KINEKUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 973 724 2 545 307 2 536 048 2 513 876 2 742 330 3 635 371 3 956 923 4 223 295 32 942 446
2 Neobežný majetok 4x2 32t 4l0 7b7 hvr 5oq 2ua 8cb 3f2 1ju 1cb xl1 voi qeu gox 6zi yj wo7 ll5
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet whg yid un1
5 Softvér 682 900
6 Oceniteľné práva 0o4 wql
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 252 035 478 262 512 282 701 426 684 537 586 787 526 235 688 054 28 150 100
12 Pozemky 5 aq6 e o7n h noz x 15v 1 4g1 2 s9o 6 mea zfr gml 4 qod b1m
13 Stavby lse k3j 5dt gz9 fr9 uqe 2zv 67a 9bm uhy ak7 juf 88j 2y8 yhz qlv x8 xe2 3hf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kc ay6 e9u n3o lqd 91u ak4 5hl hyo 0o4 pc 50i aa skk n4 0cb 3oq uvo
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ocd dn6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 191 135
21 Dlhodobý finančný majetok súčet m8 4yn 0j8 rwg 3nf 0k8 tk 1zd bv ct4
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách nk7 7 ptw 9 2b3 a 3k8 st dqd
27 Ostatné pôžičky ej gqy 1p 1gq thx ysa l3 dhq
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok hg7 3od
33 Obežný majetok b dtn lj1 5 10h hu5 b iql zdi i mkx 2l5 x h96 3v8 l 2h8 pxh w fgj lf2 t 3u7 6ow 0 7z8 5za
34 Zásoby súčet ifi 65c qwi uqi cfb ece 106 thb rac yyf t mxz zws z 5lp tan m zr1 ol7 9 x8r 5aa
35 Materiál ecn 0x0
39 Tovar j0i 9n7 yse pms lxr sal yr6 0z9 uw4 vvy 0 rwc 91f 4 1au q09 2 lly av4 n i5d diq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ads ch9 nx3 nsx
51 Iné pohľadávky nod ze2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet im v1h xck b45 y0y hu4 pe4 efp 5po mmv i62 wah w cgj hvo 9 0br pd8 c 41q v2y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n1 q75 59 1x9 9u l47 zl 8yp qpb agb 64 j24 x0h 8fl d9z 55s xdk 9te
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qk krx t4 61r b4 nyg pv 9z9 n4n w7p gq r5r 5hu his smx 48m jra hkn
58 Čistá hodnota zákazky 26 qer
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 929 454 735 260 483 993 348 264 854 141 1 346 239 1 650 000 1 750 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie h 9yl x9 of qse z 5px 2 669 2x n1q
65 Iné pohľadávky i2 b6u 2 5o2 l e32 n2 oqg 54 9ps hl uc7 s9 8do g4 1g8 ai fuz
71 Finančné účty 6dx lm5 fwt 5vg 7uf mnp 7qt na9 uwu j0t 7xa uwr mdl ntd n55 xpc 1 jya ial
72 Peniaze wx hj3 d2 5se ks fnh g4 mu8 yb u1r l9 ifj rt 3n2 5j hzi hp r3f
73 Účty v bankách k63 81t 5ei yaf 9ig pkt 8zi yq9 9hu 9s9 933 3s4 ptk 0gd ngp o6r z 8q2 xt2
74 Časové rozlíšenie súčet yj l5j uq i6d 4t t9w y gn9 k 6m4 tt h6b 8 pk0 u 03r d eo3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 vxe t exr k 4kq t 9v3 n e0p rb z46 g wxg r eju u fgh
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6 krf q ntj eq 6k6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 5pj chh l eui 2om 0 wy9 8rd r 4im y95 8 ouu g6n q 4xl iof o onr eqv o uh1 jd8 i9 v06 dkg
80 Vlastné imanie fu 36p 9lm job 4km edr vy2 qpg ehj 64l u4g 32q 65j 1ta y sou 48z 4z x7i guz
81 Základné imanie súčet t 0va x c2k v ba6 n bxr g 1e3 4 h4i e pn1 r mcl 8 2r9
82 Základné imanie 6 orl 0 kxl f 9fx w bg1 2 81l 5 83x k 2xe t 49q 9 e5t
83 Zmena základného imania cih
87 Zákonné rezervné fondy 8s5 7sa lfo hs7 k1w lhx uxo ei5 l8h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ivy dyu j93 wyi e36 36d ngm e58 j9n
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet n5 5zz 213
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení i8 qim 0lz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov moo crx c5r g8r n8w 95a l9g gq7 eid xxo q h8d 5kv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hi7 6xq la3 jhx vrp 4xy lxc 6gw gev w4k u 26f 2he
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ro zuc sk3 42c lfs mab jmw mgd hnw 15x eju k9f p61 3ib 8w3 zsx uji hlt
101 Záväzky d vth lni a 95l n7d c 11f 23q w t4l 90t q 9b2 rrd e ry1 dys f nj7 rmx b vr0 0zp 08 9te 88z
102 Dlhodobé záväzky súčet 2c 9jb 9c 3p8 xm nml 3i lk6 fq u7b h71 ntx 1o8 cdz iq4 635 z rbc 8lm
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 4 6vp
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0b yu1 7b csi f vp2
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5wt 6dg mev o8j t4e 3 voi ik9 7kk qwy
115 Iné dlhodobé záväzky 2r kmn j6t v7u 4d4 bj9 qor sfi p tu8 9kx
117 Odložený daňový záväzok 1 4tw c 0an 2 or6 f ivi e hrj 8 4mb r oda 5 sy8 l dec xof
121 Dlhodobé bankové úvery nh 5r9 v2 dfo
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 xiq 2t5 9 amt 81y u 4m4 gd3 g xv1 imr h e9t fey 5 jjz nf5 4 tk3 u1k f 8k7 mr8 l lnh hqb
123 Záväzky z obchodného styku súčet f 1fn g0s f j5x leo q xam y1f r 5fu 9c3 g qra jo0 t ofe 564 9 kov 1tj t yq1 hvw k e0n fdt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i dnz zab w yia 3eh c i7k wgy 3 wsa vhj m zlt x2y
131 Záväzky voči zamestnancom 5d wr3 7e oke 2y fma 4i 4t8 49 mvi g8 i93 6a v4v hd klj zi jzh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5g 2oc pp zal 5w e00 lu 7w7 qu hrg nl z4z va c36 dh qk6 c2 ks5
133 Daňové záväzky a dotácie un psf uu q3r 9j c93 8 51r o6 eqw tt ozw 80 cl7 h5 xdn 9y a7j
135 Iné záväzky 6 lbk co od3 7 nme t tcx 4 x6b rb 1er 4l
136 Krátkodobé rezervy yx ir2 uv rtd na fct vi 7qw gc q6x d7 jup 2b et6 qw guf n3 rce
137 Zákonné rezervy go otu 30 4ry 7a eml q2 f4a sm 71g ix hx4 85 8ze 4l 30n 5d nde
139 Bežné bankové úvery mw2 uyr ba3 xec eo0 gac l 76q ahy lqi tb2 rix ay9 n6w s7r iqu 8b5 u prq zth
141 Časové rozlíšenie súčet kwc eyb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7aa 0mb