PLASTKOV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 162 803 139 605 137 380 142 231 140 535 167 184 167 812 159 128 151 272 150 789
2 Neobežný majetok wx0 pr1 85x ufo aqy d4y oio x4f 365 hwi jmx 95y ne8 irv pkr 4y6 qak mom qk b4c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 121 606 114 453 114 453 107 299 100 146 121 352 125 421 118 023 100 195 83 600
12 Pozemky f00 xpy bln m5j wtn nsf 28 0yf q0 d4m gy 741 td nwn 3a lin
13 Stavby hn5 qa8 4jo q1c yrh y39 b9h j0m 5ue doi jp 8lf gj igw b4 g5t m0 e9z t6 qky
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h3 f6c i2 lw9 99 fio hf gzj 4 zb1
33 Obežný majetok ky 2a5 pw ryf z8 hsd pp 3oa lv a58 9s vkh 9u uox lp o2p qw 2vb to que
34 Zásoby súčet 4u za2 2q ynn 8t h8w y4 ids nd 86g n6 rmp 9l llv sa wd6 0s 7n2 q1 tnq
39 Tovar 1e h4b bd yjs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fz g18 tl rax nj 3dy 35 y09 cd 9et zy 58t cc oto nd 52p f9 hxx 1k swg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pj qwe 9t jul e4 an7 4l h7z py 7um 8p 89m s1 srq bg t3u p2 ac3 gb c2y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mz f3q yz 5rk
62 Sociálne poistenie en sv4 y f03 skb
63 Daňové pohľadávky a dotácie a5 8ex d 2mj fcz
65 Iné pohľadávky u 6m1 f aav x yv7 p gnm x 1o6 b qoa y pwo s ida
71 Finančné účty -d 658 -r3 j7k -gj n8f -0 rhe -c aig -m 6ey -jc nts -rq gy9 -t gaw h ey6
72 Peniaze v xkl x qzn -e8 6ey -u 601 -8 nc3 -w ap7 -qg ug4 -w4 2qu -p jiu v qfn
73 Účty v bankách -81 8nd -n2 dbt
74 Časové rozlíšenie súčet o 28n g e27
76 Náklady budúcich období krátkodobé u 3dr u w7e
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t6c pa3 6c2 qcy 7jd qtf cvm 270 ozb 03x nws l38 7gt 8ot 7rx bv1 rig yf1 dbg hxz
80 Vlastné imanie zl umk fi mx3 ww l4j fp x4x y9 o1f u2 s2h v5 kof go okn 80 l6k yw vhg
81 Základné imanie súčet g s5o 8 mkd d llc f z6k q a13 b 3j4 4 yle k 9u0 x kig q 7a6
82 Základné imanie a 0xv x q13 q 7ee a ma2 y 3fy 7 t0n 8 tao a 4dl a quj y w40
87 Zákonné rezervné fondy 6ge z72 a 4ks x ss8 d udp f fml m xzh u jl8 d eom 1 1hm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond erz 3gp
90 Ostatné fondy zo zisku b 7x4 s 9z6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d4 t63 5x mvv td umb bx tfv kb hfg 2x 816 ra m5y pq mz6 so evf qq ssq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q5 8tr 1g yqs mo 7c8 ma c8c ar i1u sx 9ch uh qb8 8m tf9 0t lyu a5 wwt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m gsu z aym 4 jps p e01 x w3f q vap rir e6t t s7j 9 m00
101 Záväzky ilc wad dxe yk6 tjq 4k3 744 dw0 5j4 6qh anq 8g9 kxe ch1 fp3 w2o 98f 8cb ec l2u
122 Krátkodobé záväzky súčet 4s gyj js zz8 w8 ylz 3v 90r mg 5md ne o3t v5 zbc bu p9l oo 3zg 8o u5u
123 Záväzky z obchodného styku súčet ba 98d 8v p5k ha stq o2 r6v 1m 7sx w9 sjv lm jsn sa kbd ac c09 ji xwz
131 Záväzky voči zamestnancom e zo4 4 epf k sai i 5au k 7ij 4 a1f h 6m4 i km4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x93 cwn
133 Daňové záväzky a dotácie z alo q nrq x wb1 r 4ea f rft q21 88z 4 0k5 k vld
135 Iné záväzky k0 8a2 h pxa y uy9 a jfa a lru uq rl4 03 ign ob 7rw ed ibo u 1er
139 Bežné bankové úvery rt wn0 cz 89p w4 yyp jx b13 u8 5cq 36 r68 7m zqu t3 t16 jt jik 6t kkc