AMC Consulting, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 56 430 43 079 43 198 36 350 38 197 41 330 34 610 45 376 11 409 7 008 5 200 12 146 6 679
2 Neobežný majetok 0 hbx iwt kr ol0 mx eyl z bch l m0k p 335
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 627 610 23 841 15 892 7 943 7 750 6 250
12 Pozemky nj zf0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d wlk vz3 fm g4r hi tdl a aj9 2 a3w z z2f
15 Pestovateľské celky trvalých porastov pn rht
33 Obežný majetok c9 6zq 8f xfr pz 1t7 vw z26 0a i4l ui shv vm sza em f8h dm y6m i 67y i y8e i qiy 26p
34 Zásoby súčet 7 dqx 2 bh3 88 4ri e 9js p wnm 4 05o gt ro5
35 Materiál e qbi
39 Tovar e lof t v9x g0 mof u sxi
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6 16l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q xon r 494 w k93 6 4sl jg 4ar kr 282 ng aqb 08 s1s ou kiu 6 5gu r o53 2 5wu 20b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k 74a 0 wjg fd0 k v8q rp w48 d4 oir v5 bjt 31 nui o qmo v 8cf n 6bs n p4p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j re9 6 xmb 0fv s ii1 t1 tw9
58 Čistá hodnota zákazky 4ll
62 Sociálne poistenie j3 yn 1 rzo v iqh l 7gf n cim fjd
63 Daňové pohľadávky a dotácie yca oe y wbp yor l2 5t e8 b d24 9 6dv y 591 2 5d5 6ob
65 Iné pohľadávky 4bu e v73 m km3 -u hxu hqd jsz 1m
71 Finančné účty q5 vlg 3c vlh c mjf k xpy y 5r3 d 2qw o nb9 ud 7d3 obn vus 0
72 Peniaze cs9 at yt8 jpi o 0xd j qtz m 5i1 ww hnv xjh kzm r
73 Účty v bankách 0q ggw g6 abq 4 wb7 q s00 t 7zy
74 Časové rozlíšenie súčet 7jv cm 2 gr6 7 dkm 0 u87
75 Náklady budúcich období dlhodobé zee
76 Náklady budúcich období krátkodobé x80 5t j xjj v ubf x 2dz
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y8 fx1 2b nhg kf mwp os f6b 92 474 sw hv6 ug 8gm sa n9k ao adb b jcb 8 n3a kp bvl w s7s
80 Vlastné imanie z4 3w6 -u qzn -36 m4o -1y ki6 -7ot 1k7 -1iu rdx -eeb rjd -4d6 gyo -0xz 21u -ral dp3 -qq9 6zr -8gk hlc -x1t 4tc
81 Základné imanie súčet j yph n mxv c sl8 s mq2 y q4l a q8r p blk g 033 s 3yl s swq a 33q e kjn j jem
82 Základné imanie 7 74z p yql q ghe r af1 u 1os r ryv p vye t ge4 a prn g sd4 6 8s7 q vop p 2gf
87 Zákonné rezervné fondy y7c kwu cm7 c9o b5u prw d07 62r 3y1 02l ghs seg fzy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lhb cqh fs7 tl9 qh4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l2x -5b jjb -ek 3kb -ol 7pm -yxy xoj -e99 97x -woo hi4 -l1p 4c0 -ieh d3i -wp4 k75 -2h7 0ul -f28 3b2
99 Neuhradená strata minulých rokov -nkp -f0 xlk -la atc -37 858 -2gf jeh -chw ndd -zin frk -fkh jeh -0xa 1n2 -89l xee -md8 7gy -7lm 99i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 69v -7e q3f -40 va4 -2v 462 -dd 7ro -zk 8di -z3 edr -4 ftc -2h n7b -to xvf -9w qpo -u b34 6 2xy
101 Záväzky 27 oo2 mc kq2 sd tg4 nu0 bro pv9 3zr 9f3 ypz oc5 4jx i30 bac ucz 6c4 byn ssu pes 6g3 026 0ky 6v3 525
102 Dlhodobé záväzky súčet ay bp cxb 4kx cow j31 874 ir6 f7n 6mr 9fu vvh zug xks 1ds ubi isa 9el xs1 tjq 2ef p5t brv
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ob pnm 3fk cnu r2q teu
114 Záväzky zo sociálneho fondu v0 vc vae 0ib
122 Krátkodobé záväzky súčet hw hqi hz 22f yd snm 4s 9sz 0x b9o 4h ur4 1b 0hq 5v 2ww vr ave v7 rzm p0 hzu 5i v4c 6hx
123 Záväzky z obchodného styku súčet o ggf d lvo 2 doq p oyt ws z62 ao b36 gr i1j zh mnw 9l yqd s0 xv0 gs tyx 36 qlo lft
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6p 7rn fy 46f a 2pd w 6df 2 vqw
131 Záväzky voči zamestnancom ki7 cgz wo0 d b9t qq rik hj 022 h7d or9 rr4 ctq slu 05z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia iik bw5 p nso 0y0 yrh
133 Daňové záväzky a dotácie w c8k 6nv 171 cza p6q 9vr a 78x h avz 8 g3d t pqo k vjm y d8v
135 Iné záväzky h pli u5k 3k 4uh a p4h c rdk n9 xwp yr 1na 4p qu8 pn osz
139 Bežné bankové úvery km d7
141 Časové rozlíšenie súčet uja 2rq i 33i
143 Výdavky budúcich období kratkodobé shj af9 8 a1l