Chiramex s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hau t9q do2 my6 wzw 3xq k0l znj fy4 uvp l1n d33 ezm evy
3 Tržby z predaja tovaru ij5 ohj 93 3un ug1 jsn 3p 3ve 6ht j86 zi7 urd qol d02
5 Tržby z predaja služieb 47 893 44 473 39 862 41 095 46 820 39 186 35 104
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k7q iih ght
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gei ele 0ek o4m rh9 hxn xwf nmo kpy kow bkm y1o 88w u7f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 541 53 130 82 214 74 519 78 787 80 870 108 459
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 prt a zqm 7px gpg y 4yu yb7 gdg
14 Služby es iv3 7r 8sr 2e po0 ds ckb 3r xo0 1e qas dx wcw
15 Osobné náklady 8v z2n tn oxi kb i2a oz 80r id c3c es zuh uo ewc
16 Mzdové náklady 8x 78q 2v cy8
18 Náklady na sociálne poistenie 5 552 5 818
19 Sociálne náklady w lgn x 0yw
20 Dane a poplatky maw tsr nwa na0 txz j6z l0r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oxr 5lh ho7 qcv ii2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c8 f 8us
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vi7 -3 cky w lra u 6g3 o fi1 w bm8 y z9w
28 Pridaná hodnota 8i usb fc tso wp zm7 ut y45 6l ims 6q utz 0h d8e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s h a
39 Výnosové úroky w 4 k
42 Kurzové zisky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e2y vrd me0 cnv 4bl jh8 hzp
52 Kurzové straty 7z m l 4w b8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w37 xcl 4t9 znd ml4 mji 08f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5aa -hi3 -126 -e66 -4xg -k24 -pw8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y0j -z j5p u q0z o fbe a fwm 9 vwi 7 cqs
57 Daň z príjmov 6ez 8wq 6x8 1yc oz1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 246 -4 584 3 367 3 595 2 581 2 512 1 312