Gemer Universal, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 39 i2m h0 9mo ig rf7 nz l49 wd lwr ne j5t 3z r3u
3 Tržby z predaja tovaru wo g79 lg gp4 ye ccz 2 vuz 2 m91 6 ldv q i9o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yy 68a l2 cep pv 3yx za ano 5q d4b nh fy8 0k ccl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pzr 4wn wfa 0w6 ynw kqg ozs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l2 ruu sj ode c3 fw9 4m d21 a6 7mk t6 ars 3o co0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 547 16 741 9 389 5 387 4 734 2 074 2 622
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mi lqw i4 xr9 q1 adj 4q qy4 5d irj gk ysg w6 utu
14 Služby f m8v y 5cr 1 xdu x idl z kl8 j w7i z w5s
15 Osobné náklady 0f 0d3 11 wg4 eq 77t 5l p1k bj zd6 yc 83a tg rwm
16 Mzdové náklady n8 vop
18 Náklady na sociálne poistenie 4 437
19 Sociálne náklady u00
20 Dane a poplatky h 3lx s ip2 j 8r3 p 6f6 r yg3 7 bg7 m 6x6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i 0qn c 6xe o gce f unt t 58i y mpv e 4r0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 ku ldq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a f6h -u w8v -0 e3t -4 rdq -f sqt -9 5zi k stk
28 Pridaná hodnota lp 7as d5 eab ng r9t s0 x1q jy mlg s7 wv0 en eab
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 4 0 x 1 o
39 Výnosové úroky z e e k 3 m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1bn lyt 0h3 kn2 xpi dmp cb5
49 Nákladové úroky 8z8 tlb c5p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fiw oza jqe of2 jqs zxi 77r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q2o -yfg -wnk -z6x -ch2 -um0 -lrk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d pnb -4 ikl -j ywk -4 9yp -q dij -w 9y3 eg5
57 Daň z príjmov i 979 f5h 5gf d1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 203 -3 830 -6 339 -5 349 -7 925 -4 377 311