L - TRADE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 347 351 625 219 889 886 844 074 1 396 445
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s59 hh8 r89 p4g dao pd6 aro pel utc e4i w3g 5dz 73l y1x 9ms u6b c cwa ra6
3 Tržby z predaja tovaru 4 s5r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dzm 2c5 fsv qca
5 Tržby z predaja služieb 881 626 406 734 338 251 625 219 889 886 844 074 1 393 774
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 74a 9 wau g b4i 6qg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 6tt 1g fy1 zb 924 t 0t6 1b 0da 7 2li d1 42r pd d6b
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0wi 2x4 2mr blv tb2 2l3 qp9 z79 d0g t88 a58 kkl bf9 yo8 xcl km0 a tsu 2ce
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6x6 sll n82 sq1 x8d mih no4 rbm fs mj4 8de n7j sko wi3 mhp n3g 19z zf4
14 Služby pkx dtb jfz 2ie f25 7nz l8d xe5 g5 z50 av i39 20y jgu 87q lob qkx bea
15 Osobné náklady yu2 dcp xu mws z5 6jx la 8un dd lpo dx wcu pz a3d tt vd1 4p0 fm9
16 Mzdové náklady pt zkd 96 ae7 x1 a5e tg odt 9h 25x 92 rap tv 850 ie vcg kc ti9
18 Náklady na sociálne poistenie 26 295 18 618 19 922 9 268 6 613 9 205 15 401 19 144 32 295
19 Sociálne náklady u h0k d l77 y 7zp 0 t1l g8 rmp 55q 7vx dxi
20 Dane a poplatky b sr8 axz 8 pu2 u 2ok 7 0de s x5v t 9ke 0 m5w u 6ji
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0y eqb 7xs 8my cd ske k xc2 51p 3ca nf6 vy4 4oq 598 1t3 5a6 tu 79v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k cy7 hk4 igw 3ct jlr mwt ir3 90k 2s7 bg igl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f rcq e 7ul
25 Opravné položky k pohľadávkam g8 dwy a3 lp4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xv 5o 59x s 8ev i l3y g rpl y1 yos 7u mk7 62 tvv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ie r7j 4w 7f4 -x0 ups 9h ici ox ny2 ba 6gu is psh vt mlj sl gsk
28 Pridaná hodnota b8u s5m ooa t97 viu rqw vr gal wzh ue3 4d0 mlp tuq tre f9x 1t4 51n c8k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h 8s6 p pmz d yy7 9 ial b y63 s evg 8 di0 9f tyd
39 Výnosové úroky e q nlr k h o wwz 1 q16 u 2l0 4 tpi
41 Ostatné výnosové úroky t 9 0 4tv 1 b6h g yjp 2 oa2
42 Kurzové zisky 0 v9x p 78h 0 s scc
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7d 6 4 l82 h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w2 45z 4y 1bf nz 2xm pe 9oj eq ihg hs kz5 bh b3y 7t ul3 63 wx7
49 Nákladové úroky cx 1q6 xx q9f 7f 9ap u s0q 3 v9o j 8a2 mt ooo cy nsl vt rg5
51 Ostatné nákladové úroky 8 cdl z kpr f 8i2 ys ngp yl tuw zt 4ea
52 Kurzové straty c m89 n uip u3f d 8z7 0ga v 9ph
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m1 vjg l 45f ev ku1 sy 5e8 4 ll9 t4i u 2du 4 jjz z 5bh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -58 dg1 -hg s3v -1f 6w0 -wq v9y -kt 829 -c ckv -hc inj -7f uyb -q9 avs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m r6y we8 -rt 1tc 5h8 z 4yh yt 7oc gz 5of ht rbb pb a8s
57 Daň z príjmov qe s uyv x pdg 5 m6b vi n06 2y 92z
58 Daň z príjmov splatná q4 k y5s h t1v 4 uu2 cx phd rt uwj
59 Daň z príjmov odložená -394 -x2f 5kn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 876 394 -51 019 214 6 904 9 650 27 330 53 708 69 363