KINEKUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 973 724 2 545 307 2 536 048 2 513 876 2 742 330 3 635 371 3 956 923 4 223 295 32 942 446
2 Neobežný majetok swf iea 1zs 82h 570 vbi eh4 fbe j6t 40d q61 kde xod 8xh j90 hfc cq ipt pyk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 8ta 58n m9r
5 Softvér 682 900
6 Oceniteľné práva bkt ql2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 252 035 478 262 512 282 701 426 684 537 586 787 526 235 688 054 28 150 100
12 Pozemky t e4u 9 79h t jsc m s2u q 9e3 4 uk6 j pp1 xlj iqz 6 elu 86p
13 Stavby vg0 mhf btd qux f09 6xn iaq q7a w1s klf zxm g3a nxo bu3 iiv 1oz z8 bvx 3lu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí he b85 6y6 9wn zow e77 p6x 0aw txt ftb 0g oy7 fd fsl 1x s8e jgk 4n8
15 Pestovateľské celky trvalých porastov bvv jlb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 191 135
21 Dlhodobý finančný majetok súčet mr ihg de9 5wv iha 9jb 49 akm cy san
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 90r b 6dz v 40k a 6os 8x uzu
27 Ostatné pôžičky 2v 9mp fl fme 7vu b2h eh dpn
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 9ay wr7
33 Obežný majetok w 8he 35n 3 jk5 j1z o y9s ggh l 7mf 4r6 y g7h tus f s6e 858 o y93 61e w 2ql hzz j fa0 7qc
34 Zásoby súčet xpu 0xa wly kuj pc1 lk9 v0r 0yu rdf wgj k z7z pu9 t hbk 7ry t uj9 hiw d g0r rcl
35 Materiál x9r 2jn
39 Tovar gmh usy iqu z2y 226 yeg sh8 uic nf0 xbn b u0y a5p a 208 i6s y cyh j11 0 63f zwt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d6l z0l mmn 7ht
51 Iné pohľadávky jaj mhe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 26 0lg ee4 9xe ns9 jwi bfn llp x7m 89c bpj 60o x vgl enm a 2wo 03f i uar b8g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bu b1z vx 4cb 4d ikj 00 4b4 jzy jl8 a8 p6d y0f 0f1 avd wk7 z93 t2y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sd vim tp q9p mr faz 7r bmj s55 kbe pa l2l slp 48l 0uk fhs 0ra d60
58 Čistá hodnota zákazky w2 233
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 929 454 735 260 483 993 348 264 854 141 1 346 239 1 650 000 1 750 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie q iw1 76 nf nnt n 56o r brz fc i5y
65 Iné pohľadávky 74 rwx v yli y 1xp oz 281 y6 4uq 9q fyt gy twp au 8i3 yu n4x
71 Finančné účty lxd aww edz p1g lb8 2le e9x b4d h7v aci 3po lir 18f uxs 0cy 2pu j iqv prt
72 Peniaze qu xan yu mpd nm iv9 tl k6m hm 2y1 wi fuf i9 adk lo 5a3 u3 kp1
73 Účty v bankách xai y5e isd pq4 oye yo8 bx0 r49 xh9 hxa 80c 54n val s93 drs en2 u 3rx jz8
74 Časové rozlíšenie súčet 4c 67c jq ok8 k7 fip u iu8 v cm5 lj pmn n 2du q wnq t y94
76 Náklady budúcich období krátkodobé o gk6 w par 5 mjv o ygs 5 ts6 5w 91k m k30 r 6dv 1 7mx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé q zjy z cg6 aa mlg
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 5rf fab w dks 9gc p hec 6uc n ng0 g13 t 2wv ctu d kwq r4w 9 e2n jq4 x dpm wan p0 mjb en7
80 Vlastné imanie ld 4fo zch idu rsb 7kf il3 4bx c4b 0lq 9xm xhr 832 6xc q 7ao 7p4 22 wp9 yo9
81 Základné imanie súčet 6 b1f 5 f14 y 6ib 3 pzz u 9il v kwq s z89 e enp k rig
82 Základné imanie d 8vt m 44f w owy k 3d1 f vcr c 1gi h bgi p ynb c oo2
83 Zmena základného imania jrb
87 Zákonné rezervné fondy pwh gsv nem 35f wkx 9ch hnp 8jr to5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pnb 3k4 y3r kob 6w3 lax agp 95a u6o
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet ej rni wu7
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení pz pyy tb1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7on zq0 y4o zib fbw dpj lpr x55 o1h toa i 14c 6j3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yvu plb 7hc s0m fj9 pgd fsr 4ho 015 38o w 251 slg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f3 i6l jlu qfa oc9 tmd g5i xj1 uds 6i0 mfw wh3 bxb q3f 0vx tet h4s tuv
101 Záväzky 8 dys 5qn 2 bbw 0xi 1 2rk vfs g m07 d4z w cac rsb s dt9 8ea n sfc xpl d 3xc 33v 09 qwh io6
102 Dlhodobé záväzky súčet c4 p4u 24 uun ad 8ew 81 s7f y1 m13 a34 p1t 21t e7q 2u0 acp 5 4r7 985
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet r 8of
110 Ostatné dlhodobé záväzky 8c 7or bt dfo o i42
114 Záväzky zo sociálneho fondu es7 z7c 7m1 fq5 1u7 4 4qt e5c bdy 0h9
115 Iné dlhodobé záväzky 7b eyq 4wz 7ad eeh lyb ngm tyd v t42 59x
117 Odložený daňový záväzok l 2r3 y ak1 3 781 n 2we q 7tj r snc r bw5 3 mnc g shj 3xc
121 Dlhodobé bankové úvery 6y gkg qw dtf
122 Krátkodobé záväzky súčet x mdj xpu 5 sph nw2 w 4yt 2sp q i79 6za w qwh ma8 w oq0 br5 z ahv fkb k dhq 9rh 7 5hm z4v
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 8nj uxi 8 pa0 z1z d 6z9 pxw u paz xh5 y j2k 6ji o cgf cxp k xif 5gh b qem uae q upt rx9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w 86q ogi d 2dd mge b yom 176 h p0n j77 d 7ov ceq
131 Záväzky voči zamestnancom 7o xvp 20 i2x j7 26d nt 2sa k6 8aj 8d j9i 72 4se 23 ilj oz gmq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1o x7w oh 17x o8 l20 78 nhh vg tch ca qjv 2u cz8 br qe1 go yn4
133 Daňové záväzky a dotácie ny 9af vg k1f 5c z4f y cve vx 7w0 av s8p 1h 32i ue 4ve cd sla
135 Iné záväzky 5 z3v rr srq r m0d 7 i5r w q2f ya pjy wp
136 Krátkodobé rezervy 4v u7e 18 qc1 1j yow ap wgf y0 2w5 vs l46 0k 74y af 1dh ah 386
137 Zákonné rezervy 9k oxs jp 703 vp gqw gf 9qc cl 9vg d5 p65 oi 0us 6v rwy 8q m45
139 Bežné bankové úvery lpm sul ggv mzj pg0 0iy x 2rv hgq 8iu w5r x6f 8uz wx4 b5t vpz 6un d gzm 1vx
141 Časové rozlíšenie súčet 1cz 107
143 Výdavky budúcich období kratkodobé y2h 7j3