ROWEX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 704 134 633 917 586 008 534 641 467 751 340 465 446 371
2 Neobežný majetok y06 7cv dme qih 1bs n3q g21 u70 nqp fzn xif 42c 23c yx4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet f w28 h m0d
5 Softvér 5 120 3 592
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 294 351 265 839 238 970 219 338 199 706 176 230 162 252
13 Stavby bw7 95p ezs 80g bb1 chp duv ae2 o77 i6v cw7 4dc s9t o7e
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pj fva qy etp d2 frq tp iks k8 es7 2 lat q93
33 Obežný majetok fst qx6 zzp llt lsm szy 0sy 0zs 928 6v7 rr2 9il 4bf s85
34 Zásoby súčet k6 jww ku 6gr j9 8jd tp yzs 5n rml g hll
35 Materiál ezr md2 z0y 7kn p7j
39 Tovar zj a32 n2 acp ou mmp ue 7iw 6s g47 l o9x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet p zmj
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 k9q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5nj r6b 7eq h2e zmw j9a sbm njl wf 3l6 bv 7cb 638 ldf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m5n kib vdr cpg bxm u7b xf8 3fy sx 5bb sp bge c17 2sx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0y5 jzm keb jdn wzc 4b4 dbx 25m gw ya0 hd 700 ryj afy
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 121 110 61 45 839 834 725
63 Daňové pohľadávky a dotácie nd t7k j kq2 by 18n ip pik 6 iee b cv7
65 Iné pohľadávky q tmv ghx 7ib x vok t 01l 93 sa4
71 Finančné účty qrc 4vi q41 ypm d3w dde ddv njx 29r qs9 sl 6yf nd ojc
72 Peniaze 1q s8q eo 149 n l25 m ney t8 adr 07 1ft 68 gq1
73 Účty v bankách tg cqv pm4 9wu v86 a1o heq yxg tz1 hj1 1s i98 7t fmk
74 Časové rozlíšenie súčet m rv8 a caj x 9gw i z6c 6bz x v0z o xif
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 86g x zna q 8yr 2 62k jbn d c60 c qvi
78 Príjmy budúcich období krátkodobé odu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iuw hq3 q1n lyz 8pd auy 170 ppx b0v ljr b56 psm y5q g1y
80 Vlastné imanie sym hp0 zyd 87h qlk 9zg qs0 dpk 0pn wr5 3hu k23 mf9 ims
81 Základné imanie súčet zo r4z s5 uty jg 2cc t4 w5n b2 vq9 22 52p ok 6v9
82 Základné imanie af lyr 4q bct 8l 3jw 1g 4c2 pr 8yp n7 u3a g8 5ai
87 Zákonné rezervné fondy n 9zd r rpx 1 rqc g kqy 2 8st a w5p f cb6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y w74 7 vil m wlt t uoy n 9go f 5hj s wq4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mj7 rkd j3b vpr thu pz8 zd1 nnr 39j as9 wu2 72b vgl s4a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7mw h84 v4y 38i 5bu iqa 3sx ore vbd ct9 28p cc6 8qs t7k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o0 m7r hq 7wv mm pmq f y0l -gg cpk -11q xcq ri 84v
101 Záväzky dlq p5q 68h 5mj v5 l5q ul vge vd j4n 2g qnf n2 1da
102 Dlhodobé záväzky súčet kb xtn 9c3 1u3 e23 7gd kiq 956
110 Ostatné dlhodobé záväzky geu
114 Záväzky zo sociálneho fondu m4q qwm anm tne 14k wmv bqn
121 Dlhodobé bankové úvery ip hfx ty i1t m7 yzf oi 6en
122 Krátkodobé záväzky súčet 5cv uzh sc 24n 6t v1w 9g ckn 1g bqv 3j mwj v8 ljb
123 Záväzky z obchodného styku súčet pn y59 sy 80u yf wlr f2 av3 k jzp n 2ls gz 2dn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ft tt1 dl uuc la zun n n7c p sdz 4w saj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c 8iw 0 743 e je0 n c1a 9 aac 8 77n 4 a97
131 Záväzky voči zamestnancom by nuy a e37 u qev r 881 d 7gh k bv3 5 xyv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i p55 5 zp6 d 55n a 3lc 8 t22 0 hiz 3 q7h
133 Daňové záväzky a dotácie 5 jbm x bve f yr4 r cky 8 tx2 v oj4 lz 7vl
135 Iné záväzky t9 v3r qt afa 5rw 2bt
136 Krátkodobé rezervy v r57 b y90 q cam q 49x o f0v h hkz k w8x
137 Zákonné rezervy k p7b 1 z8b w qh0 7 ems h s1t q 53l 0 b6s
138 Ostatné rezervy e jv2 g n5t j h1m 7 rqy
139 Bežné bankové úvery y obp
141 Časové rozlíšenie súčet ch0 n5l at 60 j avd 8y 1uy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sbb m8l co b9 i eq1 co 67z