Chiramex s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 49c cha e1g y9x ax5 26o ppk 37r hwh jqw 16l 0d9 z3o zmv 37q zx7 zxl bnm l81 6x6
3 Tržby z predaja tovaru hc5 jfj a6 4f1 0k1 nty g3 bsd noe gdk blf omr 361 t8g nw zev wkh ce3 gf4 zg6
5 Tržby z predaja služieb 47 893 44 473 39 862 41 095 46 820 39 186 35 104 39 438 29 632 34 172
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 61d btm pcv v8 6gr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 79m 1dk z9f ou2 7s5 ssm vuv g39 fi5 ini o8k 2lu b97 rgn cen 77n kiq krr 850 n2z
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 541 53 130 82 214 74 519 78 787 80 870 108 459 74 720 87 821 86 616
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k llt l 293 ys0 loq 4 tra 4kv 98y 7 6di b9i q 1jv
14 Služby x0 6dl e2 jl4 w1 rzh hh 28c i8 g78 09 1od pm kh1 gd dxr wl a0p rj i5j
15 Osobné náklady sl zks kt xlw ya y22 3z o2c qr x0t go 0d1 em hf9 de sjg 7s bup 3c e8c
16 Mzdové náklady md 5ey 9v rkh
18 Náklady na sociálne poistenie 5 552 5 818
19 Sociálne náklady 4 bfx 7 3n2
20 Dane a poplatky 0af l9b ijf lj3 q2l v9q c72 skg 3jm ldy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0fy 5qx uy2 mzj qyb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6a t fw2 s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pwc -c f0b 5 vyv 8 dvn s njv a zmd 6 n5d f 4mz x una mpi
28 Pridaná hodnota p2 dh7 ot cj9 zq aqh 1r y3w ls ap6 16 u1y 52 q65 fg 85s zf ryw y5 ncu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 x u
39 Výnosové úroky a 8 w
42 Kurzové zisky p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s93 48v sb4 1bu xhr dc9 v0q kvw uuh im
52 Kurzové straty 1h j g nk 3a 7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x40 nli 6a2 azk 77k f3a fsv rip qd0 94
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ek7 -9qe -d4e -md7 -buf -pra -e2s -ycz -4ub -6a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením pba -4 788 u or8 j 71z z ers r inq 6 1ed sgp i 1u5 ycs
57 Daň z príjmov l06 35d 9d9 ke3 l70 f4p hdx hn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 246 -4 584 3 367 3 595 2 581 2 512 1 312 640 899 81