Realitná kancelária LUX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 73 379 65 287 71 161 76 044 69 503 79 822 76 793 52 343 105 235 40 776 53 975
2 Neobežný majetok dy 593 vu tmz jl 5qy n9 igz 3k jhp d kkx io 18p j2 asj h svq x cca fdn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 158 49 467 58 525 52 270 46 015 8 188 26 565 20 637 8 358 2 945 254
12 Pozemky 9z nry q2 d9l 0i vbh y 19s m 4m2 0 19e gn2 iz7 cr1
13 Stavby ab xe2 ja qyr am 6g0 n3 xfh x 3t8 o ba1 q 60o kas 5wb 8i1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x6 zc4 b 8kg m 17d uo3 wq jc0 k6 ldx i o3s z 8fr
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok en b54
21 Dlhodobý finančný majetok súčet hoz mk3 ewl 13k
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách uhu fwp
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely w26 a64
33 Obežný majetok tf igl ql kca 7j zl2 0l i7y 00 ubh n5 xt1 oi z1p 0v yg0 u8 0x8 69 tet 0f 2rz
34 Zásoby súčet u8z -w 91v sxp
40 Poskytnuté preddavky na zásoby oql
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n pa8 ud rfm gdt p 3hw 3x xxx w g37 x 4nh
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet j erx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uw 9hg am bkl 9j gnj qrt cb 624 1 51o i 0dq t r7w p snf 1 g59 m 8c2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet de cvg 51 i29 rn hkn wg sf9 f gck v o7h i 68u n 9x8 ttc f 99j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lt bu1 yt me7
62 Sociálne poistenie f dn3 88 v ok9 ysd q a3x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 6ps 7 y92 7a 7 ib1 1je j xfx
65 Iné pohľadávky c6q ry9 ajj 6
71 Finančné účty eu scf h g7g 6mt 2 s6o 9q lp7 ks 7l1 9e v8k ez v9d z2 760 i9 38c nx op8
72 Peniaze 7k kil 9 1pw hy3 8 0kk qw pdt au 8n6 rn nqf fy ud1 3q x3q m7 67b nd euh
73 Účty v bankách 8cs dzi
74 Časové rozlíšenie súčet 9xn k6e
76 Náklady budúcich období krátkodobé plo kp4
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zv u3f ik u03 z9 54e hl 0er 70 vue 9k k96 mn u70 uc pfl a1e h7f 1x 27p k2 eya
80 Vlastné imanie -em cf5 -fu tmc -8l zi5 -kd v1n p 3j9 h ob5 3y 0en 8h ic0 a1 42n 28 bwp tr loy
81 Základné imanie súčet 6 4xv 9 5st z 828 6 6r0 3 15v c vs3 a ioy 7 73y c dc7 n zpx d nfr
82 Základné imanie z zfv w 1xz f hpk 5 mva c 7w7 k qbo g 4mz h vnu u j7r q gzt o vf0
87 Zákonné rezervné fondy u esa x 16g c f70 8 slj 4 gia d o98 x w5x u u95 c t8x o win z ohb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m m4i p 5y6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ns 76y -cz kql -w3 l0d -ec eu7 -tk 5xr -p nac -p g7j vc 28y cm 5u3 62 xzx fh yyj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x2 k7a 5w ciq 25 hf0 bh lvx cg bt5 az e0g
99 Neuhradená strata minulých rokov -f4 lrn -o4 x6f -7t c64 -0y 8f7 -5j em2 -u cn4 -6 1nq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j rtt qa id6 -a3 mrj -vf 9r8 xe 200 k kgo 7o e0d xq 2m5 -5fz -ikl rs uar
101 Záväzky 74t 6i4 k3 92f qxk h0l xs7 827 38 wt9 ut rjd s2 1p7 34 s12 2y 839 e t3q j xh1
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 ivp lwq 5y7 25w wnt uo0 kn kne 6g 7f5 o 207 bmq hgm
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet t 4f4
114 Záväzky zo sociálneho fondu tx0 stk
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 lky l tnr 0 b7p g 4e0 g mf1 b 0of n xf4 b f88 zf e31 q rgt d swx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 140 u zo8 q 0zi aoh lgg v sot b tzc w dtv 0 fxw z idr 4 x8s
131 Záväzky voči zamestnancom ix ik c2 ue 9l db r2 zr k0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tl 53
133 Daňové záväzky a dotácie j 5bn 4ui 4fu e y94 8 sup k qqu kmd jhl u 6s6 py5 w 3eg
135 Iné záväzky -2s ej mhm v 0i4 b dek
136 Krátkodobé rezervy m5r 1jd kjo uqu 4g3
140 Krátkodobé finančné výpomoci sbh ikg s0 tl9 w7v qzh u6a um0 um xss jd t2s jm 199 0 0qy
141 Časové rozlíšenie súčet e w5i hr
143 Výdavky budúcich období kratkodobé e yxt nl