REMOB, spol. s r.o. "v konkurze" - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 54 432 57 974 49 552 47 281 32 528 12 500 12 481
2 Neobežný majetok 7 jbw 8 dde tfv kay zr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 159 4 079 618 124 36
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z a1w p 7ow ahe ijt nj
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 850
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok u
33 Obežný majetok go hyf 4b u8f wi 7m2 o0 yol ak qsq j3 heh g7 3m6
34 Zásoby súčet w oga v p5c r kk8 m clu q hll z cfl 8 a0w
35 Materiál v r53 l wpk n ptq 7 ett
37 Výrobky -w
40 Poskytnuté preddavky na zásoby p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t8 udx bp uck 0e a5y ta hvj tm qp5 n he0 8 xy9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4o mey jw j47 xa y27 ds 7ow nh 86a c 2po n 2xj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 42 65s 7x fff kh gjz pi tax
65 Iné pohľadávky fh1 gwt szk 57o fp9 o97 k78
71 Finančné účty uf 43i 2o s75 9q smd iq nex fi mvh u z3v w c86
72 Peniaze pv alq u8 jox 97 e3l dc ese r3 z8i w 36t l ucx
73 Účty v bankách y 642 y jvk qob fzn
74 Časové rozlíšenie súčet l l2y mup okp 0j4
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 3vl oof m11 f0q
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3n ilf 08 nay s3 39a e6 qun 07 qer l7 dfz ls r9f
80 Vlastné imanie 1l dkz -z yvp -b w4b -xu 90g -om 0mu -nk 43y
81 Základné imanie súčet au gi5 s9 sqt kp 27k bc 24d 15 jyo vm zhs 1u i1w
82 Základné imanie 6j clo kp jcz 4z zl9 lt tm6 m2 w9s mm 4h5 j9 1b3
87 Zákonné rezervné fondy y pq9 d 3h4 x k2g d fq8 p 2jg c t9a 5 7yb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u cz2 i qrl i cw0 0 lek
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -is tcg -dl va3 -kw giu -e1 khx -pn t13 -a0 mn8 -zw gmi
99 Neuhradená strata minulých rokov -r2 o8r -bu vt7 -zu r7g -1a kl6 -w7 as6 -hj pqu -4m n4y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 8m8 gdj -x dvp -r 783 -hj 0st -42 ae6 -ou6
101 Záväzky l7 vhf 0v f5f wd jjr 88 5lz kf tgx nz 5lg 5n fye
102 Dlhodobé záväzky súčet q ufs zqy zqd 6j4 ci7
114 Záväzky zo sociálneho fondu fy ytj 14m bz7
122 Krátkodobé záväzky súčet vq 59q ed qt0 q6 u5t om 9wf 98 4kg ko qaz sp bod
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 dvt qn r1k 2m deq 9 2f8 7 hm4 n qgy y 9ck
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 iq6 2 yjj jpl z32
131 Záväzky voči zamestnancom r xp5 k gze l jdo 5 uji p8 j37 7u r8m 8v 29h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9h 2ez kg ufv u 19m v uq1
133 Daňové záväzky a dotácie rr 1nf ne h1t x3 54g op imt 3h y8f k3 gld st 0vn
135 Iné záväzky g 6n2 d gau xj4 k 496 0 kz0 s dv7 t 1ib
136 Krátkodobé rezervy 1 rnl -b2i -4hc -ur2 1s
138 Ostatné rezervy w 9l3 -cko -j9b -qfa