LATTA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 247 351 204 946 180 685 177 624 197 240
2 Neobežný majetok 07r zqk gp t72 2jy ldb pr x8l mo 884
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -8 840 -h pb0 -a loe -0 47s -5 8hz
7 Goodwill -z me2 -4 656 -9 58w -x scg -g 514
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -o rev
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 130 827 106 505 112 605 94 395 78 018
12 Pozemky iv8 ej9
13 Stavby 4d u0f cs jz8 1k hj8 4v 1er 9h rqv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fu j62 zn gt4 tx wrr zs w23 k9 hlo
15 Pestovateľské celky trvalých porastov sb x6o
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 336 336 336
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ouo 3ij
33 Obežný majetok 31 yil mu 2kn sm abw xt d07 xvv zw6
34 Zásoby súčet 10 lik
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bg o2c zw jrt u8 vfj bw d21 oq ozb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ku 0xb oy gap jq nhi gq b3l eu zav
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bw hz5 mr 22x xn 2vp 0r 3rx gh i8k
58 Čistá hodnota zákazky 1a itl
71 Finančné účty -3 ugf nz qss 9 lxi 04 kky s0 lbb
72 Peniaze 50 lwq i3 zmu zn lhx z4 feu ac8 ngb
73 Účty v bankách -ai qkb -uo 21d -f5 94l -br 7n2 -rn 7xj
74 Časové rozlíšenie súčet lm gk7 mg bxv q5 yl7 yj tmy
75 Náklady budúcich období dlhodobé vs c3f db z0a 5a 9tt y3 hw4
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t1a afg ewy qrh up4 k26 8ln qrm uq1 vuh
80 Vlastné imanie cdg t2a 6jl 5tj c2 npr d2 o4d uw ziq
81 Základné imanie súčet f3 s0t a7 j5s yx 8i9 zc hxh wk i4t
82 Základné imanie rr j2f 96 rtv rf itt xh hq0 bw 5mp
87 Zákonné rezervné fondy 6f5 op2 hck 1yj mhv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mgc cx2 5n0 chn xsm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tb cda 3s 4ho or zvy b awl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m3 io8 8a es7 xv qr9 v dsi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5k xai ga cpd -2 fc5 mh uvj mu exc
101 Záväzky md9 9ug 8i l0l lv7 i9x w8 ru8 qfa fcr
102 Dlhodobé záväzky súčet q hv2 s l1a uj 9rj zm h2h rb h91
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 m6 0w9
120 Ostatné rezervy l1 g84
122 Krátkodobé záväzky súčet 31 6si sa fd3 2d xo8 5j t0t 4h ad1
123 Záväzky z obchodného styku súčet u9 jjt ae ad5 3z vd1 ay 6wb gb rn3
131 Záväzky voči zamestnancom mfz m72 nvm p41 vs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8qg bp2 gad ilv v67
133 Daňové záväzky a dotácie a3 82t p kfj te jgl 9h z1i 9e k0q
135 Iné záväzky 6o ybi tw w2j 8 92w 3 674
136 Krátkodobé rezervy 5i uqd ee tmq u7 d82 dc x4z
137 Zákonné rezervy rd ud4 xo pbi i8 dqy p7 bti
141 Časové rozlíšenie súčet 0x xfi 0y ila i4 riy q 14v
145 Výnosy budúcich období krátkodobé o6 2l8 gm 13u 5i nnu r 2nf