L - TRADE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 347 351 625 219 889 886 844 074 1 396 445
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7gg jyl gkj lvp dzw 1f7 nd9 lar fev n56 0l8 7jq gmz egd dsw hem 0 q0e uja
3 Tržby z predaja tovaru 0 j7h
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g03 eg1 5bo yyo
5 Tržby z predaja služieb 881 626 406 734 338 251 625 219 889 886 844 074 1 393 774
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l47 b yer d 88e kfb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k ak3 uf ht1 0n 39j 6 mcc 17 vp0 i z96 q4 tx5 jm ka7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r73 gbe 51z qs6 0pp gdb qjv yat i6z 47g wuc 4yc w1w kti n1i f0u 7 oh2 m4e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5ce c1t 2c4 gt2 z7p jdc 8em mpd 5v lfi pnq b59 f9e wc8 gta 97l 4g9 rrr
14 Služby uts 6tp 5bf z8t v2a it0 b2p gk3 0s lzx u9 p9s l20 jt6 hop wsq vxd adr
15 Osobné náklady 0fe 7h2 2f ff5 d5 8d4 8z la9 wp 5rn l2 xab rj zeo 25 dkc jvb a1v
16 Mzdové náklady x2 ple am d9f xs zgs w9 eyw 1l ttf zv vok gg qpz rb 42l aw 6uj
18 Náklady na sociálne poistenie 26 295 18 618 19 922 9 268 6 613 9 205 15 401 19 144 32 295
19 Sociálne náklady c oqu 3 saq 5 94r f clb 9l o9e 33z jyt wco
20 Dane a poplatky 9 0e7 kjo 1 omk 4 l0t o 5ip a 2f9 x jl5 c jjf 6 tp1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7z z0n hzi v9x sk o7d u mti vc1 7mn o5v 83p 14g e88 d3x xx0 dh u9b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 z11 z9r vpj 5yy w9p p8q yx1 6xj mze 97 4x7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x a7v e irg
25 Opravné položky k pohľadávkam pl 7sm kz n3f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8z hn yzf m 0kp v fb1 k 7se 4e u5h zb 6k9 0j y90
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jm 73q g9 rgi -bs rlx 3n 52j tl pwx dt f9m ii wfw js cpf un z5k
28 Pridaná hodnota 59k yau a2z j5d 9yk 2ha ri tqk 1lb xdw qlk az1 fjk wuv 3tx jji 1cd j70
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 nu7 p l7d n fas j vb4 7 hwc c j85 u q33 94 dre
39 Výnosové úroky w q mdb j s f 14o u pmk d ea1 k f0s
41 Ostatné výnosové úroky s 0 o i3k a 9n7 8 fhh v 14j
42 Kurzové zisky 0 7xt 0 wmb p w 2k7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 89 1 m t3l 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cu 2z1 zl 0k2 ry hh7 c1 si9 in 9mf 3k 2wl tz hjl zx tgd f6 yku
49 Nákladové úroky sn mas l7 9t9 hn 977 1 hhd k yff g r4f dq 3zs 7z bqp o4 b40
51 Ostatné nákladové úroky t 3f8 m tj3 n bzs uy agj ba zwh j3 d3u
52 Kurzové straty y nn9 f v9m 98o n 0fa k6d h aub
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9h 9w1 o twu e8 55s 4f x0t 7 3p0 a9j x ppi o nb0 m wha
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kp s3f -lo 1b7 -4n 1n7 -32 z11 -tn k0a -v 3f4 -uk m4g -rz z84 -gh dfw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u sm8 0il -gy dgq ji7 1 8yt yw e8w oq atp 5l kjb 7m 9qz
57 Daň z príjmov 1i w fmu m 978 t bgw 5l q5n nv vfl
58 Daň z príjmov splatná th o ujn c x2x p 3pm yj 13g 8t gey
59 Daň z príjmov odložená -zmm -jd1 ig4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 876 394 -51 019 214 6 904 9 650 27 330 53 708 69 363