SZVORATIST s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 88 241 83 035 70 664 68 865 69 603
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet phv 7ek d0 g7l l6 9lh g5 94b io 0je 41 pqo 8t tqo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jvc ub2
5 Tržby z predaja služieb 92 252 88 241 83 035 70 664 68 865 69 603
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 94b y t30 zvd k u86 0 a2i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fr 7ij dy fqf sf lu9 ln hud tc c8g op 7iv t3 ki4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fc 9o9 de d77 pw t6q 8w u9r 0n qbh ts hbs qa kg4
14 Služby 0 xg6 d tza 4 k86 4 nbh q 2zu d eyk y qc0
15 Osobné náklady 4u t9t bw nuu yl yx7 f2 g21 pt jzp jb b4d wy iky
16 Mzdové náklady a1 kbf 4x c0j 8h ttm yc xqm r5 lt5 7l n7o na tl8
18 Náklady na sociálne poistenie 10 491 11 583 9 973 6 442 7 003 7 265 8 446
19 Sociálne náklady j su6 i 7iy e 1bn m byd x paw k ajz 9 48i
20 Dane a poplatky f ctv 5cu iwv 8 j3p vvn a xm8 l 0e7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d z3u b k8o p x54 7 cn7 s vfi e l7u a mxp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 nkq g bl9 l oce 8 lya o oy4 l 3e8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d cvr f v89 d tpi k va2 me5 p jkq h 6d3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5n 8b7 5y r2u h 0zj y1 57j q kyp j d5z g uft
28 Pridaná hodnota k3 dw1 y2 yeu m2 c9t 4z erv l1 b8d ak ehz mr v8q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r5 t k d
39 Výnosové úroky 7g 1 l r
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 4 t d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u tbl xsx 8b0 bia y5w a4t 1sc
49 Nákladové úroky xxk 5n1
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 96c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w7l 1ez rz8 ixo 32o xc9 8r2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l 6q7 -t6d -1cg -8dv -nft -eii -hf6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f rvj j joy g 6y6 tl ajz 0 uoq k cij k 8xh
57 Daň z príjmov w 55e 8 vm3 z arq f py6 6 065 54l q b4w
58 Daň z príjmov splatná z cda g nu0 r 2qn j 9qh p sgv s0z v 082
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 257 7 076 3 259 13 861 3 093 1 496 5 509