ALUokno, spol. s r.o. "v konkurze" - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 117 429 101 533 135 994 178 880 184 034 204 649 184 979 226 785 179 623
2 Neobežný majetok f6 nqd nm 47x pb 22v te jqf 6b zvc ie r6r 2p 2dv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 031 53 029 49 607 46 185 42 762 39 340 35 917
12 Pozemky u 5gg vt 5n9 lz ijv 2a ght cu 1vp qs ido qa u0f
13 Stavby b8 qyg 8m mqi qp d7u px zno y1 1ku bu icz es 1yz
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok rv6
33 Obežný majetok 4t vbe ub h4n oa y8v uai hwk s4x nkf 3a2 ywj 84c 2vc apf oui 76t i28
34 Zásoby súčet 1 2d6 47 cg0 el 3vv n7 3dw y4 6v2 p3 zx1 yd obt 01 37t q1 ybe
35 Materiál q k95
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 4 u9e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yi icj 44 4vo 91 zug jh vr3 ie je0 y0 uzs ck 14f iz e4u 1g 5kz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ys rdx sb ujf xw upd 1g vwg vp sox bc mrl 31 7lf 6d 4bu ko s2v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vk cvp
62 Sociálne poistenie z q4e ci 5i2 a cpa y mq2 f 0eh
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 3 jxv bs xbm b tgk 2 6ha k 7iv
65 Iné pohľadávky lp fcv b8 uwo np j14 f r6z 3 odm 8 lrh d b0s x myu 9 ej6
71 Finančné účty b pol 0 q5q zl kum iq nwg z2 9dt y8 rkb bl mex t4o mul rif eyz
72 Peniaze o gw2 b fzk kp sm7 sr mhh 3g uta yd 50x dt iv6 c0b o46 gub k7j
74 Časové rozlíšenie súčet q jq4
75 Náklady budúcich období dlhodobé n xqb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r6v lt0 5zs xmx jf2 sqn uzj 1td m6z 38n 1bg 0hu xm8 hjl rtk bcw rys 5x7
80 Vlastné imanie 8v qux qn w3g 6c vhe sa tq0 59 nh6 ub 1dg hb tp1 6e 6zq -6 sxl
81 Základné imanie súčet c 69m b inw t 29s p ewf i ycd t wbs m jqp s qfu 8 dku
82 Základné imanie f 07o u cjz w zgf 2 cgy 9 h49 5 ief s vno 4 uyk n vt3
87 Zákonné rezervné fondy lgs yjs vha 8es uip nt4 e1h rgg ly9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4c6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 rc9 1 0vk ba ncg aa ec5 5o zc5 t0 jr6 79 7ld nz b37 lp o2x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bv q3n p ztr ih xok rh c9h tp 0je 49 hbm kh 1zi 1d f5t fv zyu
99 Neuhradená strata minulých rokov -zg o91
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q 3ka mhx 8 7te 6 9b2 -0 8co -1 ya1 9 5rt -h i0u -c5 6ut
101 Záväzky kwg 1hk m1 nuz jln 2e8 4z9 3eq wk2 35p 2kz chq 9ug aph 7kx 0z1 9gv 1u4
102 Dlhodobé záväzky súčet yoz ynv 9rw z3p jcw wj5 bdi psg 9 p5p
114 Záväzky zo sociálneho fondu gt9
121 Dlhodobé bankové úvery f ra5
122 Krátkodobé záväzky súčet pc snb t8 855 fy szi snn d7j 3e4 1z8 aov m4b pcm m2s aid xhs cun t1k
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6t 8j7 3z 8mz o6 xog i2 xj5 dj 9uw gp4 h22 a6 2bx nf6 k3x win kbo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 vm3
131 Záväzky voči zamestnancom j ixi zj2 0 rgv y kep d tib 1 awd n jsc c 1d0 f 01e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 e0p
133 Daňové záväzky a dotácie ero 9a6 5 yio n 7t7 h qra c 294 2 b0n t20 xgt
135 Iné záväzky sn dj7 k7 3au h vnk mt q5w xm i1g r8 pob hl jzy 7c n7k
136 Krátkodobé rezervy n 76v n e7r jna xt6 t 963 8 uxs s uuc j4k mxa
137 Zákonné rezervy m mjz
139 Bežné bankové úvery s0 p0h y0 kil vf 2m4 7n zbp ly c1m n9 l0n 1m 0zw 0 t86 1