GASCONT, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8905/V
Dátum vzniku
19.12.1996
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • čistenie budov a upratovacie práce (od 5.1.2008)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 5.1.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.1.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 5.1.2008)
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na: výrobu plynov plnenie kovových tlakových nádob zásobovanie plynom /tlakové stanice/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0.3 MPa výrobu plynov do 10 Nm3/h vrátane plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane zásobovanie plynom /tlakové stanice/ do 10 Nm3/h znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0.3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu do 0.3 MPa vrátane spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0.5 MW (od 16.10.2003)
 • plnenie plynových zariadení Médium: propán-bután /LPG/ Plnenie nádob motorových vozidiel skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi (od 16.10.2003)
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení Zariadenia na: znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa rozvod plynov z nekovových materiálov acety lénovody spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW prípojky z nekovových materiálov Médium: vykurovacie a technické plyny (od 16.10.2003)
 • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové /IV. trieda/ tlakové nádoby stabilné /IV. trieda/ tlakové nádoby stabilné /III. trieda/ kotly parné a kvapalinové /V. trieda/ tlakové nádoby stabilné /II. trieda/ tlakové nádoby stabilné /I. trieda/ potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda /I. trieda/ potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch /II. trieda/ (od 16.10.2003)
 • maloobchod s potravinami, ovocím, zeleninou, tabakovými výrobkami, alkoholickými výrobkami, drogistickým tovarom, elektronikou, drevom a výrobkami z dreva, papierom a výrobkami z papiera a stavebnými materiálmi (od 16.10.2003)
 • inžinierska činnosť v stavebníctve (od 16.10.2003)
 • výroba a montáž potrubných rozvodov, oceľových konštrukcií, strojnotechnologického zariadenia, nádrží a investičných celkov strojnotechnologického charakteru (od 16.10.2003)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 16.10.2003)
 • povrchové úpravy oceľových konštrukcií, technologických zariadení a priemyselných potrubí nátermi (od 19.12.1996)
 • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s potrubím, potrubným príslušenstvom, profilovým materiálom, armatúrami a plynospotrebičmi (od 19.12.1996)
 • opravy a skúšky priemyselných armatúr (od 19.12.1996)
 • zámočníctvo (od 19.12.1996)
 • montáž meračov tepla, vodomerov na teplú a studenú vodu, rozdeľovačov tepelných nákladov CALMET (od 19.12.1996)
 • inštalatérske práce (od 19.12.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu (od 19.12.1996)
 • zobraziť ukončené
 • montáž strojnotechnologického zariadenia a potrubných rozvodov (od 19.12.1996 do 15.10.2003)
 • montáž a opravy plynových zariadení na výrobu a úpravu plynov, tlakových, skvapalňovacích, odparovacích a regulačných staníc, rozvodov plynov a revízií plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu: montáž a opravy vyvíjačov riadených atmosfér, tlakových staníc technických plynov, skvapalňovacích a odparovacích staníc, stl. regulačných staníc a zariadení, rozvodov technických plynov bez obmedzenia tlaku, ntl. a stl. rozvodov zemného plynu a propanbutanu (zemné, nadzemné a domové) ako aj revízie plynových zariadení v rozsahu osvedčenia ev.č.027/IKO/82-R-PZA,B,C,D,E,F (od 19.12.1996 do 15.10.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 24.3.2002. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 23.4.2002.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.12.1996 podľa zákona č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Spol. zmluva
 • Zápisnica z VZ
 • Dodatok č.5
 • Dodatok č. 3 k SZ , Dodatok č. 4 k SZ
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor
 • Podpisový vzor : Ing. Anton Babuščák,Vladimír Polča
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka 2004 ,Zápisnica z VZ
 • ú.z. 2006 - 1x
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2003,Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka 2002
 • Súvaha2001 v skrátenom rozsahu, výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu, príloha k ÚZ k 31.12.2001
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka 2012, vyhlásenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Vyhlásenie k ÚZ 2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • ŽL č.OŽP-C/2007/13194-7/CR1
 • ŽL č.OŽP-C/2007/13194-6/CR1
 • ŽL č.OŽP-C/2007/13194-4/CR1
 • ŽL č.OŽP-C/2007/13194-5/CR1
Dátum aktualizácie
11.01.2022
Domény