D&D AGENCY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 5 882 5 515 5 679 5 623 5 623 4 199
33 Obežný majetok f ygf q g9c m jyl 5 w0y z c8m 2 1yo
34 Zásoby súčet k z3j
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 siw u jc5 p hor
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet n4b dzd
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8kv red
51 Iné pohľadávky 0 2z0 c 735 k i0a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ryl k p9x f sjs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i2m jls s7g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h23 kxr rkt
58 Čistá hodnota zákazky vjf
65 Iné pohľadávky 7 v9v x yqv
71 Finančné účty u 5lg c oka zrj hib hno ppy
72 Peniaze p cvo 6 8wm alj try 3hk mc6
73 Účty v bankách -d -u
74 Časové rozlíšenie súčet bm
75 Náklady budúcich období dlhodobé zr
76 Náklady budúcich období krátkodobé xz
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v 9k8 d bue g 8uu a 7bg w hzf u udh
80 Vlastné imanie w g5i w odk t snj y qxv x in9 q 9iq
81 Základné imanie súčet i e7e 9 n1u p kwe 2 fyj 4 66l f ip2
82 Základné imanie k sbw p hzz n 2a6 i w56 7 n1d k yow
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b vyv -5 qzt -z f39 -4 w7m -o 8sz -r ghl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nbb 1bq
99 Neuhradená strata minulých rokov -s fcc -y 2v5 -8 3cd -i z5u -s p1x -t raq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5zf -0b lhx -1x9 -2q4
101 Záväzky z e0g 5 b1q e 19s f1w i 6ox 82l
102 Dlhodobé záväzky súčet ryh w40
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 7lk q5o
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám aly kzc
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 q4q r vci a vbi 6d6 o34
123 Záväzky z obchodného styku súčet u 1hj rku yqf
133 Daňové záväzky a dotácie mfq aa 0cg mcd