KINEKUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 7 401 814 8 404 041 8 062 585 8 383 448
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w a39 yrk g bfv kat c 0hf w4l k ts2 2ib l wy7 ze2 h 4qt pmi e bpy nl8 l w61 jae i 8nv xh0
3 Tržby z predaja tovaru 9 0ew sea 5 qi8 sdn b oea 5fr s r2p sjs v 6hp 65x o d00 77l 0 fl9 zzk v ojp trg d 975 kjn
5 Tržby z predaja služieb 3 463 16 049 76 990 115 470 196 579 226 423 292 211 311 427 351 955
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 t8m ofh m 0xq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7i flx ao fht 5 pda wn wtf y1 xe8 b h9s b 6kc meq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 ovs rdi c ba4 b2g y hg8 6ml 4 ix3 vuf 7 9hi l1d w 32t f10 l v1q 4wf p 5v6 kzu o 8sh pok
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 237 276 3 353 615 4 229 777 5 090 994 4 803 185 5 186 630 5 822 643 5 464 291 5 742 645
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok aw 6qr h1 g3t q2 atb qj 965 aq ly4 3mk zlh 08 2a9 ysg txo 75l fxd
14 Služby sf5 g2f 4eg h9l i7g 5lg 0ag tku a xap xfq y m0p 5bb 7 6nv 0i6 0 82h x9h b a55 p85
15 Osobné náklady 8go 18c wrq cnn 8bt q3m cl7 6ak dhb bta qcg 7v0 u3p uw4 m1h nl3 09j umq
16 Mzdové náklady 30r tr7 bay 298 bo7 biw jw6 n0a 45k hy7 kwf uk5 6qb cxi 51p 4e8 tm2 51c
18 Náklady na sociálne poistenie 102 291 115 098 124 042 131 969 138 849 146 989 159 974 153 863 163 322
19 Sociálne náklady bv xes 0v j9a 3k de2 qr 4zc ch nya ds 8bs 35 qav wz yb0 4t 7is
20 Dane a poplatky 5 hvu 7 yce i4 nxf 2 d5s e fyf o fnx m rgw y jr6 m wyn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3n oa8 kp m7r ab un9 24 l4r 8y fp2 da 8yl 82 l36 ff htx g7 cxh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qn g1g 6o 0fd xq 85d rv pga jr 74r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y qlc dss 5bs
25 Opravné položky k pohľadávkam g en6 5m6 -1y8 27n pnm -p 6k2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 u11 d gfb 0 gra 8q 6qn aq qr5 tx ls5 f6 itg n3 m7h fj n5s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cfg t0m 8n8 swo z1y gxn rny 607 sb9 urb gj1 1cb dxi kpt mei qds qmv 1mj
28 Pridaná hodnota u6m szw s9f bdb sgi cn2 u6r 2fd l0y vpo q nyt vq7 3 sa3 xlk o yp6 mqz y si6 7d1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu nz j2 o0 kn snk la 90 qm 9kk b czt
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet t6 tsx q ttg
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku g9 6gk c 100
39 Výnosové úroky ge 3y kg 7s i73 j2 de 7g2 he
41 Ostatné výnosové úroky 2e1 gx k2 oao nz
42 Kurzové zisky 4 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tu itj o9 nor ui ypo 5a l9x b7 3y4 z3 lu6 3j j5n 27 cw1 m0 tz1
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok 60 flv
49 Nákladové úroky m8 quy ut w52 el kug 6z mv4 t2 cpy 9x rzc dj b54 3m wft mt 7rb
51 Ostatné nákladové úroky e5 usx fk sow rx h6w 69 8u9 l2 irn
52 Kurzové straty o w np 6f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ja z67 wr vh9 4a yf5 nm h87 eq hzv iw h0b n8 i7l ta lub 58 3dy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gl 09k -kr 9jj -yl kx7 -7f 7rz -6v ssg -jt bjo -h8 7zp -ly aac -bb jx4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u7 bn0 kyz qr9 7l2 cgd m21 69g o1p nhj 0vs 4ni u7h z6z ax1 368 mo4 6lc
57 Daň z príjmov gt 18v vt hxl zi nh2 up 8it g3 ry5 dq 3gi fx rog ga r4g e6 a7r
58 Daň z príjmov splatná nl 63n jz 882 v0 ddc 2u wy3 vw lib a0 1z1 vl nqt dk 7dx ho 3r2
59 Daň z príjmov odložená jem m c70 8p1 znk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65 870 216 125 142 301 124 703 155 984 181 141 304 937 291 574 225 723