Kingspan, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 465 597 2 407 784 2 126 186 3 717 460 2 413 315
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v v5r q5l t o5l bhj h egf np3 l pnw usu s h87 pef e 8pr ilb c hvm 3ib
3 Tržby z predaja tovaru q 2o4 gxw 3 0vn 4dx e 1dq 28m p ywz 677 u 92y xxn d xuo j5h o 3fk oxu
5 Tržby z predaja služieb 68 228 69 416 38 850 51 923 44 929 81 540 93 203
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c zjt x lhn d r1v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m lkt a pz6 8 7d9 s 4yl n wya c jcz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v bxs d5m k tqe jw1 x kmc 690 5 fh9 2zy z loz 09x z 2pr ofk x gvu ss7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 591 874 2 499 860 2 354 956 2 256 384 1 951 886 3 515 415 2 226 455
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h1 vbg u ckc z 3s1 y t42 v jmq 2 e39 s znh
14 Služby n3 3or 5v bni lt 0hw 8o jpo f4 28i b4 v0s v5n yl8
15 Osobné náklady 7r 2rx 0p qa7 6f 7r9 89 ypp eg l11 yx tlj gl 2df
16 Mzdové náklady p4 twc y9 ldu 3h 3fn g0 6zx 14 clg al j63 3c too
18 Náklady na sociálne poistenie 23 729 23 057 13 963 13 567 10 174 12 539 15 586
19 Sociálne náklady t u0b 578 n1i tr5 1em vv5 od9
20 Dane a poplatky eht j tpn r4b 2tw pj5 5b qe2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0z qvv k2 nf8 w gfd h 6en v r04 6 db4 ae s9w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku of agy u 453 b xhp m b4v 5 rma 6m 14d
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mt3 8 lpl
25 Opravné položky k pohľadávkam 73 dgd -e tk2 -cg 5ts
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a zks hg hjz du kaq qdf oe5 z 7mu e 2t3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3t ukc 3e 473 i3 t9n dq r96 uo 8fg r0 i4x ij 1u3
28 Pridaná hodnota dni lqf 2y2 6e1 td 9v1 zl vry f0j 7nh 7yi qkz jw2 2ab
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3q uo p fo1 2 6mz zm c
39 Výnosové úroky sh ty o h1b w 0f8 o1 f
41 Ostatné výnosové úroky lj c tdc d jcw 2w p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y k3g 5 fif t gh5 f 48r fpe vxk 1ov
49 Nákladové úroky 9b4 guc qu a7c 03e
51 Ostatné nákladové úroky c1j fm4 51 8ay a57
52 Kurzové straty b2 kz s x i0g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 8bg n 5pm 2 p7h jv8 k2g yuc 2pd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 mly -d vk7 7 1oa z fv5 -u77 -bhc -jqt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2m 6pr tb ntj i6 xnm a8 uvh oc svg rt iig xo ahl
57 Daň z príjmov 7f ppm zv sy1 e d85 h s52 9 z0k tu fmb 9 qgq
58 Daň z príjmov splatná 4c sxr lt cn7 l uu6 k op1 2 xwd i4 kzs le n0z
59 Daň z príjmov odložená a spg 4 jf8 -d ulf jv nij -p xd7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 795 42 351 47 366 40 626 33 008 57 882 36 616