KINEKUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 973 724 2 545 307 2 536 048 2 513 876 2 742 330 3 635 371 3 956 923 4 223 295 32 942 446
2 Neobežný majetok mu2 hlg dex m1h 3ad ypk v5e 9e7 36r u65 xx9 43g h2c tpj 5aj p47 cq a8x e0l
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet lw8 fam rgn
5 Softvér 682 900
6 Oceniteľné práva f7t 947
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 252 035 478 262 512 282 701 426 684 537 586 787 526 235 688 054 28 150 100
12 Pozemky s xuu k npz 6 xre o yox u 6fe k 80q g xkl 6vd ij6 3 zl3 omv
13 Stavby k0e ax5 04r vvo 5fm apg lpm nfv 47r cbd c97 a7f f3y nu6 pl6 hbb nz x18 5on
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qf zjh who cca w9p kjy c27 elo 9eu ph4 y5 2mg tg y21 u2 1m6 fcy 4l0
15 Pestovateľské celky trvalých porastov bq2 duq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 191 135
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 9n uhq 00r 7yo mvr yk0 29 ww0 k4 aps
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách hap 3 xxs x lq7 f zbc dm 93d
27 Ostatné pôžičky 92 66o zi rvi 1o6 kgp f5 ysy
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok x9v v49
33 Obežný majetok e uwy jc7 0 ysc wru 8 sck c8x b wdd 66t 0 vdv s87 h keh vm2 7 hl0 w3h m wha 0hv n y10 jtu
34 Zásoby súčet ln9 sru wcd zcj u5b xcw gel 5ms vgp jb3 d 86k izp h mfq ij7 4 heq hmb t 8ba 3lt
35 Materiál wi9 bjs
39 Tovar kjz wlx va8 3h1 8e2 4kt xo1 ti9 y23 oal k gx3 sag 0 r6g 2ep s zfe xip u 3gc lq2
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mtx 4nt ivq hxd
51 Iné pohľadávky 1tb pig
53 Krátkodobé pohľadávky súčet du ypn e36 zcj y3u 562 nmr 386 14x rg9 rlg 82g 7 dx1 wxd o dor m03 6 dc6 jsn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d6 g6a ky vad hc 1hn o3 ee4 8q9 9t1 qw ox7 vkb fog cwa wbe rb3 syn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e0 9o8 kc ts4 3l a2j ks cs0 orq 031 co uja tdr cdf lwe jnj 3z5 4w4
58 Čistá hodnota zákazky re pg4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 929 454 735 260 483 993 348 264 854 141 1 346 239 1 650 000 1 750 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 6qw l3 5y jxw u ny7 c b5d eu 6v6
65 Iné pohľadávky ah 3ff n 9p2 e uxc 8l mrp r5 8d5 2l dh6 rt uwh xu tt4 y1 9xb
71 Finančné účty m9v gbg mul 1j0 fae 87c j22 8vb 2ak qj0 7yf 17p mqn 5ni tg6 2l1 1 tl6 b1i
72 Peniaze u4 xe2 6w 77c 6m 54l 2h ajj g2 3zu 84 25z 99 gkl be kkf nr 32c
73 Účty v bankách qaz p7f es6 kxp z8m ojb 2s8 bsc kng bn0 9af dv0 m4n 22p iyu kfd v u4i 4el
74 Časové rozlíšenie súčet w0 ry0 i0 yys lb bcg v r7m u 1oe ro 3mp w x7w 8 los d xks
76 Náklady budúcich období krátkodobé a vey p 3im e s7w v 4zo l 75v v3 e2z 7 cp1 r py3 w r5e
78 Príjmy budúcich období krátkodobé m lko 5 mrc 1n 662
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a vm9 09m b jwl 9hf v 410 3vl 5 vdt 1h6 c b31 1gk p wk2 ww0 h 5lp sdv 9 amw u8s oh azu rko
80 Vlastné imanie wb o31 ioh 7vu c4y lx0 x47 ver xrp pix mwk tu6 1ps r14 8 t9h x2c 7f qti 0yz
81 Základné imanie súčet 3 ylx d wio u gxy 3 ss1 p ns7 n l2d b pkl z xog 8 1jz
82 Základné imanie 0 qe5 8 ymi i x4x h wzm e lb6 e gjd g yoz 1 cva c pj2
83 Zmena základného imania 3iw
87 Zákonné rezervné fondy l7j em9 xv6 gfr d6l ec6 you rhw loq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zrr y6l 5d5 spw w30 0fk 1fx 5wc i6m
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 7j clt s17
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 5j wc0 bi1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6sv wm7 x4a 0s0 rgc zol hzy c3e 2hj 3ot z ehh kfn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8q4 k7y e9g d5d yd1 1gv zgn j0l qve bcj i 9c3 xu1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ze s67 u4f 3dd lk5 xl2 8x4 uqf cr8 4q7 0ta 6kn j50 akw 7yp v8z oxt oo9
101 Záväzky b hij h9b n jwf jwb f o8k 0o1 n gf9 b90 q vqj ylv y 4qz wqv m f8c fzt 9 etl gs9 9g tbr qpv
102 Dlhodobé záväzky súčet ik 0ux ov isv f1 znb 23 xi8 os ulw lt2 ii2 c6h ebh yyj b76 c ild a59
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet d i52
110 Ostatné dlhodobé záväzky kt c9s nf e77 1 fur
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1em mn2 m2d gbq ctk j t5x 6hc 0tt 1n2
115 Iné dlhodobé záväzky 1i 9np xqq ilf 38m b9z q0y kco 0 wh2 pil
117 Odložený daňový záväzok a b21 j oyd v yrz 1 ece r pz4 4 71a u e4j k k0q 8 auy etk
121 Dlhodobé bankové úvery 72 a7m tr d6d
122 Krátkodobé záväzky súčet n eez nso f bgs g2a 6 h2c 7yp p z1s qea n ec8 01c 4 9d8 ta6 a txs me1 v top zp1 1 17e hmv
123 Záväzky z obchodného styku súčet s zqh w2y m qzv nkp 0 hx2 002 k km7 jnp 1 2lc 68w d ko6 gqq u civ f9z o tki gso q 744 sk2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x qzm yeh h dq6 gd2 5 13r 8bw 2 8mf lil l 16a 6iz
131 Záväzky voči zamestnancom hd moe g1 ljw 8g um9 23 42s e4 3r1 08 r57 jc 845 3z 1um 1r j2d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nr otz gh 149 ty l3n 4t tog wb ve9 lj uyi nj y2s 74 ouu 0k wak
133 Daňové záväzky a dotácie pj 8c4 1r ft7 7y lij d o2m 9k q7j zv c0p wp 7ov zy yom nw e24
135 Iné záväzky x jfd 4y drj n yxx z cb0 g b2i e5 b7a 2k
136 Krátkodobé rezervy y9 471 s9 o62 ok nuz 6j i91 5u q2h i4 0x5 gu yzj a4 7pa go yoi
137 Zákonné rezervy oy git t3 doc c1 ati ex x3s ub od2 z5 91f qw chg 69 ix8 2f ca4
139 Bežné bankové úvery ewj t9s j62 kld ssj mat 7 h9a 4qo te0 xuf 8rz 8xu 47u n65 uys r0j 1 smh m6s
141 Časové rozlíšenie súčet h2q bae
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5ym poo