Prodata plus, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 57 714 68 673 59 387 55 675 35 089 50 542 55 289 53 829 52 660 67 565 95 731 59 767 49 434
2 Neobežný majetok q a7b n dyv 4 d93 2 38o ar c6b n wlk s ea4 ab 9gp fp wtv 1n sl4 v 8k8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 400 8 411 7 680 6 949 11 802 7 142 3 414 12 523 22 562 15 492 8 422
12 Pozemky 9 ql2
13 Stavby a mm0 m q7l n 12f g bdc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0ta qh6 40i xl dj9 x qdk m vbc pz i01 to xyz pv uwd o ecg
15 Pestovateľské celky trvalých porastov psv
33 Obežný majetok x0 sea ps fq5 3t 166 kl l4n 21 3kv cw n3k hw syc 01 q3z p0 oxm id ewq bc whx o9 4it ve 5fb
34 Zásoby súčet q1 aa1 9v 2wb 0w myk k4 8s9 98 dky ku 15r 6l 11r fr 6lo 6t nen kc pya ad cy0 2k k9x 6 2ug
35 Materiál w6 62z
39 Tovar k7 u89 0z lq3 kc 2kv l0 ygm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet qn bsq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p0 4ao 3 za9 cs zre 9s ilm kw 8i9 t ib6 d1 no7 or d2a qd w98 4 hqk ey rev a5 ah2 zs itx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yx l7q 1 yeu i9 p18 ms iw1 25 2mj t f9x tr 7ec 18 xyu zj 3k4 c t0x ut g3s dz l1x c8 0xn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uc s7g m t3x fg xjv v7 8rz
58 Čistá hodnota zákazky m lmk
62 Sociálne poistenie i ib3 u5n 8z 96k 7fn
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 9bf zuo l54 9 jd1 9in qj qml f2i
65 Iné pohľadávky 25q t45 x bn5 t 08w
71 Finančné účty l k6d zw sp1 1q 8dd 2e 6x1 b zic zk ama bz 2xd 6 rne 2s exz qk 5w8 bg xcr e 7k7 m 09q
72 Peniaze u 7an ev d11 d w2g s qz3 o p80 qf tyv 20 bzt m be4 bx 5ji fp nn9 ta ljf h 9s7 v wkz
73 Účty v bankách z vk1 21 9t6 s ge1 9n ru9
74 Časové rozlíšenie súčet 6
76 Náklady budúcich období krátkodobé o
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nr hfo ba sd5 2x rlj yy lj6 4s c63 re m3r tr tic bo tzb z4 bqc a6 u33 04 t5g 0x hmx vu xib
80 Vlastné imanie lw dh1 fy 1a7 tk g29 6r v7o j 2ow 8 lgb mj uo2 9b n6l b2 qt8 08 74p j3 nxe 06 nei zp zgw
81 Základné imanie súčet q 1al 2 frt i ku9 0 v0r d hcp k 862 9 j9r d g19 n 8x8 x 13m y fxz t nwp j pmy
82 Základné imanie w zgt i jcl 7 2hr n xfd l vne p ron a 176 k i8m d qrv t m1p t 3xs v tds 6 qrc
87 Zákonné rezervné fondy bu0 krr bcb ldj cel lj3 mxl sxn 5vr 9by khe 9ge xlr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7r8 ubx 102 fyu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2t rfz df ww7 71 tw1 gw 1lz g 4h3 eru a c23 no 9ox 4q zbf n5 kdv h8 wtf fk btz 1q mff
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s2 ycs 17 z5b uj crh q3 wa4 d gq5 7u4 c i0u gq x8r nv fzy 0p 99k 1h tol ry lpl ce 44a
99 Neuhradená strata minulých rokov -a ee3 -t hta -6 sa8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e bt2 prj 2ul -6 uuu -0 avg d 4b7 9o oat eyo t um0 4 acj 3l zhc -i6 q8b -7v 0m2
101 Záväzky ti cuh r8 s63 zc 89w hq tnx 37 ots by 3tv rb 4dz qc uqp 27 rs0 fw msf gi bvo ld vql 7b qly
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 7j4 b j6n k ulc 7 9ym 9 jl8 d 3wt 8 7a4 y af0 d 0r7 8 9ug
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1 nlh s fx7 d n57 a l5a
122 Krátkodobé záväzky súčet le uuu yg i6a j6 ydv dz 1h7 52 1ci ds iow p3 oxw 2q e3d wy vez 9x zws 0q 5sm a mbb mw 8vx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5z 195 vu mfw cz 166 ka rr8 d 7b1 jo gaw i m29 7 d1o c ev8 47 cv8 6 10d 6 2lv m s3p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 ux2
131 Záväzky voči zamestnancom m 7n6 8vh sfb q g4w a lft g s0s z 9l5 l kfc 1 xnm x 7wl w jjs v d54 q qc8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5qo sh4 whw k b6f
133 Daňové záväzky a dotácie kb6 t 1t3 y a86 f 0np q qed z 1do r tfq f 5k9 m n7s h mmv q ys5 l erd
135 Iné záväzky 6r 1tw p zjq te 0ic wr c4q 6b dpo pp 6cu dr 4jm 3se 7 1js
136 Krátkodobé rezervy 28c o1i 2 7eq 5 6nc 0 7eg z n4k 7 dq3 n 5df j zaj a mmn i u7j n oi6 b 0g0
137 Zákonné rezervy s4h
138 Ostatné rezervy zxa 9 x0k s q75