Ovčiarske družstvo Mýto pod Ďumbierom - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 8 592 9 303 29 468 27 316 9 297 9 182 7 033 6 225 6 117
33 Obežný majetok j rp7 r 1o5 4o ah1 gf p1u p wuk f iqx h vgf m eet 9 99s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c pki 3 qb0 r dgt wat gjr etf
62 Sociálne poistenie 4 5px
63 Daňové pohľadávky a dotácie j fy3 s 6gg l sl8
65 Iné pohľadávky 7i ocg 5fh 7mz
71 Finančné účty q 3cr f gla 6s w00 fg 1z7 d twb 5 p1l 9 du9 r o07 z 1yp
72 Peniaze rn6 v qd5 82 db9 15 b2h f x2c 3 qnd t pj2 x 5po x xfb
73 Účty v bankách 3 xb4 r qcz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 tr4 d 1bl z6 yc9 3i 26z z hlp 7 zfb y 60d k t1k z 19x
80 Vlastné imanie k lsi 1 51h 8 rk8 b s5q o wss i ot3 p 8w6 j a29 9 dqh
81 Základné imanie súčet 9 z80 9 d83 f rkt y q2m u glu j r39 f og6 3 h7u h lgz
82 Základné imanie 5 agg 6 jde 1 6k3 j 4xs p lcx 7 pph 5 952 d umk w zl1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u mdw y c8q d 9wc t 7aw 8 7y0 5 1ug x w5t 5 4xx v kr4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g 2do 8 kjd d 6v5 1 jkd m lkq 1 1hg z b0y w zi5 0 4eq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mb -9 zpu 6 u7w u io3 -u t17 -mve -qc7 -m3f -ctj
101 Záväzky u lr4 j m5h fm t55 18 rm1 5 ekb x s00 5at 7ht u66
102 Dlhodobé záväzky súčet h93 mh7 018 tje
114 Záväzky zo sociálneho fondu vlb teh
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 2g8 f mv2 v bcy zn smh 7 rdl y nea 6s0 4pg 1b2
123 Záväzky z obchodného styku súčet x qgo w zcj 8 747 t ulk psm 3ao
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g 1a5
131 Záväzky voči zamestnancom -51 k0v 2 4gh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g7l
133 Daňové záväzky a dotácie p6 7e 3br g kwq frj 4ms
135 Iné záväzky 369 5 10s 0 l12 o zro q il4 d4z 5mj toa
139 Bežné bankové úvery fa olo