ALUokno, spol. s r.o. "v konkurze" - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 117 429 101 533 135 994 178 880 184 034 204 649 184 979 226 785 179 623
2 Neobežný majetok bp xuy 9d 3wy c6 ywi yk 2z5 gu 07t vc gjx br 691
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 031 53 029 49 607 46 185 42 762 39 340 35 917
12 Pozemky s arq 69 1ob 43 tnh zm 725 20 ak3 f8 5lv al 8xc
13 Stavby q4 yq0 bw j9w 99 lk5 cd 8an to erh ys zzm 92 xhz
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok e0s
33 Obežný majetok zi oxz t8 jbq 3p 9d5 sa2 ke3 691 qbl fai 0d0 z6t 9ok vbp ged n5q bnv
34 Zásoby súčet 3 2iw vw xue js 4bz d9 odd bu r4k 0q jwc 6g 3mp 9u y7n c6 408
35 Materiál t pfq
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby v ghf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ux tvo r0 uby r6 a5r wu wok go r75 yq b7n cb hf7 27 79s xv fzn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qx 9xf 8s 2hy rs o5i 2b 59v er 1l3 ct oye xn pov ol uyg 8u 64h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e5 0y1
62 Sociálne poistenie 2 ytf 4s i05 f vyb q w8q a lgx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 2 tas dw 8n8 y 1jt b uzk y l03
65 Iné pohľadávky a4 r4a ez p9x i1 pvv c agv 8 ea0 a hpp q cmd c uz3 o 8l0
71 Finančné účty 9 6d4 s yvn h5 ots q8 iih pv p70 sc n4h x6 si1 hfs 7dp kkt o5j
72 Peniaze r 667 f c6n y6 5hp d7 qrm hx 8s5 d0 p0h dj esg ok4 uw6 n3v owy
74 Časové rozlíšenie súčet 2 bkq
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4 mfe
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ifq v6d s5c l5u teh 5jf pr7 rry l3d dyy wqo ot4 80d yb7 7gj k1w yzh gjw
80 Vlastné imanie cd 4vi 97 n25 f4 v9w go 3ua 7l c21 l8 7b6 fm wqd ty opu -h nd4
81 Základné imanie súčet a 4me z pg7 f 1sm e wrc a w1r 2 6bj 7 2go 9 vvd t 82i
82 Základné imanie t 4v8 w 6cy i maa 2 rjm p c2z i upd a 0i0 0 c05 p o0s
87 Zákonné rezervné fondy 3q8 zhm 9t0 z04 h0n 8ze zs4 pwj 5rl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g98
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 xpr 2 ur3 mx 99d xk 2y0 41 uyo 6x s6x uh ioc im 8m7 po 8zk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3f 8hr n 871 bb tiz 4i 4id 16 214 in mza yg qwv ep vd9 qj 298
99 Neuhradená strata minulých rokov -ng k3j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a el2 ue3 7 b8l t ur9 -d 9yr -l 8zd 7 u0s -2 q2o -xi eqb
101 Záväzky q4z x21 ct sdq 2i0 akl s8b m7z 1dv xw4 snu mgq 0m3 k01 6sx d9x 87f spl
102 Dlhodobé záväzky súčet g0o 01h ne4 1bp f54 856 pws 0ek q cmm
114 Záväzky zo sociálneho fondu ykz
121 Dlhodobé bankové úvery c k2k
122 Krátkodobé záväzky súčet zd j2q cy pae 4z th8 rri m93 c4s jcm 3yz u7e s0p 5ti d08 4rd 65c v6f
123 Záväzky z obchodného styku súčet bw bkn 24 pca zz 0xh 86 263 2s qv0 zch wj1 l6 p87 s8p w3g gso b9g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w b53
131 Záväzky voči zamestnancom a dho 16h h byl h vi7 1 dq8 l y5h i ism z 9qg 7 keh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g ise
133 Daňové záväzky a dotácie wqw pw6 7 6sp g o2p a wq7 6 0j5 s p0a y92 7q4
135 Iné záväzky 8u lwr 22 2b3 9 4pb 0s 37j ab b6d sa ywf zl j14 gd cbn
136 Krátkodobé rezervy 5 dal w rdr 8sv zku l imm m kg5 6 9hu jdg cs9
137 Zákonné rezervy f 2ao
139 Bežné bankové úvery 4z 5hu b5 jjm 2o cwm 89 p6z t7 xu3 1p mp6 ea xed o r95 r