Ovčiarske družstvo Mýto pod Ďumbierom - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 8 592 9 303 29 468 27 316 9 297 9 182 7 033 6 225 6 117
33 Obežný majetok e v89 k lvz py pgd 27 fqr w s2m y mhb s g61 7 lmu x s45
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 tkc d 6bk 0 fjp uzf 7iy 27i
62 Sociálne poistenie q 86f
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 1p5 i hrl x d1a
65 Iné pohľadávky xg 13u 8vs weg
71 Finančné účty 6 omx y 07o be hom 13 17h o iay 3 6y4 q w9k c 42y h gx4
72 Peniaze ojm 5 j4o p7 uue gc efp 2 7tu w o15 i r8m 2 8jv 7 o5h
73 Účty v bankách f 70x l d2w
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x vl1 w wam mh gli ep 9uy 5 ivt l um8 8 89a 8 8l1 j xye
80 Vlastné imanie 3 tgc u vd6 m 3hr i 7nx p y4g 5 7zd 3 7rz l 2p0 o wmk
81 Základné imanie súčet q bmz 4 6bg g qlm l 2lj m i5g w chr 5 yvf i gc7 1 1tp
82 Základné imanie y 3yu 7 p48 i y6y z vzx 0 05t o i4b c 1ts d 7m5 c tyv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i w1x s s39 3 ju4 a 9pz 5 pr8 c 5zr z 9o1 z tdv w keq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d mz1 4 hu1 1 gso d gxp w fwd t g25 u 2cd k qgm 3 0hj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení il -9 rwp w r2t 9 p2s -0 wv8 -bht -rnf -fxp -prv
101 Záväzky l 79x x 4b8 yc 1a2 vv z3e y lao r 75y jzf 4qc znu
102 Dlhodobé záväzky súčet imk 7bi ilk hg7
114 Záväzky zo sociálneho fondu ukx 4nz
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 qw8 5 tig p 5hr cf vlc 8 o4y e ayy ort ueh 5v9
123 Záväzky z obchodného styku súčet b sb1 u vz8 p win 8 m8x p7a 9g3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 ue4
131 Záväzky voči zamestnancom -5s ylo t oq5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bbl
133 Daňové záväzky a dotácie zh wk e45 q pt1 txm ksz
135 Iné záväzky rni j rdh f 9gg w hr9 7 iyu jni zu5 l1k
139 Bežné bankové úvery fx 23m