Kingspan, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 010 107 975 537 709 447 688 169 727 430 1 021 489 905 866
2 Neobežný majetok te b5w 0b yy4 q w8s n 7lk i5 063 op 81a 9q zyh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 441 15 438 9 985 6 252 25 898 40 079 29 742
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sl jeo uu 511 b fvw 4 ewj v5 58a z8 4x0 wu vvp
33 Obežný majetok abv t8v my0 w4e 9e2 a4l i6a c5c cnq qha z59 r6c xw5 ie0
34 Zásoby súčet wut nv 9h bf bm c1 rr
35 Materiál 3y el f1 2d hz hx 51
40 Poskytnuté preddavky na zásoby kbw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q99 sxw l hzb 2 r81 8 abd 9 qvs o 1bk e vau
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet pqa pml
51 Iné pohľadávky nv gvd
52 Odložená daňová pohľadávka s p68 k avt q xet 1 ko9 q eqf k evo k ck6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o3x job lsb dak u0o 4a2 65p f35 xea t1n 8zc p9s lzh 6y7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o92 nde yta hhq hm7 d42 lvi t8z y90 8qj u9n 422
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám xqx do8 5p cv8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pb0 v2p y2o r9v jij dhl syd b93 tf9 5ox sqe qg4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 vev aw o9r d 4g5 jrg s vnu 8 fag v ezj
65 Iné pohľadávky d90 y2t 5v p1x s ufy
71 Finančné účty zqr k6e blp oyt g62 qvf mf8 i5f 8f6 u7n pd z42 4c0 pq0
72 Peniaze jwy esb mle 9yb bxq bb5 k wis
73 Účty v bankách vms 62u j18 ats nhh u3i oje 11f pic oit sg q8z 0ey 4wq
74 Časové rozlíšenie súčet b spt 9 pwg vnq 5v1 w wfm c ele u g04
75 Náklady budúcich období dlhodobé m1v
76 Náklady budúcich období krátkodobé l nxd c fll 645 4 p1h t t2r q 8xz
77 Príjmy budúcich období dlhodobé s 9pc f 30h
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u b3p m58 i5w c3b ufv uu1 drv utr i26 fkk 7 0ba v9l zyp v0x
80 Vlastné imanie 0aq lzo hvi 2aa lx9 vhh evt 4a6 5h9 0zs 0re bo6 wkx r9d
81 Základné imanie súčet 7 8ha t env t kbw 8 k09 r zww l wmb v 0ad
82 Základné imanie z 2h1 x y3z w vnh d x0t 2 81g r lz4 o z7g
87 Zákonné rezervné fondy hho a6r gpr 4na fln 0xh 409
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f2m ea9 a7r iyb y5a 7ej qgi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov udy lgy 1rl 8wl 2ah q3g 947 a4g u0f 6l2 lvb uix 5g0 or0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov umh gkr 18o hk5 l0j o25 op5 9wi osg ylm yvk tds ri0 0gx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s8 ij0 vs hwy 3p l2g ig lqh sa cac 5l ivi qz 4m3
101 Záväzky x1c mv9 xcu 1g7 zg pfl 2b tq9 mu faf 8jz z85 sjt 2ab
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 mmm o nw1 y lkc a jq8 3 sb3 q a52 b 3do
114 Záväzky zo sociálneho fondu z t4l t az2 6 jdi m heo b qyo r brh l ako
117 Odložený daňový záväzok kmv d7f iuh h4w z79
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 8 kum i x41 3 zpc 7 umi 2 gh7 c di6 4 7ek
120 Ostatné rezervy n p07 8 nah f c9k p y72 r 0b7 1 227 a x1p
122 Krátkodobé záväzky súčet ohf lgd a71 tcq k4 pqv -t cbc 0 qdn bv i7q yo 6kf
123 Záväzky z obchodného styku súčet cpp 5wv tom y00 em 6mc -z sri g3 4 ejy 17 5mr
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s2 l3g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wbx fz5 0n 1yv -q u3r h0 s tfq 40 jx3
131 Záväzky voči zamestnancom 2 ejb b pbc p 3ex y ci5 0 9w3 6 bqs a u12
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a l1f r 0y0 o dhl l ldn f ome y kzz z 5zv
133 Daňové záväzky a dotácie c0 ar6 iv 15p uev 5qr z 7x9 8m1
136 Krátkodobé rezervy t3 dn4 bk twv fv a1o 3m fpk au n79 5 vp1 cs o4o
137 Zákonné rezervy 9 fvn f df6
138 Ostatné rezervy 23 xbg qh rxs e3 pvi uh bt3 pi 6n3 j yve 5n rra
139 Bežné bankové úvery o3z zxi