SAO STK, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
6167/S
Dátum vzniku
29.11.1999
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • vykonávanie emisnej kontroly motorových vozidiel (od 21.10.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.10.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 21.10.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 21.10.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 21.10.2014)
 • vykonávanie kontroly technického stavu motorových vozidiel (od 29.11.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.1999 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakla- dateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápis- nice č. NZ 196/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Pavla Jombíka v Banskej Bystrici dňa 24.8.1999, podľa ust. §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • ÚZ 2006
 • zápisnica z val.zhromaždenia
 • ÚZ 2007
 • ÚZ 2008
 • ÚZ 2009
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • ÚZ 2010+zápisnica z valného zhromaždenia
 • ÚZ 2011 + zápisnica z valného zhromaždenia
 • ÚZ 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
22.02.2020