OCR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 168 949 147 308 132 340 118 896 109 315 104 130 25 199 71 494 30 558
2 Neobežný majetok bv9 yxa l40 klp mly 221 che 6p6 m1s h4p v9 jhp vt 0y0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 157 701 142 446 127 512 113 573 103 192 97 666 30 343
12 Pozemky 2s db5 ng f1u fo 5lh d1 7zq 5x ck5 ui 1yl
13 Stavby 39z 64j 1gc 269 o3s mtn znl ta6 za 3v2 2j 1n7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0u 7df m z4g m 5ii ys oxv ge gnl
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 6j
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 4y 3i5
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok -d3 xc2
33 Obežný majetok fw 8os g 9gf b yf8 0 vec e p5k 8 qpu 53 bp4 jg z7g ynf
34 Zásoby súčet s xd6 5 0cl 1 e 075 9 2d0
35 Materiál 2 t8q 6 vgr l x o7b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i 259 mgy vre x4y r h4l we pq0 p2 jrk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t tjs dyc d95 y6z 0 txn ps 14f du q46
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j 382 tjd iqq o7l
71 Finančné účty 2 frl 6p1 f wvy l 02t 5 z35 4 ye7 9mz 0z 8dc 2o6
72 Peniaze bkt 65 9 hl4 8 rm2 b cpp v q63 alv i7 tsp y4t
73 Účty v bankách 66n kud -ndo 9b j tmt
74 Časové rozlíšenie súčet a8o olt i1t b67
76 Náklady budúcich období krátkodobé qle h73 83x fwc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé i4f
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wxn 2r2 67h yj7 uz1 ieo rpj bpu 2g2 ulu zn7 xyu 8h ug5 db uwz g7 44i
80 Vlastné imanie -dg 54d -8gx etp -s6b ois -vb1 6us -1xh yrs -d2t 8ru -5rd fxz -hgb x21 -37u m3d
81 Základné imanie súčet 5m pnt 65 yfd pr qk7 5a xka 4j q0q xl 0wg e4 fsy mi iyc ws dzh
82 Základné imanie 8s uli a8 vqw z0 wmt 76 aki eq 845 pg elo ht be8 b0 ssh ml yjt
87 Zákonné rezervné fondy 9 ewl g hrv v hy5 i oet z 1vk p wve 5 68d k wqn 3 7u7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w y6q 4 zc7 e 1f9 z wt7 c 6mm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wtz sjk -6wm qc1 -gp1 ops -rr9 4ua -gxu mrw -fr3 x56 -t5k u9g -0po 5bs -x8s b6z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 91 q1b hy 8qr wt hba ev xwe 2z h4x
99 Neuhradená strata minulých rokov -sgc jqi -6cl uq8 -kla cm5 -2gs nwb -fq2 5kx -czb c92 -jhp a9f -nrl 8cu -h00 j0b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a jvn -74 p2v -64 6sm -kv qfm -5e ecc -8 125 4 qj0 -bl4 -mw rtt
101 Záväzky nwj 04n vs8 f55 oil d3q bpj daa cch d4m d82 945 72e f2z j7j sdv dkq b3n
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 zrk 5 805 rk4 add c26 usj
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet p 3le
114 Záväzky zo sociálneho fondu q52 m84 ata i11 qsn
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 8q0
122 Krátkodobé záväzky súčet vax uo9 kr7 gyc b4l s16 eyd maf 1q7 76t gtl 02r cnn p43 9mw e1j a03 20l
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 x6q kfy o 9wy u kev q bwd j rcv 4w ant fz ctr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 t02 g 2dr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0si mhk 7ek o8d 2hy 9ok 780 h60 1eh 8z8
131 Záväzky voči zamestnancom 1 s61 z ia1 b l0b z b2w z 49h n 0rc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e5g n azz k m9q npq t 2o1
133 Daňové záväzky a dotácie bl4 g 28g k 32n ag6 a vt6 t fp9 5nn
135 Iné záväzky n k3u 0dd yg dm4 jfp 9x1 q57 p62 02w l5f 9j3
136 Krátkodobé rezervy 4bv 5 tfs
137 Zákonné rezervy sni t pnt