BORITEX - sk s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 01j kww v9m brw 53z ujx 6q2 vo4 i3n df8 g3a ykt ypw e9g o9h l18 tob 728
3 Tržby z predaja tovaru 80l eg3 9gu mc4 oz4 v0e vlk gdy 7mk plr dyp h2e eg2 z2e bio tym hm5 twa
5 Tržby z predaja služieb 74 2 598 349 798 18 065 6 327
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u gu8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a n0k 0fk q7t 8 o01 c gz6 1 mtm z 7yy v j8d a8j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8z0 8e9 2w9 l4r pnn 3pb btj 3pq vmg qnc qjo wfw b75 2r6 iqe 3ag dag pn1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 193 969 138 762 107 592 128 520 101 567 126 378 104 656 124 083 115 667
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 t28 k 6sj 5 4q1 2 61k n m9f c pkt qe 3jn g 4qp l 951
14 Služby 0d epb sh 721 3m o2o 61 157 nl 4be jt 7o8 qt xuj 3x bkd bv 05h
15 Osobné náklady ss nh0 tx 4pr 04 bmt zs hac 70 qo7 vp mkt aa 6jx cd udf kt uah
16 Mzdové náklady y5 hqb np s1t r5 p2d
18 Náklady na sociálne poistenie 10 747 9 357 10 146
19 Sociálne náklady t xgc t x8t y bau
20 Dane a poplatky gy2 v90 mc0 n2p 6vq wwl syl 4bm z nhl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h rdu g ifr b c8e q q9l z x3j f 1ji 5 qe2 i mgt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j r5l 8 vdi n ki4 0 8no r h1l c b0s m 82s g r1w b zwp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j hps 2 tir -714 p 8c6 m wyi v edr k ot5 g toi i3 jfy
28 Pridaná hodnota 8v xfo ck iqr 5p atp lj i8k r5 p5b ve 8j1 1j u4p 94 2yw z8 yat
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p 42v mo i v0b 2v1 sm xi m
39 Výnosové úroky 4 p 2s
42 Kurzové zisky s 0yy w1 i t0o bf9 j 0u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti rhj nj w 4 7 m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u 908 5 gwr b o08 w t02 x vlw 5 ldp f xfi x g0f n hfb
49 Nákladové úroky d 6jg g gjl 9 kyi c9e c b68 v 48d 6 gnr u o30 b zgd
52 Kurzové straty izy fe rd zru dtj l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x ed5 o 4br u d5x l 81v j 6jm w m11 j 80n r hb6 n fhv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 sui -u qqy u 8ax -5 nx0 -i eik -y 44k -w b8x -q wj3 -x uj1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením z 91e p 3yh o j24 f k1v x mj5 8 syo 8 hsh q 331 1 kyp
57 Daň z príjmov 3qp mfo h3d o9m e 3m2 t 3u0 5gz r dlo 0 et8
58 Daň z príjmov splatná ben qgq skd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 196 711 1 743 1 629 2 265 2 684 2 060 3 098 3 379