ROWEX, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 838 325 644 243 546 318 270 062 748 357
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 xzw tvf i yjm tm1 zk2 ou1 mab 0uh a63 p9o 3qw 2qu rph 6f7
3 Tržby z predaja tovaru qm pf8 u4 7ly 51 f3r 3t 25e k1 ft3 n 01r g58
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sc4 tcj
5 Tržby z predaja služieb 1 081 066 818 485 629 314 527 769 264 813 748 100
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j 40d z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 fe4 3t 9y9 od 5 bv5 i cuu 96
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wvq jp3 6 osc abj 0t1 2b9 uxi oau kc1 oei bc8 pge a84 m74
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 49 260 21 063 10 351 7 416 5 258 2 357 232
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lg act kcj o5y dj 5h1 2z hhc tj 1re vm 2x4 au 13q
14 Služby 574 2go ikw e1e cwi nz1 w8e glg xf5 fx0 tl0 6yv 8vm 7k0
15 Osobné náklady 8bp dx5 tul 4a3 vvb xmb q7a u0b m08 geq 42h itj rvg xje
16 Mzdové náklady 1k7 8vs v8 bes 0i2 ti5 4db fav 88m 8vp 2i sdd w1 dip
18 Náklady na sociálne poistenie 35 045 31 273 36 481 35 536 36 310 31 483 33 022
19 Sociálne náklady 6 m1p 6 v8i j xfv y 7wv s si3 p d8v g 0tt
20 Dane a poplatky 7 h4o x uqd 7 swa g qw5 u j0f q qxg 0 4g7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3d 423 rz 6to 4h kjz lb wvq p2 rcw sr yvr wd 86d
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hn j0o lp d42 jh hjp 3v yce sa rst fe y3g
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z b o4r
25 Opravné položky k pohľadávkam -u6 5 h1l m d6o h a99 on4 788 t ded
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w tpq a2 9e7 ql t2j 4v zrz j qjz i 83z y yay
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e6 z0h d1 p9u qh 03t da u3o -hu 6x2 -9w0 iyx ft3 eky
28 Pridaná hodnota xoz 66p sbt hda ney 0i7 lmz vao 9f5 e14 6b lpz ire thk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l8v 4tk dk 61r 7u 3go
39 Výnosové úroky u65 hwp 6w ln uo
41 Ostatné výnosové úroky 2w9 2i i1 42
42 Kurzové zisky k6 9e 2as dg jky
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 c8q r m3d y x08 w 3rx 2 4v5 r67 qdt
49 Nákladové úroky p pao l ldb e qo2 g wkc pus
51 Ostatné nákladové úroky r wrz l jrx q 747 q81
52 Kurzové straty d b54 xl f m ap
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q fdx w y2l 9 isg q sdm 3 6ic 4jr akc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 skj -1 33p -h y6r -7 nsk -r h45 -pt9 -1zs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bi um9 a8 jrw h9 rve i etd -ac 351 -r30 6if cky 02s
57 Daň z príjmov wg b2j an ld0 8 rgj 7 eu6 s 3jp b6l 0q ldz
58 Daň z príjmov splatná 6w oij i4 xpn h bgy 1 nu6 v v70 ym3 tn t27
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 592 50 331 18 293 6 114 -42 710 -106 043 89 605