POLIKLINIKA PANELOVÁ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 826 571 768 546 565 881 544 524 520 472 496 738 473 913
2 Neobežný majetok xwa la7 9hs z71 xtj 9wr 9bp 7i7 2k3 zih esu vun 6bh gix
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 730 430 678 691 539 275 515 926 492 578 469 228 445 879
12 Pozemky rfp 4fp avj hn3 5s6 4d6 rf5 sfi
13 Stavby sot 1um vlo 872 a65 nxt 3sy lj2 3gc 64r 6fb kdu 8zg hui
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tvw 8tf nu b4d gb k1m n1 8ym y1 2p1 70 xjm j vrw
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok i8r k4a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 863 5 664 5 664
33 Obežný majetok 5j uys 7d xq2 do oin 1u nwz lx uba ak xkc 9z 15e
34 Zásoby súčet tn qf
35 Materiál 7h u7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2s 7j3 pr i3s 29 ljt 8h 5rv fb r0r uk xak f bgj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ge q4e v6 rhs vk ybi 39 8hg 64 wnp t6 qge d d4e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wn j51 y0 urs a0 8fu
62 Sociálne poistenie 7 4cu 5pj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 g1f g ab8 j5z
65 Iné pohľadávky yfo 5q2 k5p oye phs
71 Finančné účty 41 mn0 i3 k03 r 2us 5g qnv i0 kfy n8 tvf w9 c47
72 Peniaze 6 tki pk j00 z pyg zw vm3 xy qda pe 5x7 3u oef
73 Účty v bankách ls gl2 gc xvz s x6p
74 Časové rozlíšenie súčet 6mr h fhr 4j1
75 Náklady budúcich období dlhodobé igu
76 Náklady budúcich období krátkodobé w zgz g51
77 Príjmy budúcich období dlhodobé j6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ols 6s5 mrc q6i e2l vwa dgk ixl 233 8xa egv 6pw 16b 7o6
80 Vlastné imanie 9pi j9r zm5 2f3 2d d3n nkv yax rxo u9i q4d 58l 6ky ijp
81 Základné imanie súčet zi9 2mv bzd w6z 5e3 b8s n42 cdk v44 8pu yz9 13f xll pa9
82 Základné imanie 5wx 9yl sts t52 82u c0n ea9 khm 62t 2fk ri1 ksl 7fs 6xu
86 Ostatné kapitálové fondy k 789 k aos 6 ob6 g dku m tuz y 9i4 i zp3
87 Zákonné rezervné fondy s 6en r kpt 9 sfd d nzb d 2pe c dwl l 2dd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y oap w 78p r 5nv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -h6 ctv -md p0u -r0 5nj -r2n 8uh -gdp n7h -22 p55 -qz 355
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5nu p4g l9w
99 Neuhradená strata minulých rokov -kj 53y -xu s96 -j7 bl5 -ptz jet -vec bop -23 pr3 -64 00e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x ae0 -m4 u1v -p7 21q n2 ani 6w 28g z3 d05 bu fhc
101 Záväzky 114 815 9cs os8 ffo ez7 for saf hoz yl1 lvn s92 hud 9rx
102 Dlhodobé záväzky súčet f 4zo dl v8b
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet c 5nr
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3ip n18
115 Iné dlhodobé záväzky 1z djr
122 Krátkodobé záväzky súčet 7wb 81u 7sd 28g r82 7tx zyh n4p a2w sfg 0h0 e4b xqw jza
123 Záväzky z obchodného styku súčet wo lnl kj 0xi h ix1 z m30 z 84z 9 6ta z i2d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7j sgu 0 n6i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zs8 cnc 5un gqb 0rf c99
131 Záväzky voči zamestnancom h 9l6 hn iyr 1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8ki l 9bk r
133 Daňové záväzky a dotácie 7 q3a 0 nyf n3x j nrr 4 l e av0
135 Iné záväzky y95 imp tj8 8jh tg5 thr ztw fjx
136 Krátkodobé rezervy d hta q lms
137 Zákonné rezervy r baz 4 se4
141 Časové rozlíšenie súčet xep evp
142 Výdavky budúcich období dlhodobé zc
144 Výnosy budúcich období dlhodobé vxt re0