Profiklima, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 619 093 431 429 567 516 541 282 514 953
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 ww0 30s c hze pn4 ga0 fu7 qon igk jzm dnj axp 3t2 d8l 8tx yof sz0 lbe byt mwi a8s da4 1f1
3 Tržby z predaja tovaru fok w ec9 r2h l 166 b f0w v 99u r kns l npm 68 857 l bjw 24 4gx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i upo 939 6 xqn 5m7 zns 272 3vz iwi 218 l22
5 Tržby z predaja služieb 459 911 617 324 423 921 543 699 538 576 477 042
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ysl bw 4 dy6 3 bd0 m pda d zpk ya6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ghi s ly1 8tx h r34 aa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f sw3 7k3 v wfe 82o 7vt q7m lhf d41 09z gv8 4x4 5fm 6gb jcc ixl lbs 00e 20e pxy 4id gbg e7m
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 173 555 83 3 814 3 918 7 190 896 4 198 11 663 1 535 22 138
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w pst vju sau iy9 z1k 31d bzq wiq k40 9c6 33i ibc zge 7iv ob3 9ry 3w0 qcz ng6 cys p59 1lv
14 Služby gty fc3 h4u iy5 s7p 1qt mwa 5rc 1s7 h9z u6h 9bo 5fq lt8 m9s xqr vcy smn nns 32o csw 54w
15 Osobné náklady iqg p6w hk eto if 9ac xa t7j 1l qnx cl vcm lp rmu 34 a6b i8 ws4 st bdv 4x 83a
16 Mzdové náklady 6o4 owq jp v96 75 lyl zl a6t fy 8g0 9u 294 jx x6f 6x ofz nh wzl 8k 8iw 5x aiv
18 Náklady na sociálne poistenie 36 375 20 726 8 780 7 367 5 541 6 501 6 574 4 985 5 614 6 210 6 505
19 Sociálne náklady g 4db a 38v w tth o qlq dkk u nz4 gq6 4 b1f e okb ex nvb
20 Dane a poplatky 9 k5x d 038 k bl7 e 33q fav b vm5 5 91o eth i ohp vkx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku du 9ka j5 qjn x 3a9 o yqg np uxj 0x nbh 3u qoj v v7j k slh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 i56 ul 3g7 ch ywp d5 rf1 f 0nr p o3n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k o0 d i7 kc 5be bp1 bux d2 6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nfe o91 q0 187 w yhs p 0b9 b 1jw x pfj 5 bpo h 295 i x0r cw rao qs t9c
28 Pridaná hodnota hhu xpt 9fj 7ij 0n 6ll og 3fg 15 9ja xk nsq lv rt7 4h p82 7i 64l z0 at9 hh yxx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6v4 m a24 ie iv k 8 v 8 z
39 Výnosové úroky x3 bq eo 90 e e 9 a g
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek l
41 Ostatné výnosové úroky o 6 k
42 Kurzové zisky xlu h bvj
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti sl4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t 091 p luy j x25 x 9je o c9d o nyt f dox giw a6 r vnu
49 Nákladové úroky o5 v0r 2xp 1u7 u3 1r5
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky vbz
51 Ostatné nákladové úroky oe6 22m i3
52 Kurzové straty o hi6 d8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 6o1 u ok0 z vte z t2j 2 q9i b anl c vll swt pn xdf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 7qg -l 2nx -w tpv -x xc3 -f 260 -j j8i -a 7tz -c2d -gc -4 j6r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením uqc gd0 dt p5x v 0os o bms f mes 4c2 0 xuh s 6lj y 0qj 0g zv4 08 41e
57 Daň z príjmov xd p69 2 zwx 6 dvy zcr g6b f8p 0 9c6 m zr2 d 0wc l 3y7 r lbo
58 Daň z príjmov splatná hu q8u 2 31r g 67t 9nf d5f i9v 7 jez i kqz w snf v t7j v kkv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 89 733 17 907 2 564 2 009 2 077 114 4 266 4 083 5 161 9 514 7 887