OCR, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
116536/B
Dátum vzniku
07.10.1998
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore, a to samostatne.
Základné imanie
18 423,00 €
Predmety činnosti
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 31.5.2011)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 31.12.2006)
 • vedenie účtovníctva (od 31.12.2006)
 • pohostinská činnosť (od 31.12.2006)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 31.12.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 31.12.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 31.12.2006)
 • prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí alebo spojený s poskytovaním upratovacích prác (od 31.12.2006)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 31.12.2006)
 • upratovacie práce (od 31.12.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.8.1998 podľa § 154 a ďalších zák. č. 513/ 91 Zb. a schválením stanov.
 • Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 21.6.1999 v NZ č.148/99 napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej v Banskej Bystrici, Skuteckého 39.
 • . Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.12.1999 v NZ 272/99, napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, so sídlom v Banskej Bystrici, Skuteckého č. 39.
Uložené listiny
 • zápisnica z VZ
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z VZ + pozvánka + prezenčná listina
 • Návrh na vykonanie zmeny
 • Spoločenská zmluva
 • Osvedčenie o MVZ - Nz 68338/2005
 • účtovná závierka 2005
 • výročná správa 2005
 • správa nezávislého audítora pre akcionárov 2005
 • správa nezávislého audítora 2005
 • účtovná závierka 2006
 • výročná správa 2006
 • správa audítora+unformácia o audite výročnej správy 2006
 • účtovná závierka 2007
 • ÚZ 2008
 • účtovná závierka 2004
 • správa audítora
 • ÚZ 2009
 • účtovná závierka 2010
 • účtovná závierka - 2001
 • Účtovná závierka 2002
 • správa audítora 2003
 • výročná správa 2003
 • ÚZ 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • ÚZ 2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
 • Zmluva o zlúčení
 • návrh zmluvy o zlúčení spoločností
 • správa audítora + návrh zmluvy o zlúčení
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum aktualizácie
24.11.2022