REMESLO stav, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8021/S
Dátum vzniku
18.11.2002
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom - konateľ.
Základné imanie
305 400,00 €
Predmety činnosti
 • vodoinštalatérstvo (od 9.4.2013)
 • odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu a vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch budov (v uzatvorených priestoroch do 10m3). Oprávnenie sa udeľuje na dobu neurčitú. (od 9.4.2013)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozashu: oprava a údržba montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky rekonštrukcia (od 9.4.2013)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozashu: oprava a údržba rekonštrukcia montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky (od 9.4.2013)
 • montáže určených meradiel: meračov pretečeného množstva vody na studenú vodu a na teplú vodu (od 9.4.2013)
 • čistenie kanalizačných systémov (od 9.4.2013)
 • diagnostika kanalizačných potrubí (od 9.4.2013)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 9.4.2013)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 9.4.2013)
 • vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe v kategórii : Pozemné stavby (od 13.10.2007)
 • opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (od 26.6.2007)
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu : A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 7.4.2005)
 • obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu (od 7.4.2005)
 • vykonávanie kúrenárskych prác (od 18.11.2002)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 18.11.2002)
 • zámočníctvo (od 18.11.2002)
 • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových a plynových zariadení (od 18.11.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 18.11.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.11.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.11.2002)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 18.11.2002)
 • cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 18.11.2002)
 • zemné a výkopové práce (od 18.11.2002)
 • maliarske a natieračské práce (od 18.11.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Bohumil Glezgo
  Dolná Ždaňa 210
  96601 Dolná Ždaňa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.10.2017
 • Ing. Peter Glezgo
  Jesenského 1512/57
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.06.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 06.11.2002, v zmysle §§ 28, 105 a nasl. Obchod. zák..
Uložené listiny
 • SZ + podpisový vzor
 • účtovná závierka 2003
 • SZ
 • Zápisnica z MVZ
 • účtovná závierka 2004
 • zápisnica z VZ
 • dodatok č. 1/2005 k spoloč. zmluve
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • živnostenský list
 • súhlas s menovaním za konateľa + podpisový vzor
 • dodatok č. 2/2005 k spoločenskej zmluve
 • úplné znenie spoločenksej zmluvy
 • výročná správa+správ audítora
 • účtovná závierka 2006
 • spoločenská zmluva
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • dodatok č 3
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Dodatok č. 4 k spoloč. zmluve
 • Autorizačné osvedčenie Ing. Víťazka
 • účtovná závierka 2007
 • správa audítora 2007
 • ÚZ 2008
 • konsolidovaná ÚZ 2008
 • správa audítora 2008
 • ÚZ 2009+zápisnica z val.zhromaždenia
 • ÚZ 2010+zápisnica z valného zhromaždenia
 • ÚZ 2011+Zápisnica z VZ
 • Znalecký posudok 47/2014
 • kúpna zmluva
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Zápisnica z valného zhromaždenia o 11.00 h
 • Zápisnica z valného zhromaždenia o 12,00
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve
 • Účtovná závierka 2008
 • Vyhlásenie o prevode obchodného podielu
 • úplné znenie SZ
 • prehlásenie konateľa
 • čestné prehlásenie
 • zápisnica
 • dodatok 1/2012 k ZL
 • Dodatok č. 2/2012 k SZ
 • úplne znenie SZ
 • Dodatok č. 1/2013
 • prehlásenie spoločníka 2x
 • vyhlásenie konateľa
 • Dodatok č. 2/2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • ÚZ 2012
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Dodatok č. 1 k SZ
 • Úplné znenie SZ
 • PV - Ing. Ihring
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z VZ
 • PV - p. Urbánek, p. Laurov
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Príloha: Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Priloha: Podpisový vzor konateľa.zep
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
30.05.2020
Domény