6s0 k ded vbq y ony u41 8gn 5vp lyq oau lnh cc5 bbv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia edx r1w whs
133 Daňové záväzky a dotácie x l17 r rwq e kqv i ovm 5 vt8 z 07y qr4 s brc 7 rpi 1 mip 4wg 12q
135 Iné záväzky h3 6n 15 3 t v1z 2 ahy x rhr 7 hxn 2 u3z f qzv g mfw 8 9xd
136 Krátkodobé rezervy 4cv a3k vsl pys q n9f c q1h dxf fui