KINEKUS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3637/L
Dátum vzniku
08.10.1996
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
7 389,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (od 8.10.1996 do 30.9.2018)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 8.10.1996 do 30.9.2018)
 • výroba drobných predmetov z kovu, dreva, plastov (od 8.10.1996 do 30.9.2018)
 • skladovanie (od 8.10.1996 do 30.9.2018)
 • prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí (od 8.10.1996 do 30.9.2018)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 03.09.2018 o zrušení zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie a na základe schváleného Projektu rozdelenia spoločnosti KINEKUS, s.r.o., sa obchodná spoločnosť KINEKUS, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, IČO: 36 011 037, zrušuje bez likvidácie a rozdeľuje na spoločnosti Kinekus s.r.o. so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina a INVEST – K, s.r.o. so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina. Na základe uvedeného sa obchodná spoločnosť KINEKUS, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, IČO: 36 011 037 dňom 01.10.2018 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
Uložené listiny
 • Výročná správa 2007 (včítane účtovná závierka 2007 +poznámky)
 • účtovná závierka 2008 + výročná správa + správa nezávislého audítora + zápisnica
 • účtovna závierka 2009 + poznámky + správa nezávislého audítora + výročna správa 2009
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA + výročná správa + zápisnica 18.06.2011
 • Výročná správa+Účtovná závierka 2011+Poznámky+Zápisnica z VZ
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Správa nezávislého audítora + Vyhlásenie + Zápisnica o VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Vyhlásenie konateľa z 30/6/14
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 30/6/2015
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • vyhlásenie štat. orgánu zo dňa 28/6/2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Vyhlásenie konateľa z 29/6/17
 • zn posudok 1.zep
 • zn posudok 2.zep
 • zn posudok 3.zep
 • zn posudok 4.zep
 • zn posudok 5.zep
 • zn posudok 6.zep
 • zn posudok 7.zep
 • zn posudok 8.zep
 • zn posudok 9.zep
 • zn posudok 10.zep
 • rozhodnutie.zep
 • spoločenska zmluva.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Vyhlásenie k ÚZ 2018
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • nové znenie SZ.zep
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Úplné znenie SZ+Dodatok 6 z 14/3/11
 • Zápisnica z VZ z 14/3/11
 • Úplné znenie SZ+Dodatok 5 z 30/6/09
 • vyhlásenie štatutára zo dňa 30/7/2009
 • správa nezávislého audítora 2006+poznámky2006
 • Účtovná závierka 2006+VS
 • Zápis val. zhromaždenia, výročná správa, účt. závierka 2005,
 • Zápis val. zhromaždenia, výročná správa 2004,
 • účtovná závierka 2004 + správa audítora + zápisnica
 • Zápis val. zhromaždenia, výročná správa 2003,
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
 • sz, dod. 3, zápis, pl,
 • zápis val. zhromaždenia, výr. správa, účt. závierka,
 • Spol. zmluva, dodatok č. 4, zápis val. zhromaždenia,
 • 2x účt. závierka 2002, 2x zápisnica vz, 2x výr. správa,
 • Dod. č.5, zápisnica z MVZ, menovanie do funkcie konateľa
 • Účtovná závierka 2003, audít. správa,
Dátum aktualizácie
09.08.2020