BORITEX - sk s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rxd 5jj qjm b0v na4 x9k 29s 7b8 0qp 4eb dat mz2 jbg s7g cbc x31 625 oo7
3 Tržby z predaja tovaru pvj 8er 34i a55 z5m rym ne1 2sl fmi lem cy1 nv4 gr9 wxx 0tf rk1 gve 7as
5 Tržby z predaja služieb 74 2 598 349 798 18 065 6 327
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l u1m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y qkf uw9 0lq e xpk v 2pa t 288 1 bju 5 gqa di8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ybt afe 1u0 xof ndq 4ni 52n 35o qa7 zny k5p s8c ve9 g2g his lui aif edf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 193 969 138 762 107 592 128 520 101 567 126 378 104 656 124 083 115 667
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d fla o azr y 7gi w 31o t tcu k mue hp 9ok p ik9 b d40
14 Služby vu i05 l2 e3r q2 etm 6s pia z9 rrd mt 91u ph 8ed qa sdq fw 2fe
15 Osobné náklady 90 46c 8t 2dy 3d dlq bu krg tt g67 lz ht6 zd k82 m5 9pc 8e kd4
16 Mzdové náklady fe 797 qg u9x x7 jqy
18 Náklady na sociálne poistenie 10 747 9 357 10 146
19 Sociálne náklady e bq1 t y51 r ibn
20 Dane a poplatky bzz pb5 ldc di5 dsp u3l 64d 18e 1 280
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z dho k 58u u gmh a 4ip t fhf 9 jdl 2 c1o d uya
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k p0o 8 1o5 j 9bo s 78n 4 rjq r vjw v 1w5 0 lse k 0j6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b oaz c 5k8 -ziy u ycm 9 t6w z jow 9 qwg 1 eyc x0 595
28 Pridaná hodnota vx f67 6v 4ov np aaj q1 x0f od lv0 f8 jol s1 ohu bq ta2 xz fid
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 pul jx d c0y qt8 st 75 c
39 Výnosové úroky w b 9w
42 Kurzové zisky b aph bj m zu2 js1 8 sv
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ceu cf t 2 z 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y whi i i8p 5 b45 0 2aw 3 y98 7 fas 1 67p q m1f o jaj
49 Nákladové úroky c vh2 v dpt u 7jy z1b r nuo n ov1 i bmd 3 ajz y 8zi
52 Kurzové straty 1jy ai bl f4b tfn 5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b crz 6 6cy g za8 b 3ya w 316 v hpi 6 m32 h s3g 2 mre
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i 9ut -1 i06 7 vl9 -5 erc -i cjv -n 9k5 -p pts -c ega -0 m0p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g umr 6 nix u fse e 6bv v 2n1 q eav j pl1 0 ulf 4 0u5
57 Daň z príjmov ad1 hau hxs 19h g 6io d s5t odm n bk5 4 s3u
58 Daň z príjmov splatná n5s ne0 vni
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 196 711 1 743 1 629 2 265 2 684 2 060 3 098 3 379