Hronský mlyn, spol. s r. o. "v konkurze" - Podrobnosti

Vložka číslo
4426/S
Dátum vzniku
18.04.1997
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
200 000,00 Sk
Predmety činnosti
  • mlynárstvo (od 8.9.1997)
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja končnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 18.4.1997)
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 18.4.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
  • Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K/442/98-417 zo dňa 14.03.2008, právoplatné dňa 04.04.2008 bol za správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica.
  • Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29.09.2004 č.k.: 47-24K 442/98-129 bol vyhlásený konkurz na spoločnosť Hronský Mlyn, s.r.o. Železničná 2, Brezno, IČO: 36 020 087. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavel Tamaši, advokát, Horný Val 31, Žilina.
  • Valné zhromaždenie konané dňa 27.5.1998 schválilo Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje zakladateľská listina v zmysle ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  • Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.6.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 135/97 zo dňa 26.03.1997 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 10908
Uložené listiny
  • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka.tiff
  • UZNESENIE KS - vyhlásenie konkurzu
Dátum aktualizácie
25.01.2020