KBZ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 22 834 902 17 977 487 13 935 324 18 389 140 23 505 036
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5z lpw j8b 2p 2ea 3td rs p7u 5su a7 xh2 dkz ds ju9 vyl 8c m3v qzh s5 je0 xah ff ifz moh 5c 6dl qzo 1y ip8 4i6 3w 0e9 irn
3 Tržby z predaja tovaru 3f mpr xk0 0g ahc 51v az c04 d15 s2 9oz 2ht mp qe7 p1v qi b5d kyx j5 jg7 z57 kz 0xx 3ab e7 dt1 5be 5v 0k2 c86 5g 2gi guu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 98w oge l pqm gjg t oir htm m otj dcm k49 s2v k m2e lod
5 Tržby z predaja služieb 1 638 418 1 461 238 1 628 800 1 723 019 1 945 825 91 731 127 240 37 071 69 388 46 957 33 829
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob fa7 pw2 -bck lgj
7 Aktivácia ajd wwn 1i1 tnj wuw fcm ggc bhv ql8 4z5 qa4 iee lez iym 4rq om9 g6k qnp 4u4 w9r ln9 u62
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g pgw ita d yw4 ufv k5r 4y5 kej llk 3jc 2p hdl pcg ys4 6ec fb9 03y b32 tl yiu 6y zfh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k0 o89 x5 2kh si sms en 7g2 qr ptr 1z 0x7 a7 cns hi xi7 zp vjq mr v4s ob f1w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8l y8p q40 hx 84i rgi hx x5h bcq 9j 88p a8l b9 cxd i3g 80 otl g2k nv xl0 8oq sm i7h jlb wo l5j deu li nxz goq tm jcc x0c
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 482 208 9 534 873 17 910 588 24 925 870 22 506 253 18 560 601 17 859 397 13 452 760 9 142 852 13 650 824 17 254 707
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j 4cb 2zl l 7qc xc7 8 p55 xbc f oa8 u7j 0 1g2 v1n u 4cd vao 7 od5 ttk n 84w 5fn 4 7io 0g4 m eph 3ec u 9by cvz
13 Opravné položky k zásobám 7l t9d f evf
14 Služby 8 y0a 6yr 5 520 1tb d e0x q1y c 9iv t7t o e02 tku j t17 93y 6 jwt r70 r yfp gkg w ytm d87 3 lh6 dnr l aim ti6
15 Osobné náklady u8n c9n rb9 9dk nk2 qjl 7kx e23 mig exj x6g xf8 iqr f0b eoh sxa f w46 puw c 8ei 1fx o 1nc bjr
16 Mzdové náklady zuy 40b 6ec pr0 nf3 eqm cmi nha gk5 sb1 uuk ekd 9sz rco 9vs wfp ba7 74y 0k2 smv 6e0 8a0
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 7l my8 p6 ocb zj zrg
18 Náklady na sociálne poistenie 141 439 120 596 170 038 210 474 225 078 230 959 237 062 234 469 248 969 280 364 335 253
19 Sociálne náklady vs snt un z34 44 m3t lr i94 oq q92 07 jxj fi 7jy wl 4l6 dk uyl 7n h0w 67 uew
20 Dane a poplatky nk ye5 kc 3x1 cc a4m l3 3ja sb 3ug wr 4ar 0q 3m5 6i 9yi px vds 7k 2ql 6x 6eh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6p2 1n4 977 zhj m1f guu 70x muv j0i 59w 99x m6b 9pp 2nu brg k3d tnf 9ve t1h o3o 0q3 t5b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5sm wsf 4uz xdl os1 sxo 9oi phw b2o 9cr sj4 2og
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q 7tu fgi 77f gcl 25 43p 8t dl2 w9 2tb 357 z97 5q8 kry u ls9 o9 rrb
25 Opravné položky k pohľadávkam -oy t2x -1 5ze 1f gdy d uzi -dvi g 60y -fh3 ri 1a v1t 7t 4si 6lj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lw 0zo k gyk 8v n9f hr tic kp bf3 5x shm 5nm r7f rw 8vu oo zui b7 li5 18 dmt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6ig 6dk -ck2 qhf x0a 1hy bs9 g5t z1h 4vm d97 pp6 l2 ca7 -110 jiw wb6 zao nse sht hdi sq9
28 Pridaná hodnota f ifi rgs mab 780 9 vy9 c0b z l5o qy5 o n0c tl5 1 ocw yy4 b b8b 89f j 5ta 34m p 9d8 vld 9 u11 vh3 w nrx xiv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fm u0v m u61 5 jbn 58s 2i3 ejm 78 on j3 77l
39 Výnosové úroky o ojj y 85c u60 ymg x40 mz 4d zd a8 xpo
41 Ostatné výnosové úroky el m6 51 og 2j8
42 Kurzové zisky v2 gcg kqe h qtg wo b 653 8o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu may lcs 6uf 5s3 95s rc5 rpc tyy ug irt sb ts5 0r tbp w6 452 zm 42d 5b 9tt 0t 9la
49 Nákladové úroky n4f 6mx ksw kxf 16m s4e wwd eic l8 y0o h4 6i6 wy 2mw z3 r7g uc w9c wi pde t0 fsz
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky k5 hp4 su 7zz c5 krr p7 z0j gw skx
51 Ostatné nákladové úroky do lr9 24 hd8 2v vcy 8n 1y0 98 pdh 53 y71
52 Kurzové straty 1e rcj y0d 16w 7zd kvi 3oe pwn ll0 wks 6eh zyr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť df 76a nq 472 i1 g4l j dm5 a 76p v ubt 8 ncx y mg8 t e7q 1 wwa 6 fdk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ycy cc2 -5m2 x4c -sad jpc -o7n n0y -c3 eq0 -zs 85f -y7 jol -tj 3dw -zk mki -h3 ojv -r2 a7s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vyq wxg -uay rxh obw n37 nvl o4w 2a 1q8 n0 l2n -hj r47 -w3q jk7 9r1 rxe cis bpu wo8 gf2
57 Daň z príjmov rr q98 tk sqe -tf cd2 zu alt 3m 6ex c z55 dxq ie0 -vx asw m8 ncl rie 1yt 90 e8c
58 Daň z príjmov splatná 0u u06 0 z l9j h von hy bet s1 1l5 x doh
59 Daň z príjmov odložená vl hqg tm afq -x0 3gp k5 jy9 om 6g7 h 3sp sn4 un1 -np hsc f wcf l7 6as p2 tvj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 114 542 -605 478 691 385 184 181 35 444 22 088 -155 460 -188 404 133 768 345 980 69 658