Gemer Universal, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 90 629 84 100 74 407 68 520 68 669 64 910 59 148
2 Neobežný majetok my zwa us bcq az n37 z9 sai gv q78 um j9j e7 0qx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 49 334 45 828 42 323 39 468 41 393 38 415 35 437
12 Pozemky a hc0 ub l4o 19 5ed ve mwp ki ned 4x 9at a6 h95
13 Stavby ur 0tj xo pgg nv ujq ti uz9 gt llj 1h o1t jk sar
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok v5 q27
33 Obežný majetok go jjo er pya tw wu2 86 j41 vu 3ye 2a 1ph rp fvp
34 Zásoby súčet ub bpi 67 oy3 4k 1a3 7b enp w 9at 7 cf1 b bbs
39 Tovar gd z5g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j h90 n 6jb z 43k b qli 3 lid o em8 j qm3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 9i7 x gc3 w 6k6 7 p07 j cf0 w fba g us5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 lyu
62 Sociálne poistenie 4bk xvl vtk ncw
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7kx zcy qg5 1xc
65 Iné pohľadávky be
66 Krátkodobý finančný majetok súčet -a6o -ckq -30x -v5r -8gj -gj3
71 Finančné účty 0j rdt un 2i0 ha o8z e5 u6v 16 77h ur jyu nm 7xg
72 Peniaze s vyk 4y 5fs 5d cvg zv af6 oq m4k zs ruo zl 9m1
73 Účty v bankách 3b ja4 -a3d -t4l -lon -ecp -j90 -unx
74 Časové rozlíšenie súčet qgp
76 Náklady budúcich období krátkodobé klt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cz f3m 2k jq4 xc uh7 0t zkh fe 0bs gf 8nr r4 q6m
80 Vlastné imanie un mz6 v rsi 3 9yv t2 b7v s huo a ye9 s j4s
81 Základné imanie súčet p nk2 k 7zn h cfz l 12o g 657 e cbs x ldj
82 Základné imanie 5 8it 1 wlj w n0q 6 218 3 601 m i99 e x2p
86 Ostatné kapitálové fondy ty sr0 xu qtj 5z ecc an iy3
87 Zákonné rezervné fondy zka sov qhq vpx p9x w0e 8e7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1z5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 663 7 3xn 6 u08 -l zhh -1r 84j -z4 emc -n9 i9s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nd bw3 6 ojy h eby
99 Neuhradená strata minulých rokov -s ne8 -d g61 -f4 u53 -7a ts7 -on 8u9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0 0gs -j oo0 -n dlb -w vuj -9 01x -d v2u zly
101 Záväzky z6 yze bd cev dp 4cn is 6f1 45 0r9 bv rrn sk 0uj
102 Dlhodobé záväzky súčet q 44g 0 yf1 0 vc4 0 dc2 o o4r q b9k 9 j8b
114 Záväzky zo sociálneho fondu l rc8
122 Krátkodobé záväzky súčet oj 02r cz cpu 09 czb q2 2q0 7c lzv xj pag hf sw4
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 7lb l 9ji gx6 -zd 1hq f 67j w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lc 9pl
131 Záväzky voči zamestnancom s90 u dbi c syl 3 w2y f1w 5 u5g s hke
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2us
133 Daňové záväzky a dotácie 2 lmc 0 9u5 u qqc 3 jah x sct 2 x21 u yxh
135 Iné záväzky cm fmb 5e zmd x3 wub 8i tgs zp 6zi qo 71q
139 Bežné bankové úvery m ux2 n qd2 4 h6v
141 Časové rozlíšenie súčet u i4l
144 Výnosy budúcich období dlhodobé z u19