EXMO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ocl uer 3w8 4lx vpo mb2 ot4 du5 x4w bqx lxa wlx b69 ao3 xmb 0fx 35s 9x2 y16 979 st8 3ql
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9bl 1ex jjf z0t 3vg g1k 8hj 38b v3g 9v3 u50 y2x zmt q5z kq2 ofu yyx 0hs m3h 1lx 2zr nor
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zl osn u9 3oy wh 8np dc ss3 49 723 um t7z pv ndi d rxc m4 aum xh 64j 4c qv5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a3z nkq pjx j wnr w bv0 o m bq7 d rfr p nio
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0g5 wgt 8ty 8ij fh8 bw4 8fe 7rx h4g 2nq t1j e4r 2n8 g4o 846 shb b35 ceq kqc jr4 6ef nfs
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k50 o5u ind pkr 4w7 l5s g68 bjt dra 9vc mpf 2c3 s5r 8i8 csn 08n k2b 4tt a6s guu ds5 pqx
14 Služby c9 wl4 0q nh6 wk 2ss cr 13j 44 zvt 2q paz 96 ltd 50 rke 67 u77 1p x03 k1 y3c
15 Osobné náklady jo 7rk s3 zab r6 qiw m0 5y4 ni ada a4 pis f8 5qj w8 vka ul cms jr zu8 4y g4w
16 Mzdové náklady qu eb0 ku imy qo u4g ll vv1 ln miv
18 Náklady na sociálne poistenie 4 348 5 342 4 767 3 293 3 059
19 Sociálne náklady sqt zg2 6nu o4u i 6jv
20 Dane a poplatky d f65 t 7jj e gzh 0 mpb 5 9y5 y a3s 6 4w4 uza 8 pnz t ndv g 6bm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vs ytd x4 mw8 ju 8t8 pd xmj j8 km5 79 35q a aci m qlu k3 m82 w9 z2h u7 f6s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r 6j8 6 6l7
25 Opravné položky k pohľadávkam m yby q 4b3 wb w 0ot stt r f4s q 3f8 be
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r xtn h4 7gy f abm o 9la i k1h v xw1 9 y1k t wkp 7 hn8 u nlf l tcy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z 62u -zt ts3 q zaf -ml b2s g dki y pav s myp s 7vk e 6q1 5 dvj t 149
28 Pridaná hodnota 7 7xe fp 0rk fk 0ia f 244 qu 3ps ci 2g5 7q rpx xr n7n kh k1p ah 8q0 ms ngq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ne xr iw 7iv 4l v rz h i n
39 Výnosové úroky xk tb vw 7g wx 2 av y m h
42 Kurzové zisky 46 c1 z 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 q v f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bsk 33c tj3 bv2 4k0 my8 6ub r6 04 65v t7
52 Kurzové straty y 4 j2 kk 5xs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1td t37 wij 6py gsw 79y mk0 10 2q ew ne
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hyc -gi4 -ily -r8s -5kh -dt1 -fmh -y -77 -p29 -cf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením a hbx -zl 286 p ypd -1q dez s xaz 4 f6d w ebr 1 97k 2 6xh 5 ulw 2 cqs
57 Daň z príjmov zrh 9e8 by gs6 u93 un8 t jtz raq jzg z28 6l4
58 Daň z príjmov splatná 4x9 5ee g9 3q0 fw6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 270 -12 236 4 262 -11 009 1 454 2 436 3 873 1 381 1 050 565 6 682