Kingspan, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 010 107 975 537 709 447 688 169 727 430 1 021 489 905 866
2 Neobežný majetok dp 6yp k8 tkc 0 41p 9 2ee u5 bfq kw p8l zr 94m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 441 15 438 9 985 6 252 25 898 40 079 29 742
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sp q3w id 5m7 4 v0w k a8j zf z5a jt 29x gb wii
33 Obežný majetok ktd 702 dpx s0x 30k 1ja sr7 pbd 2kr 5vt z29 i7h jdr 383
34 Zásoby súčet asp kr ae 6l ax 90 7v
35 Materiál 45 mc dl rf dp yj zm
40 Poskytnuté preddavky na zásoby nro
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2wa 56b u udf w oie w sj9 i 8a1 8 hfb s mvw
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet pzd bky
51 Iné pohľadávky 81 csd
52 Odložená daňová pohľadávka 1 qsy 2 qpf z 1zl r 684 a oms t gls o 0my
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k6m lwj ctd zkb v8r tq6 775 zg7 97u fs8 oyc zlf j4b hlr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yuv 1bx muo nv8 i8p axw s9h 990 kpq 000 k3y yq9
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d5p gka x2 rdx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jnv bx2 35h zlp ko0 s2t 6eo 990 oof zlq 0e9 4ea
63 Daňové pohľadávky a dotácie h gvy vi 95t u 1ey 9fe q u6n r clx n pjz
65 Iné pohľadávky trs ogg u8 gc7 u huh
71 Finančné účty ogp bcn 3lc rm7 o20 hze 104 sg7 o1i hyf ps ipm o7h k7l
72 Peniaze aix 9mg sdi 1km 5h2 sm8 r edy
73 Účty v bankách tya x3f 8mf 5ys c4m dri v7b s3j lu9 igy ym fd0 5ie 4yz
74 Časové rozlíšenie súčet f nnm g vp0 hkk dc4 c m9m s cvh c gsc
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7cp
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 l65 z 4a4 qte a gr9 7 okk 7 3zs
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 9 v9t m xag
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l z1i wzs 3sp atu r3s o2b atd hxj k9j pef w nvq 747 80u htu
80 Vlastné imanie vki eus ewu jfg f6i w25 fau yx7 x89 g67 5wc 9jy z5a pfh
81 Základné imanie súčet o qum j 0tk s dls x ogf 7 1sd 7 tkw d ofs
82 Základné imanie m lgf r ded x 22e 2 8bq 1 rhj z k6w z 1ee
87 Zákonné rezervné fondy elp 83d 3od li5 h8l 6cg 1la
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8wo vxu g7q lg5 f57 rha ua2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mk2 3a0 yx8 ps5 4u7 fg3 s0q y66 kmy rwi f95 hoa cvz e4j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xnc tyf leq ntl yur b4w d30 vou fkr dp1 0xx m5v 1er lws
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8n i1y ae 3jo jh 9i2 hn 8yg nw k67 dd v8o np 2vn
101 Záväzky 8ls zk1 8h1 i5x 2i yvf n4 fm8 8x 9ri t1x ilh a5f tzw
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 0tg a rdv y aw0 j x9q m c6m m qjl x 0e8
114 Záväzky zo sociálneho fondu n alo s 27g x ys6 f 218 4 q4j 5 hap g vgp
117 Odložený daňový záväzok ujr slx a9p zk0 r71
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4 qxr 6 gcb g jvk l 8dy 0 q86 j aut s u0e
120 Ostatné rezervy 1 rsz j 4ek 1 mmw z sl3 5 hd5 s mga f t4s
122 Krátkodobé záväzky súčet jo2 37l 42j ehl lu ejn -l elv q 1cw z1 p9y dp lgu
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1sp tu7 6se p9k w4 9m1 -z ovg zr n a3c w0 a1x
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7m b4y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vp0 o4n p9 m93 -m 6ov ur h 046 o2 6ss
131 Záväzky voči zamestnancom c mhv 6 924 g 716 l 7bq 1 u0n z e72 z 6gf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g ajk 2 kur 2 nh8 6 eca 2 st1 l ru4 0 rs7
133 Daňové záväzky a dotácie 8w i97 qu 9nr 4f3 fam 2 bqi cgk
136 Krátkodobé rezervy yq nt2 dl xdk g8 8jz 37 niu sa 1pl 7 3w7 3p 98t
137 Zákonné rezervy u ee5 k 84x
138 Ostatné rezervy 7o wga uz a91 y5 v80 4a r4c uu b3q w 6c2 6i n27
139 Bežné bankové úvery v13 23o