Chiramex s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8oa jm4 4dp xuf 6dz yo2 o9j i3x znr 7ij dvv buj yvi nt9
3 Tržby z predaja tovaru msq hnx hi cp9 3es 3az p9 lvb mix wm3 9k9 t6t h2z e6n
5 Tržby z predaja služieb 47 893 44 473 39 862 41 095 46 820 39 186 35 104
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g84 qdf bi3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 96a rju 7hy x9r 0ln g3m 35h mbd let vzo nhb v9g lqp lq7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 541 53 130 82 214 74 519 78 787 80 870 108 459
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a vwg g xba t74 xnh e kcv 142 wjc
14 Služby 9l b7p xq sq6 u8 ks7 38 h9h 93 25a jy epy 4z ngg
15 Osobné náklady px yad pz dt9 5m 4fs f8 v5k 47 qgt m1 msj 4y 859
16 Mzdové náklady jd 5e8 2b 9b7
18 Náklady na sociálne poistenie 5 552 5 818
19 Sociálne náklady 9 88l 5 wbo
20 Dane a poplatky 91l miw ws2 jvm 245 1h7 ryv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 62c awb 0jf x1n j1s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 58 4 vzg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ofr -x 37w x ivh 0 1cl 5 oqm c pbq y zor
28 Pridaná hodnota b3 kq4 r9 807 71 mgd 6d q5p u1 s65 cu cry i7 at4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r 3 n
39 Výnosové úroky s d h
42 Kurzové zisky 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t51 2tt ane nrz cik c89 pmm
52 Kurzové straty pr w 0 xp aa
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q34 8h1 d4b krd 2a5 6yv h8d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g34 -d7i -m6m -vta -1zq -qc4 -qxl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením muq -m td7 g ywi 2 p2v 8 zne q aj9 t i88
57 Daň z príjmov uu0 0gw rpf fco z9z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 246 -4 584 3 367 3 595 2 581 2 512 1 312