SAO STK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 241 413 181 846 187 143 185 384 190 257 205 591
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6xi mfh bfj r1y dy7 ob2 7zo ptp bg1 j48 zdy 29k qsc 8cq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lw4 069
5 Tržby z predaja služieb 236 272 181 846 187 143 185 384 190 257 205 591
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w rcl pf8 6 wj2 o psa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t26 emo 41h dnw jhq cqu zgu es0 1px l24 zzp s4a 5in z9p
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 68 dfu 4k 86f 9a ewu na kh5 42 clf gu ts1 bs 7b0
14 Služby uh c2z hu h0p 50 pcz oo 3xs km 2m9 n8 13q x7 741
15 Osobné náklady x8 yfw wu es7 2c x8v 0b iiy qi tq1 7q fpc ac4 pdj
16 Mzdové náklady bm pii r2 l7c wv nam 20 ya5 dg tao yh 5a8 u6 3at
18 Náklady na sociálne poistenie 21 156 21 606 21 267 20 413 20 106 22 305 25 884
19 Sociálne náklady 4 gyq w ng7 x k7z 0 ud7 d mlz x q17 8 8at
20 Dane a poplatky j o46 s 96a t 9s4 b 4b0 q b8k g tw4 a 7im
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lz jil 9w 4n3 k6 ghz n f8t j3 x46 ef 47f 2x c83
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 65 opd co 4tk p fpl k6 oba ha jiq om etv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e 7dx 2 ucp 5 xtc 7 e0o 3 usl o zeb gre
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q9 nxs ei sfk xr qvq qe 3ac 29 cah s5 a70 65 vuo
28 Pridaná hodnota jak f8c wda hu5 ehh w2g ppi 4ro wps obj 2ul 1nc 9ls v6k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lu 3 u p k w rjj
39 Výnosové úroky v3 k 9 y h 1 szt
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek n c r
41 Ostatné výnosové úroky 6 i rj0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0lv q0z vfq m5e 7 36p 0 5te 2 x84
49 Nákladové úroky sw7 u cib 02j
51 Ostatné nákladové úroky oo2 j r99 8c6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ouu zm7 3ru vir lvp 3il n 7dp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nvq -m8e -gqf -tte -u n5n -b n0c -e3i
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5c 17o di 7ph 9w qiv t9 gkd 99 q78 iv 51q 1r ds2
57 Daň z príjmov fj f6k qg fnt i adk 6 lrn m ieg v ciy e qkw
58 Daň z príjmov splatná nf kag ns 2r8 l 5m2 a p45 6 1bh y 8cg 2 xhu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 335 46 536 16 603 20 323 23 872 23 047 22 867