ECOMA MK, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8050/S
Dátum vzniku
02.12.2002
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 17.8.2022)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 17.8.2022)
 • poradenská činnosť v poľnohospodárstve (od 2.12.2002)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 2.12.2002)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 2.12.2002)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (od 2.12.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (od 2.12.2002)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 2.12.2002)
 • vedenie účtovníctva (od 2.12.2002)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 2.12.2002)
 • automatizované spracovanie dát (od 2.12.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.11.2002, podľa § 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Úplné znenie.asice
 • Dodatok č.1.asice
 • Rozhodnutie.asice
 • Živnostenský list.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • ZL úplné znenie
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • zápisnica z VZ ECOMA MK.zep
 • zápisnica z VZ ECOMA.zep
 • notárska zápisnica.zep zmluva o zlúčení
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • ÚZ 2012
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2010
 • ÚZ 2009
 • Spoločenská zmluva
 • ÚZ 2007
 • ÚZ 2008
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2004
 • ÚZ 2002
 • podpisový vzor
 • SZ
Dátum aktualizácie
18.11.2023
Domény