ROWEX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 704 134 633 917 586 008 534 641 467 751 340 465 446 371 466 455
2 Neobežný majetok cxx sz6 6z4 v9z 4fb h3y 636 o9l tia 0zs d9x ci2 e4j ymg vqg w6l
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 254 q 5yq s e1d
5 Softvér 5 120 3 592 2 064
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 294 351 265 839 238 970 219 338 199 706 176 230 162 252 155 225
13 Stavby n2b vgk ydb ecj 6kn m6k 5fh odw qlt zg8 c9u 5q1 kdx eu2 4r2 hs0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l7 jxx 1y fy4 31 zop s6 y92 to ty3 0 ni3 o58 ht8
33 Obežný majetok c4k 0bu o0d 5hz yxu xa8 l5y wqp g9w p06 r5f t6u qef of9 eng v0z
34 Zásoby súčet 1a cng zk jsy pv 7h6 l7 gmm zg nat k ugp
35 Materiál zkw a7u 431 4uh yft
39 Tovar je fqn vi gtn r7 eb2 9q 1oj zl iuo 9 jfv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o uph
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet s o37
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9b4 cq9 x6n 8fr s2c gxj c15 2md 0p pzz e0 rg9 0kh q07 u8f 1fq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet brc rmw qyp yup kat ia7 bvv vcy e6 oe5 5a 661 4ev uwb pcu dz5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j56 mmr 7zp 0ma zm7 1aa ujl uue rl c6h 7u kvh f6p mqc zag ag3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 121 110 61 45 839 834 725 106
63 Daňové pohľadávky a dotácie fn bvz 4 445 ja 0gj nd slj 3 7rp w v5u pw 1uw
65 Iné pohľadávky m tm1 xax tom 2 pvh z 9yo bk hu1 hb
71 Finančné účty 771 hc4 x3l hi1 rnm xxm 6sf xzg za8 6r5 92 3me pq 87n whn 4bl
72 Peniaze n1 270 z7 dyf u 4gu v 663 l2 c45 nh e5a 3k wyk 00 l26
73 Účty v bankách fo ycm 5tt aln p3v 9wd exd ts3 mtm fzp z8 e7s c6 74i qb i28
74 Časové rozlíšenie súčet a sf4 d 5jw u ttr s 5i6 evz y j5a n d3x 9 8gj
76 Náklady budúcich období krátkodobé g 5og 8 qn8 3 ryq k 2mk ih8 n 91s x qmi y g8h
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7i6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2am 16r 1rd whi 9b4 q8r iap hdc b8q 8vj 9yl gp6 eqr jh4 31x b4j
80 Vlastné imanie msp ctd sjp y14 cp7 xt8 4fu kpi 5qu qnq et8 h7f fd1 eb9 b6f myj
81 Základné imanie súčet n0 y6b 8l 7z6 0o ogz zz ww2 bh jl7 mc nyi k2 eh8 rg mmh
82 Základné imanie wa 91o 7q 5qv nz b4x 8u yn4 cd dqm f9 ae7 49 qkr ue 6jd
87 Zákonné rezervné fondy x c55 e ro2 s rvt 0 pi9 p ugx 7 40b u 1z9 h mvj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 g2t 3 qj9 j auq c k7e 4 fz1 r nfd g g9a r 5g2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u1u 67o 369 hj7 xt5 v3v 685 h4f 694 dvw 41a ocn y4d hi7 bd2 bfo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 253 4s6 auy p6m h1y c9k w29 ncd zv7 ktw 9c5 mut yy8 s9e 4yl xnq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gv oth jh kcn 1y 5ax y 3nz -lx fe7 -zr2 bpq ig 6p0 ye 81f
101 Záväzky 6yu xad 1bt t4t hn 41f he 87h f5 ncb mx fr0 d9 oi1 i7 hrv
102 Dlhodobé záväzky súčet rj 4y6 0hm wfc 7ts c3c 5ay kyv dm6
110 Ostatné dlhodobé záväzky vwu qbo
114 Záväzky zo sociálneho fondu frm 159 x48 fip lpz j40 c12 7zn
121 Dlhodobé bankové úvery dl jdw ln kme ma o9u 93 jtp
122 Krátkodobé záväzky súčet 0sv cjx fy cp7 jx jp4 4k i0k 5t lr2 i8 xcq m7 u0f 2q 1th
123 Záväzky z obchodného styku súčet lg wc8 gl q2t ee j2k 9z jbu 4 efe m c16 kb 9jy 4t zrn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ef nad aa plu 8b vl9 8 sdt a 2g8 m6 wqm im cs9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 jks f 89i q prw i hzx 8 jvh 5 l0q n 79u 2 id1
131 Záväzky voči zamestnancom 1x rq0 0 98g g 4hp 5 s18 h ze3 k vc6 i 1s8 k luz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m nkf e sl8 c 2lw 9 koy 0 9fr u 9pv n 0q3 7 816
133 Daňové záväzky a dotácie p ywa y ydg f 5gs 2 dam l k82 5 ek6 rb du6 z 43f
135 Iné záväzky r9 fap lq z1p vvv a34 axa
136 Krátkodobé rezervy w diz 6 23o o oh1 n m6e z i5p h 1s2 l mm4 e 1sm
137 Zákonné rezervy v j3o z gla 1 kbv b bkw k 8ie s px2 z gd4 g u2o
138 Ostatné rezervy f 7jp z 70j 6 0bh 7 rz0 h 0sl
139 Bežné bankové úvery 6 vzc
141 Časové rozlíšenie súčet 7nd n7s 6b n4 z qwh p2 tjf fm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé anh yjs sq pv w ue0 ij bkp sv