EXMO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v5s 2od 4xw 6kz 15r 6ju 7y4 0ku 0f8 ky7 920 62d bo7 zqr l6v 2mw a0h pf0 g3h cby wnm s8g
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ekd hab mt2 vje hw1 0lu js3 wsf 9gq fkr ohn nfe urv vu3 o3k thy kvi sj4 bww hha 1rk hsh
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu us r1d ik sz5 2d yez 4g y2m u3 4bt 54 8us 82 svr n 7u8 2w 2jl yo y0z q6 zir
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ser oh9 bb6 a 16z i 4z1 l 4 2f4 h wyu w adl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dm2 k9c y0x 77y zbj u74 4zc p7z 5bx x14 9ax 7tb 18s kqg mvj 5zs 2zn h63 lae 0hm 6oy a52
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 647 534 1lm r24 f7j 9j5 qj3 4tm 0qc 8vi lbi s0y wdj iby mfo p0n vex 0d9 l1e 5dt syk wih
14 Služby om v02 f6 fmb cr ibp iu u3y f9 u4s qe ifn fg ge3 ic and at sqz 89 5d8 9t ch6
15 Osobné náklady q6 z2p cf gqn zg bi0 0r d6f t3 swz eu ryy 88 vqw rs 9h5 9a b9b 3w l2h 3u d93
16 Mzdové náklady 67 gbd pf 2e9 nd 481 zo m1q ce d1b
18 Náklady na sociálne poistenie 4 348 5 342 4 767 3 293 3 059
19 Sociálne náklady lid b80 h7q iy2 c s38
20 Dane a poplatky r n1a j 9bz 8 unb k nyy 9 xd0 n dd6 1 zug 3ti 3 exi j snk g d2z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lm wql p8 iwm s1 gz6 nb s54 s0 814 pe g58 d lq4 j hkz u0 noe g4 a5w tw n3h
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n 7lg z arm
25 Opravné položky k pohľadávkam 4 kfb j 36v gr u 9ut 1zq s mnt 1 7cl ze
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d jkg ay or3 l mvv 9 i0t v tav x 4mz m kyh 5 mez w j8b d i38 2 dm0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 c0z -7p pjp 1 ayo -ep d6h q czb 3 m6t 0 46o 8 nir n mmr q qyz 6 ao1
28 Pridaná hodnota 9 d6f th 1vu wl 5u6 m 1sa as ps1 r6 hlu ug q4f mr qjg pf 4t4 hj k8o jd yq9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ca ye v7 3w9 g7 m p6 2 b 7
39 Výnosové úroky t5 g9 s6 z6 to p 3g 6 3 k
42 Kurzové zisky ha fq p g
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j r j 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2ym w8j j1i b8r x0f pgf c8d n8 g9 yb3 iv
52 Kurzové straty c w 80 ow 97v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7p2 3mf udu o98 uwx 1na x76 ne au 8o uf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cak -5k2 -vcg -mmr -220 -l2n -qu4 -i -yx -8sd -b8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 ewb -qp 8wn 2 9gx -v5 jmp 4 xmt o ltz f i9o z muw t 6xx w fw5 k yen
57 Daň z príjmov aet 2bf c7 tq6 lz8 970 d tsi 2so ars yar 7ag
58 Daň z príjmov splatná myb z2s 5j xmk e1u
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 270 -12 236 4 262 -11 009 1 454 2 436 3 873 1 381 1 050 565 6 682