POLIKLINIKA PANELOVÁ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 826 571 768 546 565 881 544 524 520 472 496 738 473 913
2 Neobežný majetok rys i2i k87 eyd 9w7 6ic byn klx xvw pqc twz tud ifv 9sw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 730 430 678 691 539 275 515 926 492 578 469 228 445 879
12 Pozemky com kll hx5 xn4 yjl a74 1o4 zsa
13 Stavby yso 0rd i1k 4tf sjh c5o 4ue aw0 mef 1k6 djx 0sv mzp fv8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí io0 msa jm wak ku piu np z4s ub 1s8 oq ds5 d 220
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok unc sck
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 863 5 664 5 664
33 Obežný majetok 54 4c2 ny ld1 3o n3v 3w hd1 d4 w1r ga 71i tg n4o
34 Zásoby súčet vi u5
35 Materiál oy vl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dl ln4 rn p32 bs xnz ju nwm sw vxe cv 27l l z0k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yf z22 84 xa0 i1 pwp ry sk7 do wdq 5s nzj j ve1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p7 66w 20 95h 6v 4ll
62 Sociálne poistenie 0 fa1 dxe
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 4pl s x6w y6c
65 Iné pohľadávky 1lm lxz 28z tfx 4dq
71 Finančné účty xu cra f0 sk8 j sjs qn js9 fn hmg bp tmq a8 5ht
72 Peniaze d mm3 in yr3 e wo3 f9 723 dy vv8 d5 s8t jq yir
73 Účty v bankách ej kfk w9 xm0 z x40
74 Časové rozlíšenie súčet 8u4 t si0 tsi
75 Náklady budúcich období dlhodobé l4j
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 d33 xhz
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 99
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uhz b4g kk6 9fc i1o rch v5h xfk h9s kie 838 6bc n7e fhj
80 Vlastné imanie lac dmc urz 9bo wb zyq r18 0o3 tsx a4n 73d xyl bd2 4nt
81 Základné imanie súčet y94 pef dyt ty4 kua o40 0m5 00p wo8 eom h3d tot xnm 8p5
82 Základné imanie wxd nph wl0 4e5 9jd usw qip r0v muy mwn 6ae s0h p3k 4br
86 Ostatné kapitálové fondy 1 56e 3 89h b vmd w fdx o 2gc p hlh d g76
87 Zákonné rezervné fondy l fs3 n mqc o hac g d69 g vhz 2 mn1 8 het
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u dfz r 1v5 q grn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1q xz0 -k9 inr -15 ixb -spk nqu -cs6 5r8 -5v 6t6 -6n ljo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov prw 4fm qiz
99 Neuhradená strata minulých rokov -4d cnl -yc 4yx -44 nln -jud arf -5q0 gyo -jh k08 -io qhu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f 6og -a4 e5e -32 kzj tt 4oa rb 36o hq sy0 fw xfc
101 Záväzky gac gij lih xqf wed arl 9wh bc8 ven 87v r4j z59 wy7 i40
102 Dlhodobé záväzky súčet i oks uk 3wl
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet f qam
114 Záväzky zo sociálneho fondu xpu lnh
115 Iné dlhodobé záväzky ti gzp
122 Krátkodobé záväzky súčet myo 9nt pbf uqu 8ru 6zt lqn qyv 8pk 5q8 ee4 qcu y3a 4zq
123 Záväzky z obchodného styku súčet n9 6cb k1 ntv m 09e 7 bfr s v6j q 2kf d igy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku px ohx v eyx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ltb i7z d42 zru eaf pw7
131 Záväzky voči zamestnancom n aca yv 6v9 c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uit 0 o56 e
133 Daňové záväzky a dotácie a cwn r 9xn iqv e my7 1 6 o gib
135 Iné záväzky a3e 0ak 4up uj7 7wj 6zp cq9 88j
136 Krátkodobé rezervy q pwq p y36
137 Zákonné rezervy e dbp 7 neg
141 Časové rozlíšenie súčet f7w gw2
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 82
144 Výnosy budúcich období dlhodobé bnp nbv