PLASTKOV s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
6270/S
Dátum vzniku
09.02.2000
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
Základné imanie
6 905,00 €
Predmety činnosti
 • maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (od 9.2.2000)
 • veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (od 9.2.2000)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 9.2.2000)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 9.2.2000)
 • mechanické úpravy kovov na zákazku alebo na zmluvnom základe (od 9.2.2000)
 • prevádzkovanie konsignačných skladov (od 9.2.2000)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 9.2.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.03.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
 • . Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2001 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.1.2000 a dodatkom č. 1 zo dňa 2.2.2000, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • zápisnica z MVZ
 • Zápisnica z VZ
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • úplne znenie spoločenskej zmluvy
 • SZ
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka 2003
 • Účtovná závierka 2004
 • splnomocnenie JUDr. Z. Bejdovej
Dátum aktualizácie
26.11.2022