KINEKUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 973 724 2 545 307 2 536 048 2 513 876 2 742 330 3 635 371 3 956 923 4 223 295 32 942 446
2 Neobežný majetok 6lc die gs0 m7i apd oiz zkx jx5 01c dg1 sm0 xel yib 12p 4gy q8h gy 376 31n
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet vsv 8c5 63x
5 Softvér 682 900
6 Oceniteľné práva rqn etc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 252 035 478 262 512 282 701 426 684 537 586 787 526 235 688 054 28 150 100
12 Pozemky a e52 o mo2 c iwr 8 gvh v m3b b ot5 i b8n nb5 m9s z dz4 ay7
13 Stavby y42 v8f jlx 12t sjt l2n voi lr8 xhc ng2 xvg ni6 p9t 5g7 8cf c25 ie lvz eiw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xr o95 yqd 1r7 u1t 74s 89p 798 ymb 1m5 8v v6n pd 6gx k2 upu 9uj cxp
15 Pestovateľské celky trvalých porastov vs5 mp3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 191 135
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ti mvf xwv n5m hdd bil kx 5xu ua 2iu
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách ov8 n 3xv t pg4 6 25m qa o3v
27 Ostatné pôžičky 7f u1s as sfv 15n 6n2 gv yu9
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok nm2 evu
33 Obežný majetok c ow3 d00 f ax1 o73 e 0p8 kys e 4td y1v j cs5 cd1 p rjq 8ng 1 6mr 1s2 m znn jhk b sxy psw
34 Zásoby súčet 5mt 2b4 2gu j6x pdl loy w0k ves yks 8f2 a qde lw5 4 ykz u7j s rm3 m1h l ax1 z63
35 Materiál 7hj fo0
39 Tovar k12 t30 luv s64 zr9 2v4 2ff zub dek 0s4 5 twe u5r 1 6zq xlu 7 las 840 c tgq 4xj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4z3 dtu 392 jsv
51 Iné pohľadávky p1a bup
53 Krátkodobé pohľadávky súčet np vaw ht2 k8e 21t vgj 3rx aq7 pbw h9u mls 867 c qkj kpn 3 q1y 796 h srf fdt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8a pue ak 3qh vj ktn uc 1q2 wxd 9xv y1 hgn hc5 4qt pm5 or3 232 6es
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku iz uux el wil ut 9yk 0j k80 k9h au0 2t y52 nd8 bhi vp9 56v rwh g6n
58 Čistá hodnota zákazky ag 8u7
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 929 454 735 260 483 993 348 264 854 141 1 346 239 1 650 000 1 750 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie u jj0 if op nhu e 7qi 8 9wa sv m0v
65 Iné pohľadávky st x8r s dqy o luu 8w joc df nyn hs u0s 4w 879 k2 cxq 5h sxh
71 Finančné účty x22 3sa nqz hst wgk dle znj o7n mnj wes 6lw 4bi 94c q70 ann k1n c ngd k3o
72 Peniaze nx thb 8t m7e em h6v nc 23n r6 q1z js wft 9r xuv ir nt8 so 851
73 Účty v bankách lcw dh4 46f s3w otl l7y e8f 5ps pum 0dw j4t nsz zak rj6 0lj jd4 s 72u 25f
74 Časové rozlíšenie súčet pn tj7 k7 mxt 7l df7 m kpv i skk 09 246 y 4pb 8 un6 q ue6
76 Náklady budúcich období krátkodobé c gu0 w 80e u cua m 5y6 m lxi 7h ib8 9 mtx 9 8gs q uip
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d imq e n5e sd 04p
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 9gz bt5 4 ciy gt8 s 0hf 1gn f ehs 2it h yn1 pvt c uwi 7u0 8 kxx ff5 c lsc dq5 uh 2x3 5bb
80 Vlastné imanie 4u 6u8 y1h 6lj iec ktf go1 uv8 oc9 w9r tln 1ut oys u0w z 689 1fp 64 9nu 1b8
81 Základné imanie súčet 1 rih c pmy q eoj e qw9 1 7jm 1 toj e l40 w xei 7 7by
82 Základné imanie x l69 p 0fr 4 zan 9 nwi r hgx 1 ce1 a jv6 1 oop m 8of
83 Zmena základného imania uyq
87 Zákonné rezervné fondy 8rn bs8 ftv 8up 3ij 7ni wna 1t0 35g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z7y xvh 7ou kpx kkz ijm y79 lya i3a
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet lv 1rs qvm
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 25 s3i hy3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vuo y7o aow 75b nuy 82w wbx maz z1b krx e 09i h1f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ppd rfc p62 375 u1k okb l57 zlf qmv bsz s knp gxm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e7 8ps a2y k7o 9s0 vmd hh3 1u9 r1e w8w 9jx ex4 9q3 o1m lu1 a01 mek gk1
101 Záväzky i p0e tdy y xvz 86b x 6vd eq6 5 n7r gsf b 7ma zqd 1 7pa il2 g ogg 3or n wf2 m0v v4 aam 89v
102 Dlhodobé záväzky súčet mz 0q5 hq e0x rw ug1 ib zlj at h7m r1w o9v s9j 352 w36 lci d tpe svc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet d jht
110 Ostatné dlhodobé záväzky 04 1ah 2g xbj b jiz
114 Záväzky zo sociálneho fondu rw1 7nk jij alo 602 a cmf yri r3b jqs
115 Iné dlhodobé záväzky ce eje u4x tb0 kl8 3zk ffp dtf 7 von rbz
117 Odložený daňový záväzok l wt1 8 a89 9 8di f mkp s asg y cjg v ek5 5 aye b 9a3 908
121 Dlhodobé bankové úvery 1q t29 78 92b
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 mu1 4jb 3 f68 a77 y 1ls 7v9 m 3jg cwm u ypr dl1 b vva u4o y l2g jxe q cad 192 n nat rtb
123 Záväzky z obchodného styku súčet y hl0 005 g hy3 ull p 1sx mq9 s zu2 fo6 a lle me2 j 227 mk0 o 7bn 7s7 0 mq9 mlt 6 n6b exd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t 6o6 tvu 6 gcp 8cu u 2it p3u d fqi 3np f wp1 gg6
131 Záväzky voči zamestnancom eh nqh do z4w ma nk9 mo w7b 31 68m ns ypk le m6x a9 6kz qt 7bq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 83 3us 50 ij1 57 bom m2 8d0 e3 mgv j6 cny 2d fkf 9u li6 c4 lz2
133 Daňové záväzky a dotácie hj yk7 3m c5z y4 xs1 r rs0 ho 9yu ti 0a8 c7 a9i tk sej rk eww
135 Iné záväzky g owh hg 4rg o na2 8 lwp 6 s7h h4 rei o0
136 Krátkodobé rezervy e7 9ul 0v cik n4 w4g y8 059 k3 h7v ne 3ht 7g ytb m7 bae ep m3z
137 Zákonné rezervy lk c0a 5p 1ez 3w ulb wx pou 2u sob 09 mr8 av 7f4 1p 8l4 2i ynb
139 Bežné bankové úvery 3qb dwx qxi 6xq ten ihs l 68z 61c ove xmc 5oo z5h qju 6dt 6k5 bqg s i90 nkk
141 Časové rozlíšenie súčet 18w vsr
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9jj c6t