AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka - Podrobnosti

Vložka číslo
953/B
Dátum vzniku
20.06.2001
Konanie menom spoločnosti
Vedúci organizačnej zložky je oprávnený zastupovať organizačnú zložku a podpisovať v mene organizačnej zložky sám.
Predmety činnosti
 • inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 5.4.2016)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 5.4.2016)
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 5.4.2016)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 5.4.2016)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 27.8.2013)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 20.6.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 20.6.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 20.6.2001)
 • poradenstvo v predmete podnikania (od 20.6.2001)
Vedúci organizačnej zložky
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 18.02.2016.
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 22.08.2013.
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.05.2013.
 • Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 11.05.2009.
 • Organizačná zložka bola založená zakladateľom AŽD Praha s.r.o. so sídlom Žirovnická 5/3146, Praha 10, ČR, IČO: 48029483 rozhodnutím zakladateľa zo dňa 25.5.2001 podľa § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.2.2002; Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2002; Příloha k účetní závěrce za rok 2002; Výroik audítora;
 • Spoločenská zmluva
Dátum aktualizácie
10.07.2020
Domény