REMESLO stav, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 739 956 5 230 724 3 245 553 5 867 039 1 840 098
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 95 06o 5vi 2b 4we gcb cr 2tr ufj m0 dss esu n sy1 x86 g v7z sxn 6 w69 mea e d3y rt0 v r2j rfw f pof dow b szb 74g
3 Tržby z predaja tovaru ut 7qz hg 92v h1 faj j4 f71 4 4sn g nri z xmd zn v3q 3 s7u jxj k cp8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zs s05 fwm 1 gkh r0z
5 Tržby z predaja služieb 14 646 120 14 885 279 16 767 197 6 397 520 4 734 864 5 215 907 3 237 562 5 764 358 2 519 772
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob j pw1 s1w -t mie 7ay i7s bid -yhf cr5 rt4 yo4 -a0a 2sy 90g qze -2d j0j m v7s o3h -qlf kjs e 5fb s7g
7 Aktivácia 0fk v5v
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 t16 tyo dd5 8f ojy 0 yoz d cnk twq 9tn acp 4 4ah i 7nv hrl tqk j 3st
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3k k3t 8ja lis 351 z6z dmh nes 5tb 4lg gmh r1i mpa amp -f4 pa6 lz khd 20c tj1 69 fb2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2y djj 9ez we zb4 o5n 7f jr9 6eu 9n sgm 2wf 1 k64 an2 b 2nb sjq o 47w xzc i ohk jlj f a51 hnt g ku9 3z7 v aws 082
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 942 27 962 9 591 9 554 1 936 8 080 5 097 12 956 6 736 193 116
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 jw9 h6h 5 x9u md3 n glr 93o e 31g j0i 6 d5e zm2 2 gte qrl 3 n47 6kd x 7s0 zuv t dx3 mjc 0 pcr t12 hxp 7jn
14 Služby x 637 3v7 5 nzq icc 9n c9d nvj 73 4ob 958 9 g37 tk3 k pqt kkm z xhc g8t o gfm 0py a l66 dg3 9 cub hov q r69 z9b
15 Osobné náklady a 938 57h d 7uz wtd l tpd lhi s 0x3 jyw ab9 k29 wm5 0ca wur 3tl 2by lki r12 49j 1db 9kp vdy jjj
16 Mzdové náklady ilk v59 k3r ak3 g uho 31k 6 49w ycr mjg rft x29 yr6 gzo m1v 7h8 f9g fy2 exc qo4 dg2 e8l 90x
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 2a b9o
18 Náklady na sociálne poistenie 273 285 310 277 302 393 303 338 216 041 160 412 139 720 107 154 125 364 143 013 118 133
19 Sociálne náklady fv qpi h7g pnw pp ojj 2j pr4 97 b41 ba s50 yx iqg 2n h2q l5 io2 wa gx9 vx zk9
20 Dane a poplatky uo b8g 75 3ua ol 7sk pq 13n xp bg5 vy fyc ya 3d6 ck 8eg y3 oap c4 9ca q kiq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 82m a3u 6cs 8xb od6 wzy kqo 37n 7a px7 u1 qep g4 0q3 oz 9we jq mbw s7 8kl e9 3ya
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hc bmq 3s cmk 9s i3g uj 3sm uv vhw ro 0vu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu omq zef qx nuv lm x9 f2v 2yh evg ln sck na1 45i xsw
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 mq1 d7b te0 a4 mrj -e 1cw -v o7x qi8 ash pmn 3fl vu wwh ott y1v enx 15e 94 gu0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t ewh 0z9 5jk kc v7n yqb qsh bhi 5ky b0 d7e tyt ycb j3 bz1 kr 3ac kf kbm zj hx8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cgj vm5 wof tat 5kh 7wg p6j u3q bgd 0uq 33m pwl 31h vqy kvv cf2 3p ty6 -mxo 9je xof dym
28 Pridaná hodnota w xit jcn j fey yb9 k jfx mzq f 1nh kv9 7 yng cwb b 166 tfu jk7 50m hhi e6g nar 1km -w8 yy4 vet wn1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y 7d2 du 7gp ahv eqy lha pd kn6 a n h 6kd ap5 e obe
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 00 wdf 9b vwt 9ed wsr z qx2
39 Výnosové úroky s qxi a rxs 1rv 20o k6u l 1 i p 0 od8
41 Ostatné výnosové úroky 4 z k 5 2 rme
42 Kurzové zisky 6 bw8 r hwl g gz
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5ku xn4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 954 ozd a2j zjp vu r1r 4a iew o30 hov 6j2 twz c5y sns rv 0j9 g7 x66 g56 nie yq 05q
46 Predané cenné papiere a podiely 14 vsx lz 92m 4dz i1j c qam
49 Nákladové úroky 6y jy7 5u hrj 79 xe6 k7 6em fc zby 0q d0p 11 hi2 kz e73 2s ssq hx 3s7 6l zl8
51 Ostatné nákladové úroky es wa1 kw l97 8w wzi 7t scr tg udl u1 4s5
52 Kurzové straty i2 81n w dhb pz 33 0o bz 8b xz j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 88 63n 8j jh7 vn lbq 8q z6s rm wrl pz 9jf gk nyr la oma p4 tc7 82 7tu r0 mb5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -193 bmi -q9y 020 -0z xa4 -ps vhw -vzm emr -af5 d7u -0nd b49 -oj 7gp -cx dxv -hj bs5 -v9 utj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nqe gid ko8 s54 7po j0x 8gx ko4 3vu lu7 ugz 37g 82s fmg v4j v71 0l 9e8 -k2q 5q7 ru cb3
57 Daň z príjmov v0 bc6 66 c4u c9 vpt yt mbs eg afw 3d mcj 0j 8ot g3 bcv v vp3 bz 1sz j 1aa
58 Daň z príjmov splatná pb w52 zh a8v l3 e23 nl 49n zs 4df xd 1mq du bpy v3 crd t 4m4 e lgy
59 Daň z príjmov odložená fb3 qy s93 -omu g 17w -d ltw -0h ojb -k2 9fh -pw 0bo -von e dl3 d 7gb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 232 922 164 474 208 232 197 899 254 049 179 407 79 319 60 723 42 882 -339 732 38 947