KBZ s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11224/V
Dátum vzniku
10.02.1999
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
1 327 819,00 €
Predmety činnosti
 • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu (od 30.12.2014)
 • prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy (od 30.12.2014)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 14.5.2014)
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 14.5.2014)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 27.6.2009)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 6.6.2003)
 • prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení (od 6.6.2003)
 • vývoj, výroba, úprava, spracovanie plastu a plastových výrobkov (od 6.6.2003)
 • prevádzkovanie neverejného skladu (od 6.6.2003)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 6.6.2003)
 • manipulovanie s nákladom (od 6.6.2003)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 6.6.2003)
 • recyklovanie kovového odpadu a šrotu (od 6.6.2003)
 • recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov (od 6.6.2003)
 • reklamná činnosť (od 6.6.2003)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 6.6.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 6.6.2003)
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie obchodu (od 19.10.1999 do 5.6.2003)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi kategórie O: =zber a výkup bez vytvorenia zberní, medziskládok a skladov odpadu=preprava a odpredaj sprostredkovateľom a spracovateľom druhotných surovín, sprostredkovanie zneškodňovania nevyužiteľného odpadu (od 19.10.1999 do 5.6.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Andrej Orolín
  Bratislavská 23A
  84106 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.05.2009
 • Oto Ivan
  Karpatská 14
  Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.06.1999
 • Anton Mucha
  Juračkova 14
  90031 Stupava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.06.1999
Dozorná rada
 • Ing. Marian Kurčík
  Štiavnička 194/22
  97681 Podbrezová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.04.2019
 • Ing. Ján Banas
  Odbojárov 951/15
  97697 Nemecká
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.09.2016
 • Ing. Miloš Dekrét
  Hrádza 151/134
  97657 Michalová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.09.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11. 4. 2003.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1998 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 14.06.1999 a Dodatok č. 1.
Uložené listiny
 • Dodatok č. 5
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z MVZ
 • Výročná správa 2006
 • Plná moc pre Ing. A. Orolína
 • Výročná správa 2007, zápis VZ
 • Výročná správa 2008
 • ŽL č. OŽP-C/2009/06249-4
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor - Andrej Orolín
 • Listina prítomných na VZ
 • Výročná správa 2009
 • zápisnica z MVZ
 • prezenčná listina z MVZ
 • úplné znenie SZ
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa 2011, správa audítora
 • Vyhlásenie
 • Zápisnica z riadneho VZ
 • Úplné znenie SZ
 • Zápisnica z MVZ, Listina prítomných
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa 2012, správa audítora, vyhlásenie, zápis VZ
 • Vyhlásenie k ÚZ 2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Vyhlásenie k ÚZ 2015
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Listina prítomných spoločníkov
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápisnica z VZ, prezenčná listina
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.doc
 • Konsolid. účt. závierka 2001 + výpis z OR
 • Zápisnica z VZ zo dňa 31.7.2000, 30.9.2001, 27.11.2002 - 2x
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu k 31.12.1999, 31.12.2000, 31.12.2001
 • Konsolid. účt. závierka a aud. správa 2002
 • Podpisový vzor konateľov: Anton Mucha, Ing. Jana Orolínová, Oto Ivan
 • Dodatok k SZ zo dňa 9.4.2003
 • Zápisnica z VZ zo dňa 9.4.2003
 • Úplné znenie SZ zo dňa 27.11.2002
 • Výročná správa 2003
 • Čestné prehlásenie
 • Čestné prehlásenie - prevzatie záväzku - Ing. J. Orolínová, A. Mucha, O. Ivan
 • Dodatok č. 3
 • Zápisnica z DR
 • Čestné prehlásenie a podpis. vzor - Ing. V. Zvarík, Ing. M. Kurčík, Ing. Ľ. Ihring
 • Účtovná závierka a aud. správa 2003
 • Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005, výročná správa 2005
 • Spoločenská zmluva-úplné znenie
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum aktualizácie
05.12.2019
Domény