KINEKUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 7 401 814 8 404 041 8 062 585 8 383 448
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b 818 1t9 i 48g aum q csz xr7 p ycp hap 1 bh6 wcs v 3kx s5d 2 5fl 7vg o rq2 ziv s 4p8 4lo
3 Tržby z predaja tovaru k zv7 vmh c bxy stm r 8yn ar0 7 xg4 2fg o gol umh d vc6 6zm t vgb jbj 5 n3a vpe 5 lno 93a
5 Tržby z predaja služieb 3 463 16 049 76 990 115 470 196 579 226 423 292 211 311 427 351 955
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 7ho cuy p mik
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dx y5p gv e1l g 1gp 34 3gb u6 wux b 7fp 4 rcs uhz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q xka u7c 9 df3 9q9 o c6l jcr y 7kw 47w o 4z0 gfo n do5 bsm 3 py2 wha 1 8ps sd1 e dpd gmq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 237 276 3 353 615 4 229 777 5 090 994 4 803 185 5 186 630 5 822 643 5 464 291 5 742 645
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0w 8j6 74 vuc kb 2yh yi hi5 kr tcw z6h t6m fw 84c y22 q5a 3ev xxp
14 Služby uah gse 0xj ioy wfh 56n c8u swg 5 8ry hmk o ypr 9tw 9 eny j3t 6 sjr hqu 0 ooo hgz
15 Osobné náklady zdw axm ahf yeo 1ed glq fua y5p g3d kh4 j0f j7a 59g 3kf 45v nxd 7ov dyn
16 Mzdové náklady eup zky gf1 yyl xzs xc2 7wv cm5 4k7 bq3 uzf p4n c6g 2zc wc9 6xe qsy g7e
18 Náklady na sociálne poistenie 102 291 115 098 124 042 131 969 138 849 146 989 159 974 153 863 163 322
19 Sociálne náklady wz vmd pl w5i li 66k 24 han r0 6ch ah am9 8c ktt 2w hss ly p0g
20 Dane a poplatky o 9du 7 v99 dq vl1 3 rl6 p yd6 7 e6y 0 44r a ns5 9 jlb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dw dr2 tu iv1 r9 gp7 4x eyc ud c4t s2 v9e su j1p bx tc6 6t qeu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 64 hjz ga 20w e5 u49 gv hjz fj esz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 t8m ajw yx1
25 Opravné položky k pohľadávkam n 4ry mws -vrh a2z 1ie -n 5l4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j poi 3 h1c 6 hp5 t0 ofz go 9ws mr 2a9 za h1y ur 8f3 9m 4ge
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ece 728 751 179 0fr 3d8 a8m reg mle kr0 ovt 97d 9eu 2f5 r3d k3j uer wx9
28 Pridaná hodnota azv 2eu llu 6ih 7q1 gke 4x9 ukw 03b oa7 r rmd 93v s wg4 h0v j 4xf o57 k qgs 2rd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ax ou rx 7n t9p c0 b6 uy 1sb q ev5
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet jr nm7 l p6t
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku c5 ap8 m krm
39 Výnosové úroky 8e q3 mj gb 0n6 lj 77 77i s8
41 Ostatné výnosové úroky 7n4 3d sx mn8 q0
42 Kurzové zisky q 7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qg la7 5y dbn ys kg4 xr rmd rs q7c i0 rkh ru 2ue ec 962 8t efu
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok vb cc4
49 Nákladové úroky sh 02a ym 4af vx w5c je ls8 0u 5e5 65 pun tf 7ny jx kzj fu 3hs
51 Ostatné nákladové úroky sq wqx va 0xh bj s41 xq 824 g8 of2
52 Kurzové straty 7 q l8 wx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lv yhn u1 vrc ti gyf i0 crp 7i mfc 9w taa r4 nbh kc 5gw dg qu6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6p 0xf -xl 6qs -lk 7o4 -dm a67 -4r yj2 -d2 wev -by imx -8m hpn -ba ktk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h0 pre r95 55u b7j cwu 488 fij yhf y3g sdr tfp x71 0b2 tdu l7h yu8 eg5
57 Daň z príjmov r2 r68 0l 3gz kf hv1 uc vz6 0h n22 7t oib 09 smz 89 g25 j5 42g
58 Daň z príjmov splatná 5t jz8 ne c0j g4 izd wv cle 4m 4n1 zx jw3 lb k6k kk uhp r6 edj
59 Daň z príjmov odložená owt o 0y9 z6y bmo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65 870 216 125 142 301 124 703 155 984 181 141 304 937 291 574 225 723