Výskumný ústav zváračský - Podrobnosti

Dátum vzniku
08.04.2002
Predmety činnosti
 • Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 7.8.2003)
 • Školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania (od 7.8.2003)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 7.8.2003)
 • Vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 7.8.2003)
 • Výskum a vývoj technológií a metód zvárania a oblasti s nimi súvisiacich (od 7.8.2003)
 • Výskum materiálov z hľadiska zvariteľnosti a spájkovateľnosti (od 7.8.2003)
 • Výskum a vývoj zváracích materiálov (od 7.8.2003)
 • Výskum a vývoj zváracích strojov a zariadení (od 7.8.2003)
 • Výskum a vývoj prídavných materiálov na zváranie,naváranie, spájkovanie a striekanie (od 7.8.2003)
 • Činnosť skúšobných laboratórií v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti (od 7.8.2003)
 • Výskum a vývoj v oblasti hygieny a bezpečnosti vo zváraní v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2003)
 • Certifikácia personálu vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti (od 7.8.2003)
 • Certifikácia systémov kvality v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti (od 7.8.2003)
 • Certifikácia výrobkov v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti (od 7.8.2003)
 • Oprávarenská činnosť v oblasti zvárania (od 7.8.2003)
 • Výroba zváracích materiálov (od 7.8.2003)
 • Výroba zvarkov a zváraných konštrukcií (od 7.8.2003)
 • Nedeštruktívne skúšanie materiálov a konštrukcií v akreditovanom laboratóriu v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2003)
 • Činnosť autorizovanej osoby (od 7.8.2003)
 • Návrh dodávka a schvaľovanie technológií zvárania a technologických postupov v oblasti zvárania,spájkovania a tepelného delenia materiálov, s výnimkou činností v zmysle autorského práva (od 7.8.2003)
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (od 11.12.2009)
 • zobraziť ukončené
 • Základný a aplikovaný výskum technológií zvárania a priemyselných technológií (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Zváračské práce (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Výskum v oblasti technických a spoločensko-ekonomických vied (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Poradenská činnosť pri hodnotení spoľahlivosti a životnosti zváraných konštrukcií (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Inžinierska činnosť v oblasti priemyslu, ekonomiky a priemyselných technológií - obstarávateľská činnosť (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Organizovanie odborných seminárov, kurzov a školení (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Školiaca činnosť v oblasti zvárania v rozsahu voľnej živnosti (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Prieskum trhu - marketing (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Zámočníctvo (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Kovoobrábanie (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
 • Výskum a vývoj vedecko-technické a informačné služby v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Poradenská činnosť v predmetoch podnikania (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Poradenstvo v oblasti ekonomiky,výrobných technológií,systémov riadenia,organizácie práce,účtovníctva (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,výroby,služieb, výskumu a vývoja (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Vývoj technologických postupov v oblasti zvárania,spájkovania a delenia materiálov (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Výskum vlastností zvarovaných spojov a metód ich skúšania a hodnotenia (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Výskum a vývoj techniky používanej pri výrobe zvarkov (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Výskum metalurgie zváracích procesov a tepelného spracovania kovov (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Výroba zváracích strojov a zariadení (od 7.8.2003 do 11.4.2013)
 • Výroba metalurgických výrobkov (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Projektové činnosti v oblasti zariadení na zváranie,spájkovanie a tepelné delenie (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Experimentálna overovacia a malosériová výroba -zváracích materiálov -strojov a zariadení na zváranie a príbuzné technológie -modulov strojov a zariadení,zvarkov,zváraných konštrukcií a odliatkov (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Výskum a vývoj výrobných technológií pre priemyselnú výrobu (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Výroba,montáž,opravy,rekonštrukcie tlakových zariadení (od 7.8.2003 do 11.4.2013)
 • Štruktúrne analýzy kovov v akreditovanom laboratóriu v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Vývoj didaktických /učebných/prostriedkov na báze informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje európskej únie, v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Spracovanie projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje európskej únie, v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje európskej únie, v rozsahu voľnej živnosti (od 7.8.2003 do 14.2.2007)
 • Poradenská činnosť v oblasti zvárania, spájkovania a tepelného delenia (od 5.2.2003 do 14.2.2007)
Dátum aktualizácie
01.04.2020
Domény