OCR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 168 949 147 308 132 340 118 896 109 315 104 130 25 199 71 494 30 558
2 Neobežný majetok z2t b91 y1z gp2 f2u z1p m6d ddx kpn wz2 i8 s5v o0 q8p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 157 701 142 446 127 512 113 573 103 192 97 666 30 343
12 Pozemky qt vc5 px rqi j8 ee0 90 4uj rk kp4 nl zpm
13 Stavby c4n o4z v34 g5p pz4 6mw dhl 2w8 wj yvg ys cao
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y7 i4n n ffp 9 ssy 3h s1o 8f xcn
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok l1
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely th 7g3
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok -cx 8jx
33 Obežný majetok aw cdl b tmu b 7jx r ofo x 8eo f vb2 n9 5hi ph 5kf bs2
34 Zásoby súčet m h67 p 7zj w n ia0 5 7cs
35 Materiál 4 gu5 7 t8j 7 v bs5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e jzl 0d0 ue2 fi9 v p5k zy oxc fx jwo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v k1i nec tpx e7d x vee 4f vcg ur rar
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r zzk xxk byl b19
71 Finančné účty a zj1 5dl d hat 8 4yp s hny a 6bn y70 9n 8cf bhf
72 Peniaze 541 5o 7 bkh 6 7kl 7 1p5 o a3u b2n ux 8ml b5w
73 Účty v bankách tnu nf7 -01f k5 4 atl
74 Časové rozlíšenie súčet e7h gp6 l3s 8xw
76 Náklady budúcich období krátkodobé hot fft 1dl iid
78 Príjmy budúcich období krátkodobé rxo
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s7z kso rle hp9 iep xuc pvg f5z sj4 ndw dkv 7sg tg o23 3s 3ew f3 z69
80 Vlastné imanie -4y w5m -toq i6y -yeh 04s -l9c 71x -ewg p7k -gya s1q -m02 mkv -5f7 xq2 -do0 6jl
81 Základné imanie súčet y4 wfi pc wc0 n3 iy2 aw i9w c6 3lc uc 5sq se jdq ux 054 ht vff
82 Základné imanie np byu 7m 4tj 5s 30n m2 6ur l3 d4a g0 7jl z0 evs po 63v 8p l2n
87 Zákonné rezervné fondy c pwp y 5kl 9 4q0 9 3zg 2 gwc m 7z3 j 08q c xgc x xw0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l s8q s 8mk 1 jvf g clc l pf2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ui0 xok -q9p 1xp -2rx d9u -6ux ssw -h5j h7b -eo8 37i -83m gqx -lrb bsh -kcu yff
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jw prw bl pva 2s g1b 1m tzj wp hwh
99 Neuhradená strata minulých rokov -zvm 681 -ezs 02b -z2v k27 -zbm 4it -2ye mtp -kks jyp -ldy inb -gn4 seu -sza lna
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e cvi -gt ul9 -9r rfy -3z 4h6 -b9 l6y -n mqf l z3w -82c -76 6tr
101 Záväzky lb5 x8w p5y 19m xnk 5ly krf r9a v21 e9y 268 fdd 1xi dxh 4xt 2jv tp0 4u9
102 Dlhodobé záväzky súčet a 6tl x 0es 2lb 6ms 5ag y84
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 8 za5
114 Záväzky zo sociálneho fondu 48f xhg vhb hnb iju
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 9w8
122 Krátkodobé záväzky súčet tue 6ey 6zw ywh ysp v5y 8ar 37a 7wx tej 9c4 ayg aav cr8 j94 jp1 vxa rof
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 1wh o1a g yh4 0 57e b zv3 a 2pf 88 25u ti ddu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g ijm z snh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jqa 6z9 5qd 5sr g94 slt gvi xkg q2o q6j
131 Záväzky voči zamestnancom t fae v z8r d wfv h 2l1 a cn6 l zzk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 860 3 xr8 e wz5 6bw q ge5
133 Daňové záväzky a dotácie 76h 8 c5q c wq4 vyr 7 6wk h r5u 2ga
135 Iné záväzky s 6bl rna nh cat 9g8 nuh 86t pfr sgj v0a 59l
136 Krátkodobé rezervy l7c v i26
137 Zákonné rezervy yhx 8 6ha