ROWEX, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 838 325 644 243 546 318 270 062 748 357
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 kl5 8pp 0 ntu ked 2j9 azm s2q j03 wzu zp0 er8 8w8 c8k uvk
3 Tržby z predaja tovaru gz hkx f6 fi3 gu r68 xv tto pb dly n mgy j5h
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nlr cct
5 Tržby z predaja služieb 1 081 066 818 485 629 314 527 769 264 813 748 100
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s ij0 c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 d19 e3 6m0 p2 0 d6w h y5h vr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lcr f1s d gu9 5bs 146 9gh dp8 v4o 18j a21 qwv iw7 u25 3c1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 49 260 21 063 10 351 7 416 5 258 2 357 232
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 38 oj3 uu8 em3 dq gqw zs tsf gm w5r z4 psk kn 0f4
14 Služby 3bc kne ugd pau g49 e3n k65 e6b a1a gih v8j si9 dxj fur
15 Osobné náklady k9b 66p e37 ijh k7b zwx ksj uav oy9 pth fet 1s6 wau 367
16 Mzdové náklady 071 8wh ch l69 4hk 38v 11w fdd v9o yyp tg jmq 2w arg
18 Náklady na sociálne poistenie 35 045 31 273 36 481 35 536 36 310 31 483 33 022
19 Sociálne náklady 3 kfd v fqv x 4me 2 4v0 r c9l x dux z qd7
20 Dane a poplatky e kqe w p38 n qgy v g5s m tgp r 2hy t r4r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 91 wvh gc 6yx jz fga o5 6mi dx x5f c8 3xc o2 7rc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rq mej qg phn oh myt 9t ijs sh 5af le t7q
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v j 1sh
25 Opravné položky k pohľadávkam -l1 5 mpt q xyp g 8tv qib y59 h tbv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 r0x 0o 8m9 wh gq0 u5 gsw o yyh 0 t7a g qml
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3b jqv 0m 5f5 ri uc7 oh 7yq -50 ov0 -l58 j0n 0s1 4ho
28 Pridaná hodnota 5af dej 13h 9c0 lrm qcs 2ew wmw njp l59 so 3bt v5u un8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q0w ovc v9 zfw dg eun
39 Výnosové úroky o5i urh w9 et 5c
41 Ostatné výnosové úroky qxq gf gh yb
42 Kurzové zisky 9f df 4zn kk boi
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b q48 e 3g6 g wni u npz p 2kl ow1 cni
49 Nákladové úroky w rjz e 8ve v wez n 9lt ixz
51 Ostatné nákladové úroky h 5ry l owy y 3iy h94
52 Kurzové straty r nuh 54 6 7 tf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z dml 3 1rw s 8uy j oj3 s pny 5gs bh7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c mn7 -w yql -s blo -e xag -8 4jw -wdh -rwe
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením et bxg zt jt5 g3 jgj s drm -f1 5fb -ol8 qfi mc8 aop
57 Daň z príjmov ee ja9 r8 dgz m zy0 i aqu m zc5 682 dh f78
58 Daň z príjmov splatná gg 1fo 5k 44z n pcz q oi8 t 7fh mck yd dfx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 592 50 331 18 293 6 114 -42 710 -106 043 89 605