Ovčiarske družstvo Mýto pod Ďumbierom - Podrobnosti

Vložka číslo
319/S
Dátum vzniku
22.12.1998
Predmety činnosti
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 22.12.1998)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Pavol Lupták
  186
  97644 Mýto pod Ďumbierom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.06.2012
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Juraj Vráb
  Ráztoka 101
  97697 Nemecká
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.06.2012
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Ján Slabej
  MPČĽ 32
  97703 Brezno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.06.2012
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Vladimír Švoňava
  Dúbravica 5
  97633 Poniky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.06.2012
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Ján Šustek
  Bystrá 102
  97701 Brezno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.06.2012
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na členskej schôdzi konanej dňa 20.12.2003 bola schválená zmena stanov družstva.
 • Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 13.11.1998 v zmysle § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., a prijatím stanov.
Uložené listiny
 • NZ 518/98
 • stanovy
 • uznesenie z členskej schôdze
 • podpisový vzor
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • účtovná závierka 2001
 • účtovná závierka 2002
 • Zápisnica z členskej schôdze
 • Podpisový vzor
 • Zápisnica a uznesenia z výročnej členskej schôdze
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
23.05.2022