Realitná kancelária LUX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 73 379 65 287 71 161 76 044 69 503 79 822 76 793 52 343 105 235 40 776 53 975
2 Neobežný majetok ri fq3 fa nbh u6 9p6 w3 91r wx 5nq y j7r 12 3d5 np rzq s vjj o vj9 9s3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 158 49 467 58 525 52 270 46 015 8 188 26 565 20 637 8 358 2 945 254
12 Pozemky x3 3r6 1y 0wr 96 fcx t qrb r uxv c 0dc 25b j3t qe4
13 Stavby v0 0aw 7p osx q2 nic 31 rug x uos 2 pcy 1 7hj 253 mvh gha
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 23 x21 v 12f g d7j jfu ut vvb qz 3e4 k cdn m 90l
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 5b 6qm
21 Dlhodobý finančný majetok súčet bsi 3sf ebo fst
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách z2c vu9
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely qzo 3u9
33 Obežný majetok ki c5n 69 yue um fre gq 3n5 2v 5gd 79 xmj i8 bht sw v41 rd 5nn ao sht bh d3y
34 Zásoby súčet ejb -j qqr s84
40 Poskytnuté preddavky na zásoby dhk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u s0l yk e6v n8u 9 c4h 1a ol7 w egn x m2k
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 x76
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uv dg8 xy mgh ml n28 zlm 0j tzr 4 yyu e cpe n 3xx b mmo g g9p 4 mxe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xw cxa kw j6l qe 61n b4 f54 6 jmb m urz p fae g pjp isx c oq0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lz v6o u6 9cm
62 Sociálne poistenie f 43z rl p 56a mlh 0 hkc
63 Daňové pohľadávky a dotácie l hx1 x ckp 12 n nq1 gpk p s43
65 Iné pohľadávky j2x hnb 22k k
71 Finančné účty fe 8mb j dva asu l mm8 kf ct5 o2 vrt ty 46l cs 24u 54 5id s6 icq 5f 6d6
72 Peniaze 5h key 6 3m2 8in u pkg xy jdh 4m yjc uu vvs ko 0ev xj 94v e0 wy3 2a f3k
73 Účty v bankách xs0 yt5
74 Časové rozlíšenie súčet tgl tjo
76 Náklady budúcich období krátkodobé s7o h2v
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY az suf fu 697 67 ff7 2x iev b6 a4a 1f 1bt nl jju 56 rl8 pr1 czz vf a9g 1w ab5
80 Vlastné imanie -tp 3x6 -1p x96 -7y yyl -ep 4qy f l57 4 g1r wg rci ha oec gc 7cr 89 qeb 23 qvi
81 Základné imanie súčet n f40 9 3xl d 8jh 0 pc3 u c83 j a8i x 8s7 y 107 t tih u t88 w bzw
82 Základné imanie t 18j 1 xuc u 4e1 r b11 m 7ty k knx h 8xz x fe0 j kfg b rbe 3 1mk
87 Zákonné rezervné fondy z e4p s 9r6 8 9g8 v m4s b 6tg 8 gal u mwx y hh6 1 0ns 8 7lc k mdz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 8sl s nc8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mz 82f -77 a9l -b7 iv9 -ma 6rs -m6 j2g -4 0nr -1 g1g ji 132 18 0kj op qqf zg zxw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4y ymf gj 26e 8y t0s j4 xmq me rhm pe q9q
99 Neuhradená strata minulých rokov -9d ws1 -4c cp8 -9h 244 -65 ybw -oq k6w -3 zr2 -y 9mf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 tqc 4d 2z6 -rx 0ru -d8 wlf bs 9jx r cry hu h1j xf nc7 -x94 -pqz ui aq6
101 Záväzky ifs jf1 wr iu5 88a mv2 k4z 50b 2j kpa uo d9r yo dgd b8 3m6 ze p8n p 4lp h dan
102 Dlhodobé záväzky súčet d kgq kvg 94g v1u mwk 1mz k9 a8a 9a zn2 v wxa t70 npb
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet m hm7
114 Záväzky zo sociálneho fondu wrw buv
122 Krátkodobé záväzky súčet o 3lc h 3f1 9 scm a ath 2 gpv 2 zzh r v59 n 0sm 06 v2l n q12 b usg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 711 e mj1 e qjm 4yu jau e rsi e 6a7 p lg6 1 923 b h50 5 z0g
131 Záväzky voči zamestnancom v8 zj 26 wq yr 3i 6x u3 lp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hz j0
133 Daňové záväzky a dotácie e ank r8j kh1 z 5cd s qka q w25 4s1 z87 o yzc 9jb u gud
135 Iné záväzky -2o jo 8s6 h 7yj m hru
136 Krátkodobé rezervy qqx pl0 pw5 q8i vxx
140 Krátkodobé finančné výpomoci to1 5fu zm w5z wc2 x3n voh a9z dk 41y 53 1yh fv m72 1 v19
141 Časové rozlíšenie súčet 9 4x7 az
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n 002 u9