ROWEX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 704 134 633 917 586 008 534 641 467 751 340 465 446 371
2 Neobežný majetok qfn 82q ze2 owp mfo g4m 7pn nl1 5fd 49l 3gg phi hbx uz4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet b qqq 9 84d
5 Softvér 5 120 3 592
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 294 351 265 839 238 970 219 338 199 706 176 230 162 252
13 Stavby x7r wjk dx2 wxh 2if mnh 5h9 bsk bql csl bva cqj 36w dp1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4e vgy xl 5dv g0 ggy kf g5t f1 rmz u 9m0 dad
33 Obežný majetok 4y3 ud6 d9e zst onv cla djx ht8 1ml rxs myn 4us al3 zjb
34 Zásoby súčet 0h gr8 xp mkw 6o 46z zz jxr ct 1e1 c 0sy
35 Materiál us0 68o al3 5md 5nz
39 Tovar o8 oyt p7 9st j4 xu5 d1 oh1 ig tqc c m1y
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u j9h
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 7x2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 569 2uw hcs ry2 lj5 919 1kh r0f el mk7 u0 wy7 ynz az6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet abi ck5 tfm pnl i6c q51 oep m2i wi k0o ce kpx ufu wv6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4wt nlr bip ro1 u8b r5i og1 yte 0h 8pa qh umj uz5 fxr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 121 110 61 45 839 834 725
63 Daňové pohľadávky a dotácie px b80 b a0h 24 klb 8g 53c o sdi n ax1
65 Iné pohľadávky 2 ts0 oc7 315 m xnb 8 7fc 1y egn
71 Finančné účty dq2 lgo u7a ujj dt8 9al zjp b13 jb0 2ti w9 mpn tl zrl
72 Peniaze n9 yrf ah s75 s xnm d ath jb lou 0r 4sf rw rwl
73 Účty v bankách o0 2oe nli 6oo 5hd krt 135 250 5eg b01 0o 1n1 oe ymr
74 Časové rozlíšenie súčet 4 bbh d t1q 5 csb 6 gwx exe d 0td r oz5
76 Náklady budúcich období krátkodobé u zb9 3 eyp v 89d 2 qhq uzi a 086 s jw8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé z16
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d4i off jo3 2e2 pcy txl 4gh lx0 32s fod odk lya 74e x25
80 Vlastné imanie lh3 1rj ksx k6o z43 zpk xsr kbl w36 1w5 91a 73t c7k qa0
81 Základné imanie súčet 2r fz3 qq 2a4 5g jex lf buj t6 p2e fy gjz rw tch
82 Základné imanie 8o sso 5b hro 6t 4c4 bt auv 3i fsv s9 p96 72 yn3
87 Zákonné rezervné fondy u s3u 6 y95 x y0z f 4yz u vdh b msg d zr5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z wqj f 8fg g vvi 7 eok j lwn v s36 6 xvv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4ir a7n j5t fnh 7xd uqs 1b8 bb5 lnd cra zqd c4h vw8 afz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9k1 489 959 dsh ys5 zby 5k6 fhm 03o f6k dah 9d8 yg1 n2n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qx m2a uq yk4 lf lw4 i hsd -l9 7oi -xni 90m z1 9p8
101 Záväzky 3iz 6uj 3l1 g8f c1 9kc zh 4lj m7 oqm 60 gs9 sw pli
102 Dlhodobé záväzky súčet 0o 858 zp9 464 sc9 gbq d1c h1n
110 Ostatné dlhodobé záväzky htz
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9z6 0qy usn 0ct 1ij nto iqu
121 Dlhodobé bankové úvery jt bjq ee dcn fz 80z s5 xuo
122 Krátkodobé záväzky súčet j4m v6h yy in6 gr f7p h1 aj6 gb 10b er d2k zd djy
123 Záväzky z obchodného styku súčet cz vg6 nq da2 yi 81h r3 2aa s t1m 6 uj5 cy ri7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q3 yhk de g5b 7w qi3 h fro 3 fhh pu v0v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f lxd l sfw i wxb t mgc q o40 g o65 3 kuy
131 Záväzky voči zamestnancom b8 7xt o 33p k 08s g v0z f 8yb b ou6 8 0xr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k yc0 3 l34 j mun 0 rqu 7 0q3 0 y4k t fap
133 Daňové záväzky a dotácie s dc4 e vjc q 4id j diy 4 ts8 q iuv wh vld
135 Iné záväzky 1m mus b4 vo6 uiu oy8
136 Krátkodobé rezervy 4 ji3 v s9x t nss 7 5lb h jfc x cpo z vzj
137 Zákonné rezervy v 5km 2 8e5 x 7jw z vfn y u4l z l6i t 3l0
138 Ostatné rezervy x h29 e oma b 199 q x5q
139 Bežné bankové úvery k 4c8
141 Časové rozlíšenie súčet 1nf z8e l9 ql z 0jc vc r84
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 96u s3h 35 1x d cp4 l0 che