BORITEX - sk s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5ha m4v akh 4gm sse tuq oi4 o90 jty px8 s0w h65 i78 ico y1e 90q 2cw luk
3 Tržby z predaja tovaru t9m mm0 tl0 4hv l4d 5jc rr2 0sk moq lsx tpw bhl ywa 83q iqr ehe nov uvi
5 Tržby z predaja služieb 74 2 598 349 798 18 065 6 327
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b d50
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 c2o f9s m4w n 5b5 r qnr 9 nqm v g68 i ed4 yt6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qyf 5x6 sag phj 261 60t hjd c1p 6m6 q2w 6cu jo3 7ek y56 tan az4 pt7 di5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 193 969 138 762 107 592 128 520 101 567 126 378 104 656 124 083 115 667
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z exf 1 0d0 w kq0 o jyr 3 umc s q19 ue u10 c 62x s n6l
14 Služby 72 h5g bl xqc a5 1ca js pj7 2m dy1 oo v56 av ngj uf ell 22 k87
15 Osobné náklady z8 5cu um h86 2t qip r6 81z 78 4vd op wfa wp 8fh 9m s7s nn sse
16 Mzdové náklady sz imf ni t47 fb msn
18 Náklady na sociálne poistenie 10 747 9 357 10 146
19 Sociálne náklady u 94k 2 75c y awl
20 Dane a poplatky cw0 0kq qk4 zji c1l e8l j49 n1s y ppv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x 0e6 6 ju2 1 3rb k qzz s xzv s 8qc 9 m7g 4 1n2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g 04u j 9ho 7 u8e r gzy 6 nio 9 sc8 j l3i l 00x 5 wo5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 be8 n wbl -nhv l paa c 150 j 6ib 1 dpc 2 3yv 4f 7wq
28 Pridaná hodnota 9w zyi q7 yxe 5z g1f tl j06 3c fus n6 0n3 46 p7t 0f 24v 4e xt4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w 7g9 5j s 6pb dou o9 ch 3
39 Výnosové úroky 1 m r1
42 Kurzové zisky 1 j1w vw e dc8 buj h hs
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti sn5 t2 x v 3 e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e nl5 m va4 v xst b 8vx p yob n pbo i kqj t umi x 3sl
49 Nákladové úroky b 5o7 r 72e p ze4 e3x t ils 7 g0e 2 q34 4 1vq w yqj
52 Kurzové straty 3at 3g v7 eif bbx o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 1ky 6 fgi 9 xa5 q guu o x1s 9 sct t 3yu q bv5 5 90x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 sui -p itb z 3oa -v e0y -p k9l -o 1aw -4 oo4 -9 jf3 -p twn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m 9an 2 kca f l11 l 1fg e amo k 2z0 n h6z v 08f p nug
57 Daň z príjmov nzi 8iq yqy hmg 5 vh2 g 9al nqf 0 9tp 4 hna
58 Daň z príjmov splatná we6 26a xad
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 196 711 1 743 1 629 2 265 2 684 2 060 3 098 3 379