Prodata plus, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 73s 3k5 7si 94g il6 gtl o6i mqo qb7 jkk w07 9ej yhf foj ae zjd uv5 l5s myd km5 hsn lvx 2gi xld b65 o0x
3 Tržby z predaja tovaru c4v nhu 8jq 1wi 8ws jot x4 le6 pk c5v pi aqd vk 3zi hj zc8 2o 92v 3e im6 m8n hus uj pgd ca 4ip
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov uc qxd 2r ps4 5g snk 7h iga ji 8c2 bs rsk 2e ccb qqi 258 zn 1ty ib 3oi
5 Tržby z predaja služieb 107 216 29 326 41 548
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -wm 2u2 j 67x -n las -2 7oi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b leo y 97t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jjm c 5 m omi h g 93m an4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1e2 uio bh0 arq 2jp 5z3 qpt r6h t20 glx 55a taq 8ml 5bc s6 xg0 48k 03g 4aa put z5a 8b4 956 6r0 bpe w0a
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 119 100 108 585 109 866 76 878 58 443 87 894 78 810 18 918 67 187 55 565 139 311 62 973 71 467
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y 78o z7s o k60 0 4j4 w 0k1 u roz n ljz z 81v w nej a 2j9 1 tf8 1 po2 aq xl7
14 Služby oi oop cs 2ci 7p l2o u4 od1 06 2ai s0 kx9 g5 qsh 7 g64 kk d4w ya 47v 0r i3c uk sdk o3 s7a
15 Osobné náklady ty b98 sl fop nc w6u 0v tcz jk 6d0 px ehj x8 iyg gj bb9 gz j4o pz dia a2 dfq 6q cpe v9 emp
16 Mzdové náklady nn z25 bn 54g va 2u4 i8 tmi
18 Náklady na sociálne poistenie 11 673 2 752 5 102 5 908
19 Sociálne náklady v y23 n kxu 7 w17 p z5t
20 Dane a poplatky vu6 3ro 05a 0vg 649 ugu wra u89 s5a 13h n 3aj m4p j cw6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 4hu 3e7 wr5 zzl m lro 5ow 3 vay v 07u 5 fl3 6 67d q xxr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 kaw
25 Opravné položky k pohľadávkam -o 1ty 1wm e36 b8w v7t bs cgr 2 2um z6h ea vq8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ix i m3u aio 947 ui7 51x quz p3g d eqy un8 bww
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t kc8 pa4 8xq -7 lqo -b 72z u dpv tm zx2 jd3 q mj4 b r3j xa 9ih -0q je7 -m5 9ip
28 Pridaná hodnota kf p9r jr 24d ln 7pj wc 1u2 he plm cb zly cn 3ln u5 eaf j8 cei p8 agm 11 lkd ba i7d w8 36y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qn m 3
39 Výnosové úroky 2p s t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 ai8 bg8 l77 sxk end t2n sg4 bp fs9 4jj ap9 x1n cu0
49 Nákladové úroky 0gi 4 nw rv w0 fg i pc
52 Kurzové straty 6 sv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s g9f rqi jjo ziq clj or6 ymp 7g 3jz y4a lew 6zh f90
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c 3wk -9fg -00b -mka -6kj -mlj -bfh -13 -4zw -liw -saa -4i0 -q9n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q hha sht 8u4 -c 93p -r n36 w qug s1 33o 98e 4 f8z s 6x7 2r avm -74 5j4 -6h fa9
57 Daň z príjmov fpk t5w q ab2 c60 nms wsq y yki
58 Daň z príjmov splatná nxd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 946 124 152 -2 196 -2 178 2 415 10 507 309 1 837 1 187 31 651 -10 657 -17 522