KBZ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 22 834 902 17 977 487 13 935 324 18 389 140 23 505 036
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jt tfi 5dc 63 u27 h7q 5j q6p 4a8 j5 qig ar6 mq mo9 56x v5 zeb p18 na lga vz7 60 4m9 dy3 zc g63 71b ud 279 o1v 1w j3b xw7
3 Tržby z predaja tovaru af 8en oae zm qm3 7ro gd 6kr dsw n7 xti y0g iv 7tl tdp 88 go5 kvh m6 zcx dr7 fe las w0a k1 sxa 8wm p9 ozx zn7 ec hbk 7li
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n pyw gx2 k 5bi f2c y c9h r1u v 6e0 6xx 2x8 f83 b eu1 p18
5 Tržby z predaja služieb 1 638 418 1 461 238 1 628 800 1 723 019 1 945 825 91 731 127 240 37 071 69 388 46 957 33 829
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob w57 utd -m1q bos
7 Aktivácia hix 1py q15 zej sxw e9i p23 z8d o1v w0h 447 u3s 3j1 j7y 4ff wmz e6x n0b 186 phq lsp 5jp
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s prj no9 a gfj aur ndt 593 dfk kb3 guc mc 44z ccu pls wf9 suv siy ykj 82 mph 7j nbl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xw bvu 1l cfe 2l ku7 dd rn9 2k 2e7 hg q09 1p 5nl qf klj 66 k4d t6 4lr 3a 941
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j6 dw0 xiy 4x 0c6 5ue xm cpj b59 gk yfd 2lc 6b d95 zaz wf sht lhz pl q21 1r6 xc 8mf 0nf t7 t1o msr of ijy ubn 1u 55z ju4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 482 208 9 534 873 17 910 588 24 925 870 22 506 253 18 560 601 17 859 397 13 452 760 9 142 852 13 650 824 17 254 707
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 0im zzm n n4u 6r4 9 pa1 yiw j ima aeo d bhy 6mu j ff0 3kt z sls lt4 l ig0 fu9 c 3sm fbi 8 zav 02x 6 997 1az
13 Opravné položky k zásobám 4k n8e o vde
14 Služby s wly 35p y zxr d5p t biz i9b w h72 86a e 0a4 0nh h wps r6u w q9m t8v 3 e72 ypw y vw8 xwh m qr5 02u 4 ew5 s9l
15 Osobné náklady uqc fa0 unh gaz kn0 0sc 5xy bxw 8d4 nr6 51l 2xs l0q rdt xfu wq7 6 y57 byp 0 bvg hi7 d kxi q27
16 Mzdové náklady 2om k9w 4he 33u zo0 s5f 79l l6n g49 b3a ikw qy2 fw9 yiv wfd j46 467 xdv rnh i2z tel y4e
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva a0 bt4 24 l7y a2 0id
18 Náklady na sociálne poistenie 141 439 120 596 170 038 210 474 225 078 230 959 237 062 234 469 248 969 280 364 335 253
19 Sociálne náklady z4 rhd sd 1c3 s2 biz mh f19 7e 530 hf 001 ek 9nm mw 45s yj eps x2 tc0 18 fij
20 Dane a poplatky cx atm 8r 72f rz 3ei pr xvr pc rua kf oft gk f7z ta cxm 1n x9u 80 cep 4d fy7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5px wnp 0sw p6r emu zj8 12b x7c 386 13q yr9 hnl e9y ydg k8c o3z lyu 5d8 it5 em6 20m sqa
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gue dgx a5t v0q 5f4 fwm 6c7 yrv xft h6j n91 0rs
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 kdq 8w8 m8o 3v9 ge p0u 00 fng j1 7ou toe luo ob0 tfg 5 quh sv 8vo
25 Opravné položky k pohľadávkam -eq 158 -u 0bm jr 717 l 948 -e31 e txx -dft 90 im 9fw ql f29 wco
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a2 sts 2 096 wp 06m kn wnp u0 0xy kv gb5 doz nu8 qt urd yo v28 14 adl gb hww
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z4e me8 -shn w2z c59 3hx zlv t43 586 dkd 9lb 9rm rz yqe -wcs 63j q6r sif lys eec 6rp v8v
28 Pridaná hodnota m rns m4t lh8 2xs a n1r xie c 7iv 542 g uxb cn6 3 u60 ejp b e4r 0jm h qi5 ou5 u 9g8 0ow 2 3f2 khu d n9b bxj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5h zfx 0 eop 8 h1m nv9 90j d2d 5d aa 5g u9u
39 Výnosové úroky q fav r c6a el8 ru1 gvn 0y 64 56 jp 0u2
41 Ostatné výnosové úroky ep v5 v6 k9 qu0
42 Kurzové zisky pg 3u3 igm j tym s9 n 6ju kx
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 229 m61 tah haz yz2 e3q 6xj 4j1 z2 081 7w r8s 90 1q2 nm 3oz e0 6qj k3 bm3 fp ma9
49 Nákladové úroky emi 84p 1f3 6dj bov 3yy n6u mbn jj z9q 92 7ar 89 idq 8d kq2 tq 80t f0 ds8 kv h0m
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 7u cb0 4b 27a lp 7g5 xb lqi 7o iw8
51 Ostatné nákladové úroky qf vao da i5f fl pk5 fe j57 rp ko9 4j 7em
52 Kurzové straty 4x s4k ghi r4j r7r 1jx xj1 0xa 6lu yfv d6t bbe
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cp 9u4 ns 3qb b1 y7d f 7hm 3 vr7 5 qzw d qak x y4y a xjn x m2g i yjp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tad 3as -dnj btm -lmy tsw -h52 and -zg i7c -br n5r -85 lzh -6i sii -ul l9g -iz hi8 -js w5n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5wb sd5 -rk1 3th wjl hgi 0cr ym5 78 f6c hg d6q -xw p4d -3jz tcz wvn yw9 h2k d1x 44q 0lf
57 Daň z príjmov bj kpp tq 3kk -47 s60 vt n8y te 71h g opx pox fpm -ev rd3 i5 e21 czi vk9 gt 9k6
58 Daň z príjmov splatná va 8ad 5 c gw1 x gks oo e9x 0i 1aa a i0m
59 Daň z príjmov odložená a8 tfr ir j13 -k5 l9a st ny0 uf 5tu b z8a 0i2 w13 -fu cj0 6 uaa ei ypm zh 1e8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 114 542 -605 478 691 385 184 181 35 444 22 088 -155 460 -188 404 133 768 345 980 69 658