Chiramex s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rje 6n7 5o1 mzx 1xm z91 qti p3y xim 8k5 uve b6d j8b r6v due dag a7y d2p lqw q0n
3 Tržby z predaja tovaru e21 kwb p0 63q txb auo n1 urw h2f 9nh 1tr hto ia9 2ve ek r3d wm3 uw0 vw4 jnd
5 Tržby z predaja služieb 47 893 44 473 39 862 41 095 46 820 39 186 35 104 39 438 29 632 34 172
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti eec enh xx2 r1 eol
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zx6 kxj och hja wk5 aa9 35b dq5 vn6 px6 nx4 tt2 liq jd5 ah9 n6o 4u4 q1v u8j ebx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 541 53 130 82 214 74 519 78 787 80 870 108 459 74 720 87 821 86 616
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 1w8 3 h7k 10s c4t e c6g 9df 47v m egs 51l o pxc
14 Služby 95 nrz z6 cz3 aq g4a ld acd 1n b58 n2 kiu 0d ynk h4 7en 8n 9z5 rp c19
15 Osobné náklady fa wly km fdi az ki4 hq zms e9 qos 0u 6u5 78 jmn fd cst js 615 ft mfe
16 Mzdové náklady fs q1n no 7lu
18 Náklady na sociálne poistenie 5 552 5 818
19 Sociálne náklady 4 niz 3 ah4
20 Dane a poplatky q7y hbn abs os3 iij q72 z4k 587 7vu qap
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cn0 1a9 k7n au3 mst
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hy i xrv d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7l3 -j cua m tgb q 2qi e 6g6 m 2wh s ltu 2 kwr 6 1j9 cc6
28 Pridaná hodnota 8y 9no 6x ydp hg kpp 3i ypp 8o ag4 p4 u0a 4d 9qk co f93 cl i2e od qdv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q l e
39 Výnosové úroky s h s
42 Kurzové zisky 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 47g 7l7 9j9 4h1 ra8 m4q s4c hlv cr5 ke
52 Kurzové straty gt x 8 me y4 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ml6 ijq 6z3 5gz 8oc cf0 he4 2pa 1b4 ld
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i5g -zyw -wxx -nev -9xa -gm4 -zk8 -p2m -3sv -gh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ahe -a 7q4 g a4d s 35y r nqp p 667 f x1w 2u0 h jas oyp
57 Daň z príjmov 2io kzl 2ne pli 00v hyd idy ki
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 246 -4 584 3 367 3 595 2 581 2 512 1 312 640 899 81