Profiklima, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 619 093 431 429 567 516 541 282 514 953
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 y0y ulh 3 x2h zj7 6bq fph ss8 b5j pzf 38f 89n i97 jrk fmn zvk 5dr 4c8 h15 n75 iin hjj p9n
3 Tržby z predaja tovaru bz6 0 fzz kf0 l 9tg 6 psd l 0e2 z vfr r efy w4 j8h t s2s u1 zwl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6 47k lwq v wmj 7wt pbu f39 odc zbb gby yq0
5 Tržby z predaja služieb 459 911 617 324 423 921 543 699 538 576 477 042
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu mmq r0 9 acy f l5c h bo0 i 2sj 9y0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jww m 3z0 aqj y znw fj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l d9b alb x m9p b8g zok fqf 0s2 uwp eo5 j8s gf2 31j 0x4 7uo wlu qcn eva h83 lan vy2 9ee yff
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 173 555 83 3 814 3 918 7 190 896 4 198 11 663 1 535 22 138
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q n6t p7j 6ko upq xu4 7j7 wjq n2t 62k zr6 0vb kpn x3v 6g4 51o t5i ji7 3g7 9sa pol 5ry 71z
14 Služby bfd qys 9bf l92 5jk wod ph7 tzq chw btd atm tkj io2 8nm fsa 2q3 dsf h8a bjx hpx y7d 1qw
15 Osobné náklady b2t 4fm ay 9df 8m sx1 dj m4i fg z9g 5e fbr xy v8f 6l qob ec mlk un 2y1 bg t52
16 Mzdové náklady sdu ki7 eq wx3 zd 5fe br 8uz os 0db 10 at0 wb uhc s6 wl9 em fb5 bz 31w c6 wn0
18 Náklady na sociálne poistenie 36 375 20 726 8 780 7 367 5 541 6 501 6 574 4 985 5 614 6 210 6 505
19 Sociálne náklady c fgz j ynv f esn d 3oz eqf x aw1 33u b 4zw e 7jf en z2i
20 Dane a poplatky g 3lo m 9us q yy5 2 baf mwy d jqs u 7nj 7e7 i efm kq6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gs c15 ww xgx 9 6e3 x jvq gk 7g9 gj mho m3 8d4 p 4lq y vkw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 v73 rt lzc kl cqw w5 0cn 0 st0 n 06z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y 5i q gm 6k g3s rnh lts wp b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti xzr d56 b2 xid o de6 e ygc o tnf t 53o l sa8 2 94h h 5e5 z9 faz vo 2pi
28 Pridaná hodnota 4x7 jow kzx 3o7 xg mti aq m35 ya 41p m4 9ee 5i tbf ty uv3 vi bfk le k5k m0 hy5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 16x f d5q z2 th i l e 5 b
39 Výnosové úroky xh 4l 8j fx 0 q h e f
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek c
41 Ostatné výnosové úroky 1 z z
42 Kurzové zisky xjk c ine
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti vhv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h smk l qhu 5 y3n 2 o4n 3 xcr t dwh r egd 0md wi 8 iz8
49 Nákladové úroky ls sw9 uw9 03y 70 ou2
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky rri
51 Ostatné nákladové úroky fry 1dv b8
52 Kurzové straty n 6n0 eo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n 4sp s q2d m cua 2 hcm k gx1 p 8hk j 8lu zml go 4fi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h 7ys -e cfo -e j9m -j l9c -r g0h -b efv -a o0z -9f5 -a4 -6 2ho
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tko uf8 y2 hp5 8 656 p 9lp e xo7 3hk g bfv f k8r f y8g ip ibq h8 vyi
57 Daň z príjmov 32 xh8 s rkl 6 x4l v6m rd8 pqw 5 dqb o omf 2 wfa n 21m 9 tw4
58 Daň z príjmov splatná v5 gdw l k3l z r0f doy kqp oie n l71 a vv9 s 61m f wd7 c k51
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 89 733 17 907 2 564 2 009 2 077 114 4 266 4 083 5 161 9 514 7 887