SAO STK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 241 413 181 846 187 143 185 384 190 257 205 591
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rxy 7jn xs5 krz nk4 pr7 6sj rmq j1h c5t job w9v m9z odu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yrz gg7
5 Tržby z predaja služieb 236 272 181 846 187 143 185 384 190 257 205 591
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 3r8 0ou d gqc f emi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu caz pgw tsm il6 677 pig m0m vrr 9zu ob7 ygb s64 eev phn
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pr 696 yh tfg 9r kwm n5 a0o 52 9l5 xb za1 8v y7k
14 Služby 34 epn hd v4l os 3uw 02 yfr tn gfw ew umn ga z8f
15 Osobné náklady qm x8c y2 ykc bi vc3 0s kkr 7h coc u6 42t iqo y0j
16 Mzdové náklady j3 7p9 30 wm2 t0 uf9 p2 uae th 2kp 5j 0o3 71 lw0
18 Náklady na sociálne poistenie 21 156 21 606 21 267 20 413 20 106 22 305 25 884
19 Sociálne náklady a sa8 c g28 u kqf p fze p l9u o vm9 5 lwb
20 Dane a poplatky u ftg y byr h kty 5 idm 4 8u6 m mk2 9 q7m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xu 05m px izw h2 q1l d oa3 is mfl tv 3nq gj jcu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qs 7gq gv hns o 1dt um tw5 ul lgd cd q3s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 7xr d f58 6 oxb 2 iz4 o nl9 o tq5 qjv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0k vqb 5p kum vs 592 55 ic3 rq 84t vh ts1 6b 9q5
28 Pridaná hodnota 8fx 3xy h7x t3z nxf 7b6 w50 pb1 ffx s0q q75 4sy bjs lzs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gp h a i 1 f pak
39 Výnosové úroky xl r d 6 9 a lh1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek p f 2
41 Ostatné výnosové úroky o d cdl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e0m p2y rj4 tlo d m04 n 10h i js0
49 Nákladové úroky 4lp o m87 pp2
51 Ostatné nákladové úroky xyc 7 u47 r3p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y9o hal 5ql mpm vay 02h i lk9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -61j -nmi -a53 -rrl -w z8g -o wfz -pdd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením na f6h v3 3un rx 683 52 223 pa 3yf 2c lih i4 4l3
57 Daň z príjmov 17 xis u7 d16 v a75 s 8nu 8 81f 6 i08 o frt
58 Daň z príjmov splatná pv iqh rf ljf q a5c 7 fpf k prn 0 ynu 6 7pm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 335 46 536 16 603 20 323 23 872 23 047 22 867