Chiramex s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7to 2m1 ys6 zgl nvi 2ov 9yj wao 30p f44 yba lr9 k0v pca rgz je1 gcl vx6 xsz 24y
3 Tržby z predaja tovaru mb2 h3z g6 yjt ylx 3ui dj 090 m4z 4ha uv8 iva 5ip rdw qd 7lx t8o 21s 0ot umk
5 Tržby z predaja služieb 47 893 44 473 39 862 41 095 46 820 39 186 35 104 39 438 29 632 34 172
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7tj 3oa xhn 8a ssg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu led pzm ryd 6na qtj ru5 u6z ing vji pyu c1w fop 6zc rhb z0c 3rm mx9 18f ovr jle
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 541 53 130 82 214 74 519 78 787 80 870 108 459 74 720 87 821 86 616
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m qk9 y 9le qqb 2i1 0 p11 tf5 dow 4 362 xwm 0 i5d
14 Služby 0n 0zm in y1v qn ppe hn ke0 0k id6 nv 5ll ih p92 kv wuu m7 0q3 wk sd6
15 Osobné náklady a8 ga6 g3 cfz ys 3rw jv mv7 ny c43 pf 6el 27 njq 4n 50m vk vgp et 6qz
16 Mzdové náklady 0g kg2 53 wle
18 Náklady na sociálne poistenie 5 552 5 818
19 Sociálne náklady 5 mpc p s3s
20 Dane a poplatky e1l g41 1d9 r0g 6va 0cr fsl lud c15 536
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2f3 p1b 7d2 qcc ggr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8h g cxq 0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti kic -v uwm e 1md x phn 7 846 7 ati 8 m0g m tou s ent u0k
28 Pridaná hodnota qt 3w4 j7 95s v3 25n 0v mix 17 bj9 8w a0y 1m 7nr cz vlz ni emv lb hf2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h g f
39 Výnosové úroky s q x
42 Kurzové zisky l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lbv 2ei o3c q3j 211 44j 060 lp7 55k wr
52 Kurzové straty 13 i 7 qa be o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q0r rpw 6vq mnc c2p dc7 0rl u7m f0v ms
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0ju -jpj -9tl -5ov -vki -bv0 -7ph -tqg -665 -zq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cvn -s y0m v 3py f 8ct t 6za m rtd 5 51f yt6 c fwu n4c
57 Daň z príjmov a2g qzz lfy u23 slj 7wo ddq u1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 246 -4 584 3 367 3 595 2 581 2 512 1 312 640 899 81