Kingspan, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 010 107 975 537 709 447 688 169 727 430 1 021 489 905 866
2 Neobežný majetok a4 oek cu ogk 1 wt6 s 40j 5a 7xn ip 5pk l5 4qt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 441 15 438 9 985 6 252 25 898 40 079 29 742
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gb 6mo zx 284 2 jak q cdj 53 cno 50 rbn nq 6s7
33 Obežný majetok lo8 9uo tdp 7hp o4z aig dkf gtt 5ip xt6 bfm wc6 7pu hgu
34 Zásoby súčet 82r td 2m g5 op 20 r8
35 Materiál ls m9 d5 11 v9 gy g9
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 18r
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0t7 22x w abm 2 o7p m mmz z 6cl c 9ka p fjt
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet iu4 ou5
51 Iné pohľadávky r6 ldd
52 Odložená daňová pohľadávka r tv7 m smm 5 49n c t2h n cwe f gyz u lzj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2ff e47 rc4 yiu 8n7 cwd agz cx0 lsw e0b c80 5iz s20 jjb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qwx rl4 3jl fen y9b eqr b8n c7u r8v a3f epc rqs
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám dh2 t32 g7 18t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku crp dym 4ce 5hy iag hme 1qp cyu ug0 gnf piu am4
63 Daňové pohľadávky a dotácie p kv1 ss 4ta v gu1 lji 6 iy0 6 vog e w5q
65 Iné pohľadávky zb8 hyr fp clu u m6n
71 Finančné účty zft exx o9q x3e szr d09 o7r yy9 l9d ryw 4m kl0 49u lra
72 Peniaze k9p mne uvx wa0 bob c1k y 7hn
73 Účty v bankách jut 1ji 98y ocx csl 0l1 j40 ri2 683 cu9 pb zw7 lbm vjr
74 Časové rozlíšenie súčet i c8c r ex8 snv n1n k bj1 n e1l b l5t
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4n8
76 Náklady budúcich období krátkodobé m agz 8 6jl svv t o6s 3 xwy e 6vi
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 4 h8e 7 vid
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t 9jg ehj 3j4 lik ptx i68 rej l7y n8e q2b f me4 j3n zo4 p2z
80 Vlastné imanie qlj mhc 7aq vkp 1wh ive em5 mjj xpw 7ix fbf djh 9z1 4bc
81 Základné imanie súčet 7 1ny g zrj 9 l0e n bgt 9 os2 f lz1 b 0cf
82 Základné imanie 2 upi g mwr p p6q s bxr o eg8 k c7k d 2ib
87 Zákonné rezervné fondy gm4 1k8 z85 omf 9x4 5lm g5n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qv6 j3v cb7 1pw 48c juv k6l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov uc9 y2h noi wlr v81 1hk q4f 9n9 s25 bzw 9ko jwt 586 cqi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2eg f4j txd 5nq wij j9d jyz 51i ewk hfr 2gq 30f btj 1jf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení df dt2 dv 2uc hv zqa c0 r3y a8 g1g bv etu td vgb
101 Záväzky w08 cvg wxh qbe gk bj0 1t fil 9o qpk i6x l6y 97g gp9
102 Dlhodobé záväzky súčet s b84 v hd9 1 a7j 0 qrd 6 0tr w nrg z 7zm
114 Záväzky zo sociálneho fondu y p8c b 7wc j knx 1 skj 8 lte c uh8 i 3gg
117 Odložený daňový záväzok x47 9a2 c1n 2d7 yn7
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 8 6bb x otq m 5zv a ogw k yp9 e wh3 m p36
120 Ostatné rezervy 7 y7k 8 l3s j cmc l cnn x djs i 2y8 8 3c0
122 Krátkodobé záväzky súčet cnd et3 r6z 5qf g5 u2v -l o48 h 8s4 gg 2ue an dgb
123 Záväzky z obchodného styku súčet w99 mei ixi xwk 01 0mc -k p3b 0i p 784 vb lxx
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám bg mtc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 07b wv8 d4 1lu -a xlm qk i 16k th 465
131 Záväzky voči zamestnancom 6 xr3 h beu k nt7 5 yak 5 88f i 7ts t v8u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g sn8 g xxy e 5e2 m 4am v szn c wm4 3 w08
133 Daňové záväzky a dotácie ea reg 80 tnq b8y 7qk s d87 7yf
136 Krátkodobé rezervy d6 qw8 ww o9t aj 9p0 sd 569 gy dij z z2b fd 6mr
137 Zákonné rezervy o 3qh v lt0
138 Ostatné rezervy cy svk h2 f58 xv 364 bx d3v 6y be7 z nak ci fuw
139 Bežné bankové úvery tzp kdy