BINYAPI HOLDING SK, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
113395/B
Dátum vzniku
02.09.1997
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • Počítačové služby (od 6.12.2018)
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 6.12.2018)
 • Finančný lízing (od 6.12.2018)
 • Vydavateľská činnosť (od 6.12.2018)
 • Reklamné a marketingové služby (od 6.12.2018)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 6.12.2018)
 • Administratívne služby (od 6.12.2018)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 6.12.2018)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 6.12.2018)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 6.12.2018)
 • Verejné obstarávanie (od 6.12.2018)
 • Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie (od 6.12.2018)
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 6.12.2018)
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 6.12.2018)
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 9.11.2016)
 • vedenie účtovníctva (od 6.5.2014)
 • čistiace a upratovacie služby (od 6.5.2014)
 • prevádzkovanie jaslí (od 6.5.2014)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (od 2.9.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 2.9.1997)
 • sprostredkovanie obhcodu a služieb (od 2.9.1997)
 • zobraziť ukončené
 • reklamné a marketingové služby (od 12.1.2011 do 5.5.2014)
 • počítačové služby (od 12.1.2011 do 5.5.2014)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 12.1.2011 do 5.5.2014)
 • krajčírske práce v rozsahu voľných živností (od 2.9.1997 do 5.5.2014)
 • požičiavanie kostýmov, svadobných šiat, slávnostných odevov a doplnkov (od 2.9.1997 do 5.5.2014)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2016.
 • Valné zhromaždenie dňa 14.11.2003 prijalo zmeny spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 2/.
 • Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 20.05.1998 a Dodatok č. 1 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.8.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11251
Uložené listiny
 • SZ
 • dodatok č. 2
 • zápisnica z VZ
 • podpisový vzor
 • účtovná závierka 2003
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č. 3
 • Zápisnica z VZ.
 • Účtovná závierka r. 2004
 • ÚZ r. 2005
 • účtovná závierka 2006
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • účtovná závierka 2007
 • účtovná závierka 2008
 • spoločenská zmluva
 • účtovná závierka 2009
 • ÚZ 2010+rozhodnutie jediného spoločníka
 • ÚZ 2011 + rozhodnutie jed. spoločníka
 • zápisnica
 • vyhlásenie ŠO
 • vyhlásenie
 • ÚZ 2012 + roz.
 • Zápisnica z rokovania VZ.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.zep
 • Dodatok k spoločenskej zmluve.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Dodatok k zápisnici.zep
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zakladateľská listina.zep
 • Rozhodnutie spoločníka.zep
 • Osvedčenie ZO.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • úplné znenie SZ
 • Podpisový vzor.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
23.09.2020