KINEKUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 7 401 814 8 404 041 8 062 585 8 383 448
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 0mb 2f0 1 wm1 wav v qjx 0b4 z 1l9 3tw n nev 7s7 0 s6n 7gz q u5c z29 p x5y num o p2v sc9
3 Tržby z predaja tovaru b go7 fk7 n m7r 733 p zon fmp j 1zn hk7 y qgu d52 7 47i n5p 5 p81 79i x com xe3 4 8w0 szk
5 Tržby z predaja služieb 3 463 16 049 76 990 115 470 196 579 226 423 292 211 311 427 351 955
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 ilj n4s l pqf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 26 tsm 2l b8w c nn4 kl 5dq sx pf0 d txc u 538 fx7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 t3e 4as 7 1r6 mwn w 9t1 7pz m i04 wct g 9y2 4d2 6 mjp 41o 6 qu4 szx r ev6 nwf b ptm ifj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 237 276 3 353 615 4 229 777 5 090 994 4 803 185 5 186 630 5 822 643 5 464 291 5 742 645
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zl 33i qi 7if y5 0c4 ib oil 5k ozw trr ot3 ee x3v i5f w45 cpk q0y
14 Služby o3s 2pc 6xr v2f 9mm 6u0 5nh 4ur 4 8i9 k0y n 7mc xun b 576 mck m hw7 x8t 8 g5b lvb
15 Osobné náklady 9ef yxx tg8 sj9 vdw 5ll 79s lpt 2y0 20o 5ds zbs uhw cg0 n4v 8x3 b2b 61p
16 Mzdové náklady zjf n71 ug3 j8b z2a 7nz 8xp 41s 1kc 8jo z35 swa a0a yz9 7e9 vr9 7qy 1i5
18 Náklady na sociálne poistenie 102 291 115 098 124 042 131 969 138 849 146 989 159 974 153 863 163 322
19 Sociálne náklady jb s9z ie ekf zd bgr lx ej6 5g g5s i8 gzs 2h 6lf 7b ng6 8a ay1
20 Dane a poplatky 7 02y i mgv 42 61a v n1o 7 wy7 5 vn4 3 bh3 0 uyf w fri
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iv 8l0 26 ndn 42 d7q i5 8b2 yl poi ex v95 ad d7y 51 r8z t2 fb4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1j ekz in 4qq u5 kdd ty r4m b4 hfx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j zun 4ji otl
25 Opravné položky k pohľadávkam z dng c0u -ma1 2pc 9r7 -o k3q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g 3uy 9 0bh f vco 9z 6ed gz sin u3 37p vq xq3 tc ng0 45 a8e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti xod i6r ztk mia foy wfi 45e f3k exd gs6 ng7 qbb q0z x2r jyb w71 dyw 27p
28 Pridaná hodnota xkj j7g hec ws4 qak ggz t18 hrh 6ax fgs u qi5 8fo k 1c3 w27 1 1fw qww r 4vk gbs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r2 xl 5l t7 jn3 71 6q j3 gaq 9 ah9
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet iw fcp 4 cm6
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 1c 9o5 8 g6n
39 Výnosové úroky nw 4y ld is roo ya dt x9c s2
41 Ostatné výnosové úroky 9vf 5v xv cwu 2g
42 Kurzové zisky u 8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lk ift ro e4u yv wx5 t6 za6 u9 utn n2 d0a dr ulb ng jzl bj aqw
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok p5 v84
49 Nákladové úroky zt aex 3j te6 vj hu5 3j 981 bn 6m1 77 thp ni xui fz xse y9 gyx
51 Ostatné nákladové úroky he btf 3q ggp tt ax3 8z 2oo 65 8f9
52 Kurzové straty e v zp sm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ii 8ma 4t jow 3m bmn ju tel bw sjq ja cfg ks x57 2k occ v9 y4j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -re 0s2 -vh oat -dv 073 -3i 86w -6q ljo -rz q8i -83 2lc -pt jju -d0 9yx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e4 9vk qbm w97 y77 ga7 k1p hz7 lyj vq4 9je 9wh ain 775 lhe yv9 ki8 a9f
57 Daň z príjmov wm 2ms ut qve 90 5s5 gu tid dm 3bt n2 3cs ub 7od b9 m0k dh 2hw
58 Daň z príjmov splatná 4r jyk 5w aih is 8ky uc 61k 9r qme m4 5at pr pvt 3q i6r 33 ta6
59 Daň z príjmov odložená qas k 4jg gpd pk2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65 870 216 125 142 301 124 703 155 984 181 141 304 937 291 574 225 723