SZVORATIST s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 88 241 83 035 70 664 68 865 69 603
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet usv t05 k4 nsx sf o73 wf osf cm l9s ws du8 iw 1g8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ly5 ufa
5 Tržby z predaja služieb 92 252 88 241 83 035 70 664 68 865 69 603
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ldi k gsr mh6 e dft m 3gn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qy 9iq hq rcl 04 q8q ts kgf kz yex xo k79 lk ka2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cr pxx hr rfv pp izl wr jyu tm i4b lv 26a r8 i77
14 Služby k uo9 u z76 7 evt u cbb v jrv x e1u q k4f
15 Osobné náklady ih nlz p2 8i1 fz 5tt t0 c2b sc woy vr 1qf 8x 8o0
16 Mzdové náklady 8a cne 68 5o3 47 3jy p9 q6v pn yq5 pe 0yz e2 pgm
18 Náklady na sociálne poistenie 10 491 11 583 9 973 6 442 7 003 7 265 8 446
19 Sociálne náklady 5 avy d vgt 3 yu5 5 oz8 z vip a ri2 w y6l
20 Dane a poplatky 1 5xt mh1 hsf i pf2 r9l d xov g 5ur
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w 1pl c k9x p w5z 9 9gt b oty d 8rw o e6v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v lzn q to5 u 1f3 w 3ra h 98m 6 dsr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 a1h p dmo j td1 i orr rjv z 2i9 r eyz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ed 0pv 81 bm7 e aip bj ma7 i y1d w b3j g bvc
28 Pridaná hodnota 2h r65 yf npt p5 2yc pp 46v 4p f7k kk 3k5 wc n2n
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3u a e 9
39 Výnosové úroky 9m g y 8
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 0 v j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t 1ax v3i lqt ini d0d ewq fi7
49 Nákladové úroky aao jl4
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky slv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ah4 fhp bu8 3ii gvb rfr quc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v t1v -5is -wd5 -5z7 -qnl -z73 -gsk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r tn4 t lz9 p 7ub rl 268 x 7dz c p6w h asf
57 Daň z príjmov l adb h 1co 8 yy1 s o7f 2 1el i4j q gjq
58 Daň z príjmov splatná v o6j t 3a4 z jnt h tl7 v fwt zjy 9 32b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 257 7 076 3 259 13 861 3 093 1 496 5 509