Kingspan, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 465 597 2 407 784 2 126 186 3 717 460 2 413 315
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w k8x dn7 p e25 v6o j 64u nnn a i27 0h5 1 2dt 9nf 7 oyv q70 2 hln f60
3 Tržby z predaja tovaru 0 p1h puw n 4w2 h7q l 3uc 1vy 3 7l0 2uv 7 6g1 tx2 b 6d0 udg p 7i3 0le
5 Tržby z predaja služieb 68 228 69 416 38 850 51 923 44 929 81 540 93 203
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 acc e lrr g 212
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 iy0 h qab z coq s 6pa n cnr x yjn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s s14 z1e h nuw 4hd 3 k03 xpm i w8y z74 j 5wo 1mm w hup erf r mzq t7p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 591 874 2 499 860 2 354 956 2 256 384 1 951 886 3 515 415 2 226 455
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ov gxd h l1v n 6cf 1 wy7 w 8d7 3 x6z i cgw
14 Služby 22 kdk 8n uvi pq 46z 9o qg9 6b pw2 n0 yuj o2h i1r
15 Osobné náklady o8 7j5 vo i1j 1y s58 4g mdw 4u w4p hy p2z ep yuw
16 Mzdové náklady cs rws mv lt3 gq 0vd s9 rk7 8y pbf rc r1t o5 9au
18 Náklady na sociálne poistenie 23 729 23 057 13 963 13 567 10 174 12 539 15 586
19 Sociálne náklady g fbf 3pb pva 3uu jvj 8ng ip2
20 Dane a poplatky w7d u quj vcv 8xs yyk i4 53h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h5 ptw qp rp7 m nzi m l9k u ppr h c2e io f2v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8q 3hx 3 972 x xbl 3 zxi 1 ql2 h9 xrp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 648 9 1jt
25 Opravné položky k pohľadávkam r6 28u -5 vh3 -mg 6tf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j ee7 ul i8p sk qby 7qh svw o 6fy 6 b21
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dj 156 ds lyw cx ley kk 0im fh xgx ba q7b mm 9lg
28 Pridaná hodnota m92 ga4 d17 bxx us ce7 d0 3nm 5e6 ivf 4b0 g75 xjl 29i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9z k9 g vf4 9 ovv y6 t
39 Výnosové úroky xw gz f d03 7 olp de o
41 Ostatné výnosové úroky hd e 4vg 1 asz h0 e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w u4l n lnt 5 1rn 4 xvi pak jsp guz
49 Nákladové úroky zf4 uix kk 9cl vgg
51 Ostatné nákladové úroky e9l y7n mb 4zu 9qa
52 Kurzové straty 51 s6 e 4 o8k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w xus 9 dox 9 f17 415 ful eh4 cfg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 qxs -u l5a u j0k t kl2 -vxp -81v -hif
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yw um3 1g 39q 0c low 2a edl mm 3ze ym p6m cs nku
57 Daň z príjmov tu zys sy 92x 2 f3q 7 msp 6 pl7 q6 l53 p ftk
58 Daň z príjmov splatná gg o4y pa lnx u a9g e eav i 49w fl 3jx 6x b93
59 Daň z príjmov odložená 7 rf0 t bix -z uyz ps ktq -u mdb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 795 42 351 47 366 40 626 33 008 57 882 36 616