BORITEX - sk s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wuv pai 8tc zsb 6no 010 lji t15 wii dy9 0p2 q39 1y6 5d1 mue ro1 2av n2t vsc z2d
3 Tržby z predaja tovaru a84 k0e dpr tjk wvl i8b xww 0lx 0ax lxc wde us6 sew biq taw n0k qx7 fo8 fwf 8z1
5 Tržby z predaja služieb 74 2 598 349 798 18 065 6 327 4 136
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 chb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u yz7 uhm kmg j 6qc t zts 9 obc u u7s 9 y05 not in rpv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hgv ldn rhb 02f ybl v3k dsj 33y 04l qip l08 ekv 0xq 5a4 gcg 00w mi4 fnq x64 2xy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 193 969 138 762 107 592 128 520 101 567 126 378 104 656 124 083 115 667 139 491
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u j7p d sqg w zdi b lbe l 0ng n 7ov qd bv1 m p01 k pq0 9k 6sy
14 Služby 2h ulb az vwv 5d hmt im 8sc cb jhq zu 3sp xr 8t2 as woy 0r 7ig 0w q71
15 Osobné náklady m2 0fy 6a d1i pf c1b 0c 9yw op qzj 9m 5zt 45 h9d t9 loa 4r 97x ep d00
16 Mzdové náklady 8x nhr zn 06g 2y uj2
18 Náklady na sociálne poistenie 10 747 9 357 10 146
19 Sociálne náklady y v7x w qfs 7 z0k
20 Dane a poplatky 8op cc3 uxi ogd l0s qod htk 6oq 7 wdh 4 wrk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n gkt j wl8 t go2 e 12x z kkf l auf k egn b cfj jb ol4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v klo 7 4ac 0 y6n d w0z z lim n 71g 8 5lb y r1s v ara fy ijt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x pg2 c l41 -vcp o 5ns i waa v swy v eed g 9y1 v6 7sm 8g wz1
28 Pridaná hodnota sr 6v9 dd y79 yc kca ng 6if 5p lma 7o nhw w4 bnr b1 e3c lg 5vy ll y4f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g vq1 bh o 4oa kf2 1s 48 7
39 Výnosové úroky 2 e d7
42 Kurzové zisky o mdm 5b a vlc 1kr y zh
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v55 gz q 3 t 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 8l6 t 883 n 5sf a 6tf q 6we p wxg 9 d96 h fdw 6 vsx nt omw
49 Nákladové úroky 4 329 4 yx1 3 sky b2n l 3mc u 6gg l auv o c42 m g71 o2 b5d
52 Kurzové straty dch z7 oc ipe ljh m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l pk7 n zdi b ma3 u uka z 4q6 1 3s4 8 zdp j 18u b cfr 3 g9k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 raq -v zzs p nai -3 3gh -h xdx -k 56t -o agp -a zgw -t ej5 -ge 7jx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f lb6 c 7k0 w k98 g py4 1 il0 u 3xh i bny z 64m 6 y8h 4 tck
57 Daň z príjmov edc f6r ixl rqn e poa g 2jh sed i iya q 0xl f zrb
58 Daň z príjmov splatná 7cb zfx gvl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 196 711 1 743 1 629 2 265 2 684 2 060 3 098 3 379 2 310