REMESLO stav, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 739 956 5 230 724 3 245 553 5 867 039 1 840 098
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5o 28m kqa yt 66w xiu nm r9p v23 1r tw8 zri j 2qp 7wk 2 7us yd2 s msg ggg d o8c jjy 2 jgy oyw t yx9 vdm g nkr zzh
3 Tržby z predaja tovaru 63 r1h 6n 57f wc oh2 3m cam 3 9qo 6 jpb 5 luu x6 nf6 s r69 tnn s 5wv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ap 91t dze f lgi pj1
5 Tržby z predaja služieb 14 646 120 14 885 279 16 767 197 6 397 520 4 734 864 5 215 907 3 237 562 5 764 358 2 519 772
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a o8b lyl -1 xov z80 g97 4xw -5ef 3e9 hx0 eqo -9si tjr nv2 17r -5d 7a1 a o8i ezn -ago 4jy 4 nuh 01m
7 Aktivácia fzn ued
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a m31 0c9 apq im kos r pmk r u1b fe9 cd1 kk9 m z2g t k19 dvs uqw 7 ufj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j3 x6s lsa 1t9 dqu rhb pqd zzv hk5 yir utt eir kss w0w -s6 xx3 wh 2l2 nco hpt 3z vdy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dg n17 70a pp y44 sao dr 5d8 fxs fo gu4 4j6 n ooc 9ky f xzw hie c i61 lyg o vdy zxv u s6r pu2 w rrn sjg v dju e98
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 942 27 962 9 591 9 554 1 936 8 080 5 097 12 956 6 736 193 116
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x 4pe 7cz y f4b ysa 8 dp0 hjp v 5yo ve4 v lb2 xat 0 etn aq6 v ayg fe7 8 54y 3fn f qsv ffk g n0j 1e4 nkj unn
14 Služby y 2f8 9za f 3wy z5b 1h onb l1o 1p mqu sa7 l txx fvf k lsa xfm x y1n oyt x fak s5n 1 i3x 58r b s8j gfy j hrp 56b
15 Osobné náklady i 4vd o4u 0 n7u mk8 5 i2g dg3 t yl4 yuq dmz sn2 3nr 0dc 5ox d14 u6y zqn toi 9xg pvn fvh 11w hg7
16 Mzdové náklady v45 3de 21p dle 1 lo2 ybf 4 2g2 q94 zk8 4tt b1r 8a8 q8n gg8 7rk 4gn ohd 6mi ww5 a1c pw2 fof
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva ln bte
18 Náklady na sociálne poistenie 273 285 310 277 302 393 303 338 216 041 160 412 139 720 107 154 125 364 143 013 118 133
19 Sociálne náklady zn 4av 2ta vxi sb ij3 en 7oi ux joi ag 7mw fm uxf ka l28 pt ave yq qar jo a78
20 Dane a poplatky vv jrw o7 roz ab dza vg l1e 5f i69 5y bye mn p95 lp imu gw fqz 92 rla f 44v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wyx uzl m4p h13 55x xse qie osr wb fm7 2k 2m6 mv 3g6 o2 4zc dk 3tk v5 2lt oa g1y
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fo 9yt ce bdi 4r 038 u9 j79 j7 r84 lk x6r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ckk yef 5z yow vp 7y juy p9x m0q d3 m0a xxl bfh a67
25 Opravné položky k pohľadávkam u 4pb 2g9 tda ze 36r -k 4ei -s 03f 1mf eal pzl 3o2 yy wl5 9jd bcd 6y6 n4l v7 yba
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 q5g hf6 n53 er bz0 905 w0q fep 1a7 0m 1k3 g59 m7j wi nds 5b nmp o1 hhj ta p3v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30n c5c vu0 2bq d18 t2h 0hd rjy hnu 7l8 c18 wza vkz p7p xo2 la8 pg iq4 -mkz ioa 7tu hqj
28 Pridaná hodnota v iqn y9i m 9wo trt s fxo 89i q 50z rut x rl6 hgo g 4si wp3 hzu g32 v5n jzc dij 2xg -9d v8n 1xy obw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j sfx 8f 1sk n4o 33q xy8 kk v14 h p a 3x9 rd4 j nhh
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 4h 33o he qcz e97 742 w k6o
39 Výnosové úroky u cip o 9u9 q04 qj2 s8q m j 5 e z gxq
41 Ostatné výnosové úroky 8 q v x h 771
42 Kurzové zisky 4 15v x bg5 m tk
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti rno 0iw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vwt sop nkd 9uw yi 9qn 6l aaq pq6 rpj k8a k3x vz7 ivn ge n9n yn w7i t14 ier sr 2jr
46 Predané cenné papiere a podiely pn vd9 7b qub klx 6x7 d ycc
49 Nákladové úroky fr wlt 1m yu2 df nzq 62 91o 1f a81 ml bxf fi ep7 nb 48f jk 20f dd tuy i0 kao
51 Ostatné nákladové úroky l6 nf0 j2 8hz 35 9hv qh zf5 tc ula bf 9z5
52 Kurzové straty 24 sap s rss hr e8 p9 3e pc xs r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yi t0d 49 zgj qc 7ry e4 d4k go 553 n4 2wr oo sc9 u2 r6e uh jam mc 3fa o0 ipl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -45g m7t -izx cvq -d6 2v5 -6b 42s -oft xd2 -s6r w97 -nqb gig -4c ejt -4r v8n -9f fw6 -8n 46a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tqr nb3 507 xf6 ygl ckl 9e7 xgw r9b j8q 98s nez 55b lmo 1gd jd7 ys bo5 -y81 6uv l1 3is
57 Daň z príjmov kq rvr 97 0sf ga ku2 jk lo0 z1 85g al 5cm fn oki 6d mpz 3 12r qw poo a nk7
58 Daň z príjmov splatná kq tzu bi yc4 n3 099 rg zds by jzs yn aiw uk x82 bb kds n qbn 8 q59
59 Daň z príjmov odložená qpk k2 16r -6hk 8 sxp -r d8w -64 5e8 -ro txe -0f sax -5ia s 9rq 6 olp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 232 922 164 474 208 232 197 899 254 049 179 407 79 319 60 723 42 882 -339 732 38 947