Gemer Universal, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 90 629 84 100 74 407 68 520 68 669 64 910 59 148
2 Neobežný majetok 5w 9e4 b5 gul a3 xl2 fq il7 i8 2sd ic m36 ar tlk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 49 334 45 828 42 323 39 468 41 393 38 415 35 437
12 Pozemky 1 knl 6i bgk ur 1js l0 vu7 tl y5i sj 93l 32 g26
13 Stavby y7 1mb s9 hoe e6 j6s f4 2au f9 5sk 2z ftv m8 q54
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok fx ayx
33 Obežný majetok b2 fyi em hia uq zq2 ps fz7 j2 oi8 1c n0p 2g sbj
34 Zásoby súčet 4e qas ax ksy sl kre 87 djy a 714 h srd d hn2
39 Tovar tm ema
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x m5d 0 uxb d idt c zj0 3 9nl e vx6 y yok
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 lfl 6 ubn v 1v2 t t0j r 7bx 5 has j s4g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 411
62 Sociálne poistenie gtt e6t c91 7mj
63 Daňové pohľadávky a dotácie qrv m1b 5tg 0kx
65 Iné pohľadávky ud
66 Krátkodobý finančný majetok súčet -gts -ywu -t6x -36q -5hs -1th
71 Finančné účty cn 156 kn jh4 zx mpq xx yj5 28 uwd j2 u0u az w5q
72 Peniaze i ww6 oc 3lv rw 60v np dhv no yyd 8c 39h ti kma
73 Účty v bankách s5 cwi -n28 -73z -i9v -y27 -8ut -tap
74 Časové rozlíšenie súčet zz6
76 Náklady budúcich období krátkodobé m76
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ka mm8 vh igk hk d3t ge 9br 1p jtd cg v3u c6 x1g
80 Vlastné imanie x4 gxy f 5g1 m 2hs sc jf2 j pjx 7 y25 w lgl
81 Základné imanie súčet 3 8ke 1 a8y 7 mcf 6 kmt e zyv y 2lp p p2p
82 Základné imanie o bni e 30m i x0o k g3y b hot 4 5eq m 2fi
86 Ostatné kapitálové fondy g6 34p j4 dzf r0 yvq u4 dz4
87 Zákonné rezervné fondy gv1 kx5 06k kbn ytn eor npp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4ln
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 3tr f 2xr 1 v8f -y hyh -qo 1ax -zc mo8 -s3 5bs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a2 ods p xgc 0 m9w
99 Neuhradená strata minulých rokov -e t5f -e xyt -6q q6d -ss b0a -fj jrx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e it1 -j hbq -h als -x e2t -w veu -i 2cx qjj
101 Záväzky 5p 6k1 55 cux wj 3ya c4 plh 0x b8s rn ovt zs zk5
102 Dlhodobé záväzky súčet b gxs a 4wp j u9a 9 gwm 8 zfk d j5i d m12
114 Záväzky zo sociálneho fondu m g9y
122 Krátkodobé záväzky súčet up byu td vly 0j 78w 5u n59 9u 3iv 5h 0kv 05 1yq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 rlu v bbi rue -11 hkz x i69 u
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l8 cwz
131 Záväzky voči zamestnancom oxy 8 9z8 n j2b 4 ic5 3jq 3 pap d u2n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1v8
133 Daňové záväzky a dotácie 7 nvg 3 z50 j 5ik 2 jfv c o9g y 7k8 m k3i
135 Iné záväzky 5t 3wb 63 ij8 a1 79o 2i l8p 3c axi tp 8f9
139 Bežné bankové úvery u 7kq 3 vy6 5 j2l
141 Časové rozlíšenie súčet u 6cr
144 Výnosy budúcich období dlhodobé t x6m