G - Profit s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 189 570 150 181 134 119 129 459 129 459 129 459
2 Neobežný majetok o6 qxo 7 74o 0 san p uem 4 eh2 1 kiw
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet c d7l d 76o h1f q44 cee y54
5 Softvér 5 245 2 614 871 871 871 871
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 655 1 196 389 389 389 389
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e8 wd5 a 66c n68 a3z 04f fw3
33 Obežný majetok 0jg 6zg 0o5 qzv uki 7xe cko g7c 2sq p78 6y0 52y
34 Zásoby súčet 1 bqn 2 x5y v 79q 2 1w9 j stc p ub2
38 Zvieratá o ozq
39 Tovar 7 cjk v 6jz j 42p j ca1 l 2tz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 hsl vt gan 1 1v4 z bjn y xed 4 e9x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o if3 ai h5r h tqd z e12 n ww7 a 06v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e bg8 ix kiv j rbv t b28 e ek2 p 39f
63 Daňové pohľadávky a dotácie r 4u3 n kz6 h 15h 6 vm3
65 Iné pohľadávky q 1o2 3 ukw
71 Finančné účty cuc r5q 8nf i88 e9t z0b ztc 438 o1n zqz j9r g2h
72 Peniaze ecm tne 80z fdt 1mg ct4 4rh b5p pps 52x 86h 6em
73 Účty v bankách t 8s4 a7u z77 e7 ri pr
74 Časové rozlíšenie súčet m jl8 si2 czj rey dfd ofh
75 Náklady budúcich období dlhodobé xtt ywy 2gr hqj
76 Náklady budúcich období krátkodobé u 5h0 8dh
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fzt oak iad pfi u37 wh9 m72 pmm 1jp fw9 fye ig9
80 Vlastné imanie -pi7 q19 -kih mge -xgr iyh -0s4 84m -ufo sac -qoa qr4
81 Základné imanie súčet d 4rk m ooi g kk0 f eer 3 cxb 8 idb
82 Základné imanie u 7qp a 7n2 t rct t ddp 1 bqg e 3e3
87 Zákonné rezervné fondy dam y3l q87 7ki 2zd 84r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5f4 om6 9tb ny3 5e1 i1q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x4v 6h7 -k44 uhz -qpr suj -7cu ctz -z4t ub8
99 Neuhradená strata minulých rokov -m2h jto -sse 3a0 -t5e 5me -ojg 8vj -dp3 lf3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qlo gsg -qs 95c -0i 3j9 -l lmx -p ghu
101 Záväzky 64e yvv ltd p8j r4a wvb 2lf nbn sx1 zk2 azi hfb
102 Dlhodobé záväzky súčet r xhu s mti y ic9 r in4 j oow 7 vb4
114 Záväzky zo sociálneho fondu o vna x o1n p s18 n 47m z 6sx t h3y
122 Krátkodobé záväzky súčet ik8 wju cj1 mws ygl zct p3r 71o 5wb c5t lj3 89l
123 Záväzky z obchodného styku súčet fqg 5df epf 0s0 35b pp9 v5l 20p 35g ckl 9d6 t5h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 owz b ewo 5 lec s nyv
131 Záväzky voči zamestnancom d sm4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fed jr
133 Daňové záväzky a dotácie 0v cqe 1 smt n nqq w any 8 29c
135 Iné záväzky ijm
136 Krátkodobé rezervy 9 uv3 r85 3vn 4st 5yg cgd
137 Zákonné rezervy g tql 7vr cr3 ynb uys kfi